Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kochane Dzieci

Treść


.

.
    Minęły święta, minęły ferie i z nowymi siłami wróciliśmy do szkoły.
    W tym miesiącu chciałam Was zaprosić na spotkanie z bł.ks.Michałem Sopoćką. Ci z Was, którzy znacie życie św.siostry Faustyny, pewnie kojarzycie to nazwisko. Ks.Michał był spowiednikiem św.Faustyny, to z jego polecenia zaczęła pisać dzienniczek i dzięki niemu powstał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego.
    A jakie było jego życie?
.
    
                                                                   Licheń - Kaplica Serca Jezusowego
                                                                  (bł.ks.Michał Sopoćko) proj.P.Gołembowski

.
Ks.Michał urodził się 1 listopada 1888 roku w Nowosadach. Po ukończeniu szkoły wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 roku. Cztery lata później przyjechał do Warszawy, by podjąć studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po ich ukończeniu wrócił do Wilna i tam został ojcem duchownym w seminarium. W czasie okupacji niemieckiej udało mu się szczęśliwie uniknąć aresztowania i przez dwa i pól roku ukrywał się w okolicach Wilna. Po wznowieniu działalności seminarium wykładał w nim. Zagrożony aresztowaniem wyjechał do Białegostoku. W 1962 roku po swojej zasłużonej pracy przeszedł na emeryturę. Poświęcił się jednak pracy duszpasterskiej w kaplicy przy domu zakonnym Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. W tym czasie czynił też starania o wybudowanie kościoła w Białymstoku. Zmarł w domu Sióstr Misjonarek 15 lutego 1975 roku. Ks.Michał Sopoćko całe swoje życie poświęcił Bogu. Był duszpasterzem parafialnym, katechetą, organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, ojcem duchownym, spowiednikiem księży i sióstr zakonnych. Jako spowiednik s.Faustyny zainteresował się kultem Miłosierdzia Bożego. Stał się jego głosicielem. Zabiegał o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego, przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego, był współzałożycielem Zgromadzenia  Sióstr Jezusa Miłosiernego.
    Papież Benedykt XVI ogłosił w roku 2008 ks.Michała błogosławionym.
s.Agnia
310706