Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Z nauki św.Pawła > Ku wolności <

Treść


.

.
Z nauki św.Pawła „Ku wolności”
 
    W Liście do Galatów Apostoł Paweł ukazuje istotę wezwania, jakie Bóg kieruje do każdego człowieka: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli (Ga 5, 1). Powołaniem chrześcijanina jest powołanie do wolności, ponieważ Bóg stworzył człowieka wolnym. Powierzył mu dar wolności. Wolność, o której mówi Apostoł, to nie swawola prowadząca do zguby, lecz wolność, do której wyswobodził nas Chrystus oddając za nas życie. Cechami wyróżniającymi tę wolność są duch służby i miłość bliźniego, która nie waha się ponieść ofiary i trudu dla dobra innych. Prawdziwą wolnością jest tylko ta, która służy dobru i sprawiedliwości.
    Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do „niewoli grzechu" (por. KKK 1732). „Wolność, dopóki nie utwierdzi się w pełni w swoim najwyższym dobru, jakim jest Bóg, zakłada możliwość wyboru między dobrem a złem, a więc albo wzrastania w doskonałości, albo upadania i grzeszenia. Charakteryzuje ona czyny właściwe człowiekowi. Staje się źródłem pochwały lub nagany, zasługi lub winy.” Dar wolności jest znakiem szczególnego zaufania i miłości Boga do człowieka. Wolność jest miarą wiel­kości człowieka wśród stworzeń, ale jednocześnie jest przyczyną jego dramatu. Człowiek bowiem przez grzech nadużywa tego daru. Skierował swą wolność przeciwko Bogu, a w konsekwencji przeciwko sobie. Człowiek zapomina, że to właśnie Bóg i Jego przykazania są fundamentem i źródłem wolności. Staje się w ten sposób niewolnikiem grzechu. Święty Paweł ostrzega nas: Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału (Ga 5, 13).
    Słowa Apostoła, wypowiedziane dwa tysiące lat temu do Galatów, nic nie straciły na aktualności. Widzimy, jak często nadużywa się dziś wolności, co z kolei prowadzi do nowych form zniewolenia - tym bardziej niebezpiecznych, że ukrytych pod pozorami wolności. Jest to wielkim dramatem naszych czasów: w imię wolności - zniewolenie. W imię wolności wyboru kobieta zabija swoje nienarodzone dziecko, a potem do końca życia jest zniewolona wyrzutami sumienia. W imię wolności młody człowiek sięga po narkotyki lub alkohol i popada w zniewolenie na­łogu. W imię wolności słowa, dziennikarz „naciągając" lub fałszując prawdę, rujnuje drugiemu człowiekowi życie. Przykłady można mnożyć bez końca, a wszystko w imię źle pojętej wolności, wolności bez Boga. Musimy pamiętać, że wolność nie daje nam prawa do mówienia i czynienia, co tylko chcemy. Opiera się na fałszu przekonanie, że człowiek w celu zabezpieczenia własnego interesu, swojej wygody, może robić wszystko, co zechce: Poza tym, uwarunkowania ładu ekonomicznego i społecznego, politycznego i kulturowego, konieczne do właściwego korzystania z wolności, zbyt często są nieuznawane i gwałcone. Te sytuacje zaślepienia i niespra­wiedliwości obciążają życie moralne i wystawiają za­równo mocnych, jak i słabych na pokusę grzechu przeciw miłości. Człowiek, oddalając się od prawa moralnego, godzi we własną wolność, sam się zniewala, zrywa bra­terstwo z innymi ludźmi i buntuje się przeciw prawdzie Bożej (KKK 1740).Drogą prowadzącą ku prawdziwej wolności jest miłość. Uświadamia nam to św. Paweł Apostoł: Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! (Ga 5, 13).
    Człowiek tylko wtedy jest prawdziwie wolny, gdy w sposób zupełnie bezinteresowny - z miłości i w miłości - czyni z siebie samego dar dla Boga i dla innych ludzi.
Prośmy Boga, abyśmy potrafili przyjąć i właściwie wykorzystać dar wolności, którym nas obdarował, abyśmy nie ulegali pozornej „wolności", którą oferuje nam współczesny świat, „wolności", w której nie ma miejsca dla Boga i Jego przykazań, a nawet dla drugiego człowieka.
Opracował ks.Paweł Tyrawski
na podst. „Krocząc za św.Pawłem” Jacka Pawłowicza
322714