Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

III Koncert Wdzięczności

Treść


.
III KONCERT WDZIĘCZNOŚCI
 
   Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” ma swoich wiernych przyjaciół i sympatyków. I zjednuje wciąż nowych.
To właśnie szczególnie dla nich zorganizowany został kolejny Koncert Wdzięczności, który oczekiwany przez wielu, na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych w Starym Sączu.
Nie zawiedli zaproszeni goście, na czele z burmistrzem p.Marianem Cyconiem i przewodniczącym Rady Miasta p.Marianem Lisem, jak również wszyscy przybyli, traktowani przez gospodarzy z niezwykłą serdecznością. Wspaniała publiczność żywiołowymi oklaskami nagradzała występujących na scenie artystów, do których nie sposób nie zaliczyć prowadzących konferansjerkę, gospodarzy sceny państwa: Annę Górz i Wojciecha Laska.
Niestrudzeni, pełni poświecenia, dystyngowani w słowie i gestach konferansjerzy są filarem tego przedsięwzięcia, a wiedząc również o tym, iż sami piszą scenariusze swych wystąpień, po koncercie poprosiłam ich o bliższe przedstawienie się Czytelnikom. Zgodzili się i pomyślałam, że na pewno warto na łamach czasopisma „Z Grodu Kingi” przedstawiać ciekawych ludzi, którzy żyją z pasją, nie zamykają się w wąskim kręgu znajomych, ludzi o ciekawych zainteresowaniach czy dokonaniach. O nich mogliby pisać nasi Czytelnicy, bo zapewne wielu takich znają.
    Do takich postaci należy p.Stanisław Dąbrowski, który z pasją realizuje swe muzyczne zainteresowania dyrygując Starosądecką Międzyszkolną Orkiestrą Dętą, która wiązanką utworów rozpoczęła koncert. Młodzi artyści pod batutą Dyrygenta osiągają coraz piękniejsze brzmienie, wzbogacają swój repertuar o coraz to trudniejsze utwory i dzięki ich pracy, dzięki odpowiedniej oprawie muzycznej w ich wykonaniu, wiele uroczystości w mieście uzyskuje stosowny charakter.
    Tegoroczny scenariusz, dzięki pomysłowości prowadzących, był pomyślany jako ich pożegnanie i przejście na artystyczną emeryturę. Gdy to powiedzieli na wstępie, w sali gimnastycznej w gościnnym Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego, rozległ się ze strony publiczności pomruk zawodu: uuuuuummm - szkoda! Ania i Wojtek zaraz jednak przedstawili swych następców, których znaleźli w czasie realizacji przez Stowarzyszenie „Gniazdo” projektu „Razem. Integracyjny Teatrzyk Muzyczny - Akademia naszych marzeń”, który wielu z obecnych na sali sympatyków Stowarzyszenia był dobrze znany z występów w mieście i okolicy. Wśród artystów zaangażowanych całym sercem w ten projekt byli Gabriela Jastrzębska i Szymon Lekstan - prawdziwe talenty. I to właśnie oni wystąpili w roli młodych konferansjerów.
Następnie swój program artystyczny przedstawili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach prowadzonego przez „Gniazdo”, którym wiernie towarzyszyli ich koledzy i kadra.
Potem wystąpił ze swadą w autorskim monologu p.Wojciech Lasek, który kolejny raz pokazał, jak wrażliwość i wyczulenie na aktualne problemy, i nurtujące miasto sprawy, można barwnie przedstawić czerpiąc z bogactwa polskiej mowy. Wielkie uznanie! Na koniec p.Burmistrzowi, który jest często adresatem humorystycznie przedstawionych w monologu treści, ich Autor wręczył własnoręcznie wykonanego anioła o znajomej twarzy - gospodarza Starego Sącza! Występ i prezent został przyjęty przez salę z wielką owacją.
    Członkowie zespołu breakdanse „Beats-Busters” z Piwnicznej rozłożywszy na scenie matę - wykładzinę pokazali, jak świetnie można się bawić, trenując ten rodzaj tańca. Wymaga to nie lada umiejętności i sprawności. Do występów potrzebny był specjalny kask, jako ochrona głowy, na której wykonawcy „kręcili piruety”.
    Przypomniawszy dokonania Stowarzyszenia w minionym roku p.Ania Górz podkreśliła wielką rzecz, jaka staje się udziałem działających w „Gnieździe”: „Na drodze naszych działań spotykamy wspaniałych ludzi, bez wahania ofiarujących nam swoją pomoc i zainteresowanie działalnością. W czerwcu, na comiesięcznej mszy dla niepełnosprawnych, zostaliśmy gorąco i serdecznie przyjęci w parafii Gaboń i właśnie tam poznaliśmy młodzież z zespołu muzycznego, działającego przy tamtejszej parafii. Ujęli nas nie tylko pięknym śpiewem, muzyką. Niezwykle otwarcie przyjęli propozycję występu na dzisiejszym koncercie. Szlachetne zachowanie tych młodych ludzi skłania do refleksji, że pomagać i wspierać może każdy i zawsze, na miarę własnych możliwości, zdolności, predyspozycji. Za wszelkie przejawy pomocy, dziś z tego miejsca w imieniu całego Stowarzyszenia, naszych podopiecznych i ich rodzin gorąco i szczerze dziękujemy”.
.

.
    Po udanym występie Młodzieżowego Zespołu Muzycznego z Gabonia sceną zawładnął Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Podegrodzie pod kierownictwem p.Krzysztofa Bodzionego. Zespół, którego działalność datuje się od 1937 roku, mimo upływu czasu wcale się nie zestarzał. Ich piękne stroje - Lachów podegrodzkich - Mira Zimińska-Sygietyńska uważała za najpiękniejsze w Polsce.
Muzyka śpiew i taniec, w najwyższej miary wykonaniu sprawiły, że Zespół zdobył wiele laurów, także złotych, srebrnych i brązowych ciupag, na prestiżowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem.
Z wielką dumą artyści, wśród których są również starosądeczanie: Barbara Jop, Jan Listkiewicz i Paweł Łazarczyk, wspominają dzień 16 czerwca 1999 r., kiedy to śpiewali wspólnie z innymi zespołami Janowi Pawłowi II podczas jego pamiętnej wizyty w Grodzie Kingi.
Zaszczytem więc było gościć i podziwiać wspaniały, żywiołowy występ tak znamienitych przyjaciół.
Także młodym konferansjerom udzielił się nastrój ludowej zabawy. Przebrawszy się w podegrodzkie stroje, Gabrysia Jastrzębska i Szymon Lekstan poszli w tany, w parach z członkami Zespołu, wywijając skoczne polki i oberki. Spodobało się im to bardziej, niż trudna praca prowadzących koncert.
Owa sytuacja sprawiła, iż występ Podegrodzkich Chłopców w składzie: Leszek Migacz, Stanisław Banach, Rafał Hasior, Krzysztof Bodziony, Augustyn Pasoń i Stefan Wójcik, którzy od 1995 r. łącząc folklor muzyczny ze współczesnością występują z powodzeniem na wielu scenach, uczestnicząc w koncertach, konkursach, przeglądach i festiwalach, na zakończenie III Koncertu Wdzięczności zapowiedzieli Anna Górz i Wojciech Lasek: „Nie pozostaje nam nic innego, tylko zawiesić artystyczną emeryturę i dziękując za wspólnie spędzony czas pozostać z Państwem, zapraszając wszystkich już dziś na IV Koncert Wdzięczności za rok”.
    Bogate w artystyczne doznania i emocje, niedzielne popołudnie 27 września rozpoczęte o godz. 16.00, przerodziło się w miły wieczór, gdzie podczas świetlicowego spotkania, przy gorącym poczęstunku dla gości i artystów, mogłam porozmawiać, chociaż z niektórymi, wspaniałymi przyjaciółmi Stowarzyszenia „Gniazdo”, a wśród nich z młodymi ludźmi pracującymi społecznie w Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi, działającej przy PTTK oddział „Beskid” w Nowym Sączu, których poprosiłam o przedstawienie Czytelnikom swojej bogatej działalności oraz umówić się na spotkanie - rozmowę z naszymi konferansjerami.
Jolanta Czech
 
322508