Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Jubileusz 60 lat kapłaństwa księdza Pawla Tyrawskiego

Treść


.
„Dałeś mi wszystko, co dać mogłeś Panie”
JUBILEUSZ 60 LAT KAPŁAŃSTWA
KSIĘDZA PAWŁA TYRAWSKIEGO
 
    Starosądeczanie znają, podziwiają, szanują i kochają ks.Pawła. Chociaż do Starego Sącza przybył przed 11 laty już jako kapłan emeryt, na zasłużony odpoczynek, to wrósł w pejzaż miasteczka, jakby tu był od zawsze.
Ksiądz rezydent, o którym niejednokrotnie pisałyśmy na łamach „Z Grodu Kingi”, współtworzy także nasze czasopismo i stronę internetową parafii św.Elżbiety. Czasami aż niemożliwe się wydaje, że to już tyle lat minęło od czasu Jego świeceń kapłańskich, które otrzymał w tarnowskiej katedrze 6 stycznia 1950 roku z rąk ks.bpa. Jana Stepy. Niemożliwe, bo energia, którą promieniuje, pozwala myśleć, iż mamy do czynienia z kimś młodym (nie tylko duchem).
.

Od lewej księża: proboszcz Józef Makowski, dziekan Paweł Tyrawski,
rezydent Stanisław Celusta

.
Sześćdziesiąt lat służby Bogu i ludziom w kapłaństwie Chrystusowym to niezbyt częsty przypadek, tym bardziej, że chyba każdy, kto zetknął się z naszym Jubilatem, odczuwa to, co ks.Paweł napisał, za swoim świętym Patronem na swoim jubileuszowym obrazku: „Noszę Was w swoim sercu”.
Pojemne musi mieć to serce, żeby nas wszystkich w nim zmieścić. Ale w jakiś sposób odczuwa to każdy z nas. I vice versa księże Pawle. Ty również jesteś w naszych sercach Szanowny Jubilacie i pozostałeś w sercach swoich ukochanych parafian w Świniarsku i Podrzeczu, gdzie w wielu, bardzo wielu domach, traktują Księdza (jak mi mówili): „jak własnego ukochanego Ojca”. To tutaj ks. Paweł proboszczował przez 13 lat, aż do chwili przejścia na emeryturę.
Właśnie ta serdeczna pamięć i szczególny dar duchowego ojcostwa zaowocowały w niedzielę 3 stycznia, w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Świniarsku, piękną uroczystością z okazji tego wspaniałego jubileuszu.
Ks.Paweł Tyrawski przewodniczył Eucharystii, którą wraz z nim sprawowali proboszcz miejsca ks.Józef Makowski i ks.Stanisław Celusta rezydent w Świniarsku, któremu przed 55 laty w parafii św.Jana Chrzciciela w Łącku ks.Jubilat udzielał sakramentu chrztu i dopomógł dojść do święceń kapłańskich.  Były życzenia, gratulacje, piękna homilia ks.Stanisława w której przypomniał, iż za proboszczowania ks.Pawła w Łącku zostało wyświęconych dziewięciu kapłanów. Był śpiew dziecięcego zespołu i recytacje młodzieży, a nade wszystko gorąca modlitwa o wszelkie łaski dla gorliwego kapłana Jubilata. Nie skrywano też łez wzruszenia, gdy ks.Paweł powiedział: „Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy Was wspominam”.
    Nie mogąc w nich uczestniczyć, o relację z jubileuszowych uroczystości  w starosądeckim Klasztorze Sióstr Klarysek poprosiłam matkę Ksieni. Oto ona:
 
Kapłańskie dziękczynienie
 
    W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2010 roku w kościele klasztornym pw. Najświętszej Trójcy dziękczynną Mszę św. o godz. 10.30 celebrował ksiądz dziekan Paweł Tyrawski w 60 rocznicę święceń kapłańskich.
    Pragnąc przeżywać ten wielki Jubileusz bliżej Świętej Kingi, zaprosiłyśmy Czcigodnego Księdza Jubilata do kaplicy klasztornej. Ku naszej radości zaproszenie zostało przyjęte. Ksiądz Dziekan przybył do nas w dniu 8 stycznia, dokładnie w 60 rocznicę Prymicji. Na ten dzień przypada także rocznica ślubu śp. Rodziców Księdza Jubilata. Tak więc o godz. 6.30 przy relikwiach Świętej Matki Kingi, ks.Dziekan celebrował Mszę św. z księdzem kapelanem Romanem Stafinem i księdzem dyrektorem Tadeuszem Sajdakiem. Włączyłyśmy się w radosne dziękczynienie serdeczną modlitwą i śpiewem wykonywanym przez całe zgromadzenie liturgiczne i przez scholę Sióstr.
Na zakończenie Czcigodny Ksiądz Jubilat podzielił się wspomnieniami swojej drogi do kapłaństwa. Nie była ona łatwa na skutek działań wojennych, kiedy to nie można było zdawać matury, a potem w okresie komunizmu. Słuchałyśmy z zapartym tchem próbując sobie wyobrazić tę pierwszą wyprawę do Tarnowa, oczywiście „pielgrzymkę pieszą” jednego pielgrzyma pragnącego zostać kapłanem. Druga podróż odbyła się już rowerem. Trudny, niepewny był czas formacji w seminarium, kiedy to alumni oprócz przedmiotów ściśle służących przygotowaniu do kapłaństwa uczyli się również konkretnego zawodu, potrzebnego na ewentualną konieczność podjęcia pracy. Trudności nie złamały powołania i dziś możemy się wspólnie cieszyć owocami tego zawierzenia Chrystusowi.
    Umocnione wspólnym przeżywaniem Eucharystii i jubileuszowym błogosławieństwem z radością pospieszyłyśmy do rozmownicy klasztornej, by Czcigodnemu Jubilatowi złożyć serdeczne życzenia. Było tradycyjne, papieskie „Życzymy, życzymy…”, piękna pieśń o Boskim Rybaku, który ciągle przemawia do rzesz i inne. Nie zabrakło też piosenek dawniejszych, które Ksiądz Dziekan śpiewał razem z nami.
    Bogu niech będą dzięki za sześćdziesiąt lat pięknego, ofiarnego i pogodnego kapłaństwa! Z tej pogody ducha czerpie i nasz Klasztor otrzymując artystycznie opracowane „dyplomy” przy różnych okazjach. Dziękujemy i życzymy długich, wspaniałych lat radosnej służby Panu Bogu i ludziom!
 
s.M.Teresa Izworska OSC
.

.
    W niedzielę Chrztu Pańskiego 10 stycznia 2010 r. dziękczynną jubileuszową Eucharystię w kościele św.Elżbiety, pod przewodnictwem ks.Jubilata, sprawowali księża prałaci: Alfred Kurek, Józef Grzegorzek i Józef Wałaszek - proboszcz w Podegrodziu i dziekan starosądeckiego dekanatu, ks.proboszcz Marek Tabor oraz ks.pułkownik Augustyn Dzięgiel.
Wysłuchaliśmy poruszającej homilii ks.Józefa Wałaszka: „Kapłaństwo, to nie tylko dar Boga, to musi byś również odpowiedź człowieka. Jeśli człowiek odpowiada, to Bóg daje łaskę. (...) Tak istotna jest prośba do Boga o świętych kapłanów, których daje Bóg i wspomaga swoją łaską.(...)
Prorok Izajasz usłyszał także orędzie Boga: „Dam Wam Pasterzy według serca mego”. Szczęśliwa ziemia, szczęśliwy kraj, który ma Pasterzy według serca Bożego. Dzisiaj w naszej wspólnocie przeżywamy wyjątkowy jubileusz - 60 lat kapłaństwa ks.Pawła - kapłana według serca Bożego. Jako katechetę, wikariusza, proboszcza, emeryta i także ojca duchownego nas kapłanów z całego dekanatu. Księże Pawle, księże Jubilacie - w imieniu całej wspólnoty, nas wszystkich księży dekanatu i ludu tej ziemi - chcemy Ci złożyć życzenia! Bożego pokoju, który niesie Chrystus, mocy Ducha Świętego, tego, który zstępował na Chrystusa nad rzeka Jordan, chcemy Ci życzyć dużo zdrowia i sił w posługiwaniu dla dobra Kościoła. Księże Jubilacie! Kiedyś przed wiekami Twój imiennik św.Paweł pisał do swego wielkiego przyjaciela, także Apostoła, nauczyciela Tymoteusza: „Zaklinam Cię na Boga i na Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, na Jego przyjście, na Jego królestwo - głoś Słowo Boże w porę i nie w porę; wykaż błąd, bądź głosicielem Prawdy, podnoś na duchu z całą stanowczością i wypełniaj - do końca - apostolskie posługiwanie. Szczęść Boże!”
    Uroczystość uświetniły zespoły Chóru Parafialnego i Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod dyr.p.Stanisława Dąbrowskiego, życzenia składały dzieci; młodzież - liturgiczna służba ołtarza - zapewniając o modlitewnej pamięci; przedstawiciele rady duszpasterskiej zapewniali o długu wdzięczności Kapłanowi, za posługę Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów. „Jako, że wdzięczność jest pamięcią serca, obiecujemy gorącą modlitwę, abyś na zasłużonym odpoczynku cieszył się nadal dobrym zdrowiem, życzliwością mieszkańców naszego miasta i błogosławionymi owocami Twojego kapłańskiego życia. Niech Bóg będzie uwielbiony za miłość do każdego człowieka okazywaną przez Twoją kapłańską posługę”.
 
Jolanta Czech
324458