Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Odnaleźć sens w chorobie

Treść


.
Odnaleźć sens w chorobie
 
Dzisiaj zadałeś mi pytanie:
- Niepełnosprawność, czym jest dla mnie?
Ta odpowiedź Cię zadziwi,
A może zezłości:
- Ja naprawdę się cieszę z niepełnosprawności! (…)
                                     (Małgorzata Janiszewska)
 
Obchodzony 11. lutego Światowy Dzień Chorego zmusza do refleksji nad znaczeniem cierpienia w życiu człowieka, cierpienia fizycznego, którego doświadcza bezpośrednio, ale i tego, które widzi patrząc na swoich bliskich. Wiele na ten temat napisano i powiedziano, ale pytanie o sens choroby ciągle pozostaje otwarte.
Czasem w chorobie więcej się czuje niż przy zdrowiu. Zdrowie zamula, a w chorobie może taka jasność przyjść, że widzisz, czego w zdrowiu nigdy nie zobaczysz.
                                                   (Wiesław Myśliwski)
 
Jan Paweł II powiedział, że cierpienie występuje w świecie „ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki bliźniego (…)”, ale najważniejsze to, „by umieć odczytać plan Boga, kiedy cierpienie puka do drzwi naszego życia (…)”. Jak jednak odkryć tę tajemnicę?
Cierpienie zostało mi dane
abym pytał i krzyczał
ażebym na sypkim piasku nie znalazł żadnych rozwiązań
zaufał Temu który kładzie
ciemności przed każdą naszą podróżą
                                                (Franciszek Kamecki)
 
Przyjęcie krzyża, który nakłada na nas Bóg, nie powinno odbywać się ze smutną rezygnacją. W końcu pełnia Bożego miłosierdzia objawia się właśnie w krzyżu. „Samo w sobie cierpienie jest niczym, ale dzielone z męką Chrystusa stanowi wspaniały dar ” (bł.Matka Teresa z Kalkuty), dlatego:
Podziękuj za cierpienie
czy umiesz czy nie umiesz
bez niego nigdy nie wiesz
ile miłość kosztuje
                          (Jan Twardowski)
 
Przy okazji Światowego Dnia Chorego uświadamiamy sobie jak potrzebne są nam osoby starsze, chore i niepełnosprawne. To oni uświadamiają nam piękno rzeczy małych, to oni uwrażliwiają nas na ból i cierpienie, a jednocześnie pokazują jak czerpać radość z życia.
(…) Ja, gdybym była sprawna, tak jak wielu ludzi
Nie mogłabym docenić, że słońce mnie budzi.
W codziennej bieganinie sens bym pogubiła
I małymi rzeczami bym się nie cieszyła.
Tłum wokół by pozbawił resztek wrażliwości
Miałabym w sobie więcej smutku niż radości.
Dzięki niej wiem, Człowieku, że nie tędy droga!
Moja niepełnosprawność przy mnie zawsze blisko
Jak przyjaciółka, która sekretu dochowa.
Pani N. zawsze ze mną, bez względu na wszystko.
                                           (Małgorzata Janiszewska)
 
Znalezienie sensu cierpienia i bólu nie jest łatwe, ale możliwe. Zdaniem Emila Ciorana „choroby są po to, by nam przypominać, że nasz kontrakt z życiem może być w każdej chwili unieważniony”. Poza tym jak powiedział Lew Tołstoj: „i w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę”.
 
Kinga Bednarczyk
324502