Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Jubileusz X-lecia Zespołu Starosądeczanie

Treść


.
W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ
ŚWIĘTOWANO JUBILEUSZ
X-LECIA ZESPOŁU STAROSĄDECZANIE
 
    „W Starym Sączu, w Starym Mieście” - tak zatytułowana jest płyta CD, wydana pod patronatem starosty nowosądeckiego Jana Golonki. Nagrali ją uczniowie starosądeckiej Szkoły Podstawowej nr 1 im.ks.prof.Józefa Tischnera tworzący Zespół Regionalny „Starosądeczanie”, kierowany przez p.Ewę Ziębę, będącą również jego choreografem. Kierownictwo muzyczne zapewnia p.Stanisław Dąbrowski. W minionych latach zespołem zajmowała się również p.Irena Chochorowska.
W skład Zespołu biorącego udział w nagraniu weszli: Agnieszka Garwol, Anna Rejowska, Michał Malinowski, Maria Kościsz, Gabriela Tokarz, Aleksandra Zięba, Mateusz Sajdak, Piotr Kędroń, Jakub Tischner, Dawid Siedlarz, Klaudia Siedlarz, Albert Niśniewski, Kamil Konstanty, Adam Pawlik, Anna Wojnarowska, Iwona Grońska, Sylwia Sikora, Marta Słabaś, Sara Mąka, Justyna Krzak, Joanna Stafińska, Sylwia Marczyk, Jolanta Janek, Aleksandra Pulit, Klaudia Sobczyk, Beata Wastag, Natalia Bocheńska, Iwona Ogorzałek, Agnieszka Polakiewicz, Monika Jeleń, Katarzyna Kurowska i Patrycja Tokarczyk.
.

.
    Zespół kultywuje tradycje ludowe naszego regionu, składające się na jego klimat artystyczny, które tworzą miejscowe obrzędy i zwyczaje, gdzie obok literatury (najczęściej poezji), muzyki i tańca królują wraz z malarstwem i rzeźbą, także kowalstwo, garncarstwo i inne dziedziny twórczej aktywności mieszkańców.
Przekazywanie tych niepowtarzalnych wartości, z pokolenia na pokolenie, świadczy o dbałości o dobra kulturalne, które, gdyby nie pieczołowita dbałość o nie ludzi-pasjonatów, odeszłyby w zapomnienie, co stanowiłoby niepowetowaną stratę. Wydana dzięki finansowemu i organizacyjnemu wsparciu Starostwa Powiatowego, siedemdziesiąta w jego fonotece folkloru Ziemi Sądeckiej płyta, nagrana w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu również ocala od zapomnienia utwory, tym cenniejsze, że nagrane przez starosądeckie dzieci.
Płyta „W Starym Sączu, w Starym Mieście” oprócz suity tanecznej zawiera również pieśń religijną w opracowaniu regionalnym: „Ty jesteś drogą”.
Wydana płyta jest wspaniałym prezentem na X-lecie Zespołu, który powstał we wrześniu 1999 r., po pamiętnej wizycie papieża Jana Pawła II w Starym Sączu, z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli Szkoły, przy udziale ówczesnego Zarządu Miasta i Dyrekcji Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury.
Nieodłączną część „Starosądeczan” stanowi kapela (jak z humorem powiedział na spotkaniu p.Starosta - cokolwiek już wyrośniętych, jak na szkołę podstawową chłopców, ale to dobrze, że się trzyma dalej młodo), której skład tworzą i tworzyli panowie: Stanisław Dąbrowski, Marek Zięba, Tomasz Śmierciak, Marek Wastag, Marek Duda, Mariusz Zieliński, Krzysztof Drzyzga i Paweł Łazarczyk.
Powstał jubileuszowy plakat „Starosądeczan”, który Zespół ofiarowuje Czytelnikom „Z Grodu Kingi”, a promowaną płytę również będzie można kupić.
   Uroczystości rocznicowe, których obchody ustalono na 14 października - Dzień Edukacji Narodowej i połączono z promocją wydanej płyty, miały bardzo podniosły, a jednocześnie wyjątkowo sympatyczny charakter. Licznie przybyli zaproszeni goście na czele z p.wizytator Haliną Wójcik, p.starostą Janem Golonką, dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego p.Zbigniewem Czepelakiem, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu p.Jerzym Górką, burmistrzem p.Marianem Cyconiem, przewodniczącym Rady Miasta p.Marianem Lisem i starosądeckimi radnymi miejskimi Barbarą Gomółką i Janem Gomółką.
Wszyscy, zabierający głos, składali życzenia nauczycielom, dziękowali i winszowali uczniowie, a gospodarz miejsca p.dyrektor Zdzisław Wojnarowski przedstawił dokonania swej placówki.
    Wejście na scenę młodych artystów, pięknie się prezentujących w barwnych strojach regionalnych, wywołało entuzjazm wśród publiczności, czego dowodem były rzęsiste brawa, jeszcze przed występem. Gorące powitanie występujących w pięknych, ręcznie haftowanych gorsetach, koszulach, spodniach i kamizelkach; w kolorowych spódnicach i skórzanych, czarnych, wysokich butach uczniach przerodziło się w entuzjazm kolegów siedzących na widowni i zachwyt gości w miarę prezentowania na scenie kolejnych części repertuaru.
W skład wykonywanej suity sądeckiej wchodzą między innymi utwory śpiewane: „Furmon”, „Jo se cygon - cięta polka”, „W Starym Sączu”, „W Dunajcu woda”, „Piękna jest Sądecka Ziemia” czy „Hej łot gór po dolinach - krakowiak tischnerowski”, z tekstem autorstwa p.Wandy Łomnickiej-Dulak, który zapewne niezmiernie cieszy gazdującego na niebiańskich halach Patrona Szkoły. Te i inne utwory wtórują grupowym tańcom regionu Lachów Sądeckich, takim, jak: cięta polka, polka z przyśpiewkami, chodzony, szurok, walczyk, szewc i krakowiak sądecki tańczony przez chłopców.
Zespół występował w wielu miastach Polski - najczęściej były to występy w szkołach należących do „Rodziny Szkół im.ks.prof.Józefa Tischnera” oraz na Węgrzech i na Ukrainie oraz uczestniczył w nagraniu filmu dokumentalnego, w którym prezentowali nasz region. Oczywiście „Starosądeczanie” uświetniają swymi występami uroczystości szkolne i miejskie, biorą udział w koncertach.
    Oby entuzjazm, zapał, radość z wykonywania pięknego sądeckiego folkloru trwały w Was i rosły razem z Wami drodzy Jubilaci. Tego w imieniu wszystkich Czytelników, tak chętnie uczestniczących i oklaskujących Wasze występy, życzy
Jolanta Czech
324428