Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Otwarcie Biblioteki w Przysietnicy

Treść


.
OTWARCIE BIBLIOTEKI
W PRZYSIETNICY
 
     29 września 2009 r. o godzinie 15.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy odbył się finał nowosądeckiego dnia XIX Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej z udziałem autorów polskich i zagranicznych, połączony z otwarciem nowo wyremontowanej filii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysietnicy.
.

.
Poeci w godzinach rannych odbyli, w ramach Literackiej Jesieni w bibliotekach powiatu nowosądeckiego, spotkania z czytelnikami dziecięcymi i młodzieżowymi.
Popołudniowe spotkanie w Przysietnicy poprowadzili: Lech Konopiński - nestor polskiej satyry i poezji oraz Andrzej Grabowski - poeta, autor wielu książek dla dzieci i młodzieży.
     Otwarcia Filii dokonali, przecinając wstęgę burmistrz miasta Stary Sącz Marian Cycoń, prezes Straży a zarazem radny i Przewodniczący Komisji Budżetowej Kazimierz Gizicki, Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu Maria Sosin oraz bibliotekarka filii Wioletta Orłowska. Filia ta jest biblioteką na miarę XXI w., spełniającą nowe ministerialne wymogi certyfikacyjne. Powierzchnia jej liczy ok. 100 m2. z osobną wypożyczalnią, salą komputerową połączoną z czytelnią oraz z salą wielofunkcyjną przeznaczoną do pracy z czytelnikami dziecięcymi.
Szczególne podziękowania należą się p.Kazimierzowi Gizickiemu, który przez cały czas był dobrym duchem i głównym wykonawcą remontu nie tylko biblioteki, ale także Domu Strażackiego wraz ze swoją rodziną i przysietnickimi strażakami. Obecnie czekamy na doposażenie sali komputerowej (na razie mamy 2 komputery) a z Programu Rozwoju Bibliotek otrzymamy jeszcze 2 komputery i urządzenie wielofunkcyjne.
Program ten realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatyzującego się. Fundusze na ten cel pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program ten przeznaczony jest dla bibliotek z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
     Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu przystąpiła do tego programu jako biblioteka wiodąca z 4 swoimi filiami: Barcice, Gołkowice, Moszczenica i Przysietnica oraz 3 bibliotekami partnerskimi: Muszyna, Piwniczna, Rytro i ich filiami. Za nasz program otrzymaliśmy 438 punktów na 440 możliwych, co dało nam I miejsce w woj. małopolskim a w Polsce II miejsce.
Dzięki temu wiejskie biblioteki otrzymują po 2 komputery z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, a biblioteki wiodące laptop, rzutnik i ekran. W ramach tego programu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Ministrem Łączności TP podpisali umowę 6 sierpnia 2009 r., że wszystkie biblioteki otrzymają za darmo łącza internetowe i na 3 lata bezpłatny abonament, będą też w ramach tego programu szkolenia dla bibliotekarzy, urzędników gmin zajmujących się kulturą oraz dla osoby działającej w stowarzyszeniu na rzecz społeczności lokalnej.
     Z tym programem, my bibliotekarze, wiążemy bardzo duże nadzieje, że zmienimy wizerunek naszych bibliotek, że uda nam się je unowocześnić (tak jak w Przysietnicy), że poszerzymy zakres naszego działania na rzecz społeczności lokalnych, związany z ułatwieniem bezpłatnego dostępu do komputera i internetu w nawet najmniejszych bibliotekach.
Mamy nadzieję, że uda nam się też zmienić stereotypowy wizerunek zawodu bibliotekarza jak i samego bibliotekarza.
 
Maria Sosin
Dyrektor PiMGBP w Starym Sączu
 
324428