Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Strona tytułowa

Treść


.

.
Kapliczka krzyż
 
Przy szosie dojazdowej prowadzącej do mostu Świętej Kingi (niegdyś przy drodze do Dunajca i stawów) w otoczeniu siedmiu lip - zasadzonych przez Antoniego Chmurę - znajduje się kapliczka krzyż. Na dwumetrowym murowanym cokole (o kwadratowej 40 centymetrowej podstawie) znajduje się 1,5 m żelazny krzyż. Na krzyżu widnieje żeliwny odlew Chrystusa (40 cm) a u Jego stóp postać MB Bolesnej. Napis na tabliczce: Panie Jezu Boże nasz przechodniowi drogę wskaż.
(Fot.: Jolanta Czech)
.

324458