Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Integracja przez działanie w Przysietnicy

Treść


.
INTEGRACJA PRZEZ DZIAŁANIE
W PRZYSIETNICY
 
    Coraz większą aktywnością w pozyskiwaniu środków na swoją działalność wykazują się organizacje pozarządowe z terenu naszego Miasta i Gminy. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Przysietnicy zakończyli właśnie realizację projektu nagrodzonego w konkursie "Nasza Wieś naszą Szansą 2008". Był to konkurs organizowany przez Fundację Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie. Dzięki wsparciu Fundacji zakupiono materiały do remontu pomieszczenia świetlicy w remizie przysietnickiej OSP. Oczywiście każda taka dotacja jest uzależniona nie tylko od przygotowania poprawnego wniosku o dofinansowanie, lecz także od wkładu pracy własnej. W wykonanie remontu zaangażowali się już sami strażacy. Koordynatorem projektu był prezes OSP w Przysietnicy - Kazimierz Gizicki: Dzięki środkom z Fundacji udało się wyremontować świetlicę, która będzie służyć całej społeczności Przysietnicy.
.

(Foto: Archiwum OSP w Przysietnicy)
.
W ramach remontu udało nam się wymienić płytki, okna, grzejniki, wykonać ocieplenie ścian i pomalować świetlicę. Projekt był dużym przedsięwzięciem, ale udało się nam go wykonać zgodnie z planem. Dziś świetlica w OSP tętni życiem. Oprócz spotkań mieszkańców odbywają się tu również wesela i uroczystości okolicznościowe, dzięki którym straż zdobywa środki na utrzymanie obiektu oraz na działania statutowe.
JL
324541