Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Pełnoletniość Technikum Ochrony Środowiska - odsłonięcie tablicy

Treść


.
Pełnoletniość Technikum Ochrony Środowiska
ODSŁONIĘCIE TABLICY
 
    Technikum Ochrony Środowiska przy Zespole Szkół Zawodowych powstało w 1991 roku. Tak więc właśnie minęło 18 lat istnienia tego interesującego kierunku w Starym Sączu. TOŚ-ki swoją „18-kę” uczciły w specyficzny sposób. Nie na uroczystych akademiach, ale na szlaku turystycznym, na łonie przyrody.  Do wspólnego świętowania starosądeccy uczniowie włączyli bliskich im słowackich „kamratów”. Obchody trwały dwa dni i miały miejsce najpierw na Słowacji, a w drugim dniu już w Starym Sączu. Forma tego świętowania dobitnie ilustruje charakter Technikum Ochrony Środowiska.
    Najpierw dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego w Słowacji Stefan Danko ukazał uczniom najpiękniejsze oblicza Parku. A do wspaniałych walorów krajobrazowych tej turystycznej wyprawy dołączył nawet orzeł szybując nad głowami uczniów. Jeszcze większe zacieśnienie braterskich więzów nastąpiło podczas wieczornej dyskoteki. Drugi dzień to zaproszenie Słowaków na starosądeckie stawy. Tutaj doszło do międzynarodowych zawodów w piłce siatkowej - plażowej. Pojedynki były bardzo wyrównane i przy ogłuszającym dopingu zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców Technikum Ochrony Środowiska zwyciężyły.
    Piękną formą podsumowującą dwudniowe spotkanie, ale także wieloletnią współpracę starosądeckiego Technikum Ochrony Środowiska z naszymi południowymi sąsiadami było odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Uroczystość ta miała miejsce na terenie rekreacyjnym stawów w Starym Sączu, niedaleko miejsca, gdzie Poprad wpływa do Dunajca. Właśnie ten Poprad, który połączył młodzież sąsiednich narodów.
Wędrowcze zatrzymaj się na chwilę.
Znajdujesz się w pobliżu miejsca,
gdzie rzeka Poprad wpada do Dunajca.
Obydwie rzeki spotkały się tu dawno przed ludźmi,
którzy przez całe wieki są świadkami zachwyconymi
ich pokojowym współistnieniem.
Rzeka Poprad jako jedyna słowacka rzeka
łączy Słowację z Morzem Bałtyckim,
ale także młodzież miast Poprad i Stary Sącz
oraz dwa bratnie narody Polaków i Słowaków.
    Pomysłodawcą umieszczenia takiej tablicy w widłach Dunajca i Popradu był attaché kulturalny Słowacji w Warszawie pan Viliam Róth.
     Uroczystość rozpoczął sygnał z rogów myśliwskich.
    Aktu odsłonięcia tablicy dokonali: pani Oľga Marhulíková z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowackiej Republiki, pan Milan Nevlaza - dyrektor kancelarii Euroregionu Tatry i jako gospodarz pan Jan Migacz - sekretarz UMiG Stary Sącz.
    Natomiast symbolem polsko-słowackiego zbratania była obecność współpracujących ze sobą od wielu lat: młodzieżowych parlamentów słowackich miast: Kieżmark i Poprad oraz uczniów Technikum Ochrony Środowiska ze starosądeckiego Zespołu Szkół Zawodowych.
    Dwudniowe osiemnastkowe świętowanie uczniowie i zaproszeni goście zakończyli grillowym piknikiem, przy muzycznym akompaniamencie ludowego zespołu uczniów z Technikum Leśnego.
Robert Poręba
- nauczyciel Technikum Ochrony Środowiska w Starym Sączu
porebarobert@wp.pl 0-18 444-17-71
 
.

.
    Z okazji swoistej pełnoletniości Technikum Ochrony Środowiska otrzymało od p.dyrektor Bogumiły Hybel list. Prezentujemy jego treść:
„18 lat - pełnoletniość i dojrzałość”
 
    Urodzone w 1991 r. „dziecko” Zespołu Szkół Zawodowych w Starym Sączu ma już 18 lat, więc jest dojrzałe. Powołali je do życia p.mgr Marian Kuczaj, p.mgr inż. Teresa Ciołkiewicz-Trąd i mgr Helena Młynarczyk, planując i pisząc „wdrożeniowy” program autorski dla Technikum Ochrony Środowiska, który ze zmiennymi kolejami losu trwa do dziś.
   W ciągu 18 lat dojrzewało powoli bogacąc się w wiedzę i zasoby materialne: pomoce dydaktyczne, „klasopracownię TOŚ” dzięki pomocy Starostwa Powiatowego, którą otrzymaliśmy na 15 urodziny. Na następny prezent czekamy z okazji 20-lecia, które tuż, tuż.
Co osiągnęliśmy przez te 18 lat?
    Wyposażyliśmy w wiadomości i umiejętności 415 absolwentów. Corocznie uczestniczymy w Olimpiadach Technicznych osiągając ogólnopolskie sukcesy. 27 uczniów zakwalifikowało się dzięki m.in. pracom dyplomowym do centralnego finału i uzyskało tytuły laureatów olimpiad i turniejów oraz wstęp na studia.
    Na szczególne wyróżnienie zasługują nauczyciele: Teresa Ciołkiewicz-Trąd i Robert Poręba, promotorzy wielu pomysłowych prac i konkursów związanych z ekologią i ochroną środowiska.
   Od kilku lat współpracujemy ze słowackimi szkołami. W ramach tych partnerskich działań prowadzimy biomonitoring oraz badania chemiczne wód Popradu. Młodzież uczestniczy w wielu projektach m.in. w ramach Wyszechradzkiego Funduszu.
    Technikum Ochrony Środowiska będzie dalej rozwijało się w naszym Zespole - bo to zawód z przyszłością!
 
Bogumiła Hybel
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im.W.Orkana w Starym Sączu
324542