Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Ks.Tadeusz Sajdak proboszczem parafii w Korzennej

Treść


.
Ks.Tadeusz Sajdak
proboszczem parafii w Korzennej
.

.
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II w Starym Sączu - ks.Tadeusz Sajdak, został proboszczem parafii w Korzennej. Decyzją ks. bpa Andrzeja Jeża zastąpi zmarłego na początku bieżącego roku ks.Stanisława Gancarza.
Ks.Tadeusz Sajdak w 2009 roku otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej". Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu tak uzasadniało przyznanie zaszczytnego tytułu:
Ksiądz Tadeusz Sajdak pełni funkcję Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Jego aktywne działania mają charakter ponadlokalny i promują nasz region w różnych zakątkach Polski i świata.
Ks.Tadeusz Sajdak jest znany i ceniony przez różnorodne środowiska Sądecczyzny. Był koordynatorem powstania prężnego ośrodka formacyjno-rekolekcyjnego na błoniach w Starym Sączu. Znajduje się w nim biblioteka i muzeum gromadzące pamiątki o Janie Pawle II. Obiekt powstał obok drewnianego ołtarza papieskiego, gdzie w 1999 roku Ojciec Święty kanonizował błogosławioną Kingę - jedynego papieskiego ołtarza w Polsce, który pozostał na swym pierwotnym miejscu. Dzięki powstaniu starosądeckiego ośrodka znacznie ożywił się ruch pielgrzymkowy w naszym regionie. Każdy turysta, który odwiedza Stary Sącz, nie omieszka skierować swych kroków w stronę Centrum Pielgrzymowania. Tym samym Centrum staje się jednym z najistotniejszych elementów kształtujących ruch turystyczny południowej Małopolski.
Ksiądz Tadeusz Sajdak jest kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o młode pokolenie. Dba o rozwój gospodarczy i kulturalny Ziemi Sądeckiej. Nigdy nie pozostaje obojętny na ludzką krzywdę. Jego słowa zawsze zawierają cenne wskazówki i nauki dla słuchaczy.
Przypomnijmy, że ks.Tadeusz Sajdak tworzył Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania od 2000 roku. Jak mówi było to dla niego wyjątkowe zadanie, które nikomu innemu nie przypadnie już w udziale. Obowiązki proboszcza parafii w Korzennej ks. Sajdak przejął 27 stycznia
Nowym dyrektorem DCP został ks.dr Marcin Kokoszka. Kapłan ma 36 lat, kończy studia na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie na kierunku zarządzanie w turystyce i rekreacji. Był także zastępcą dyrektora Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego. Jego pierwszą parafią po święceniach była parafia św. Heleny w Nowym Sączu.
Dziękując za owocną współpracę przez te minione lata, w imieniu redakcji „Z Grodu Kingi” życzymy ks.Tadeuszowi Sajdakowi błogosławieństwa Bożego oraz wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów.
 
Kinga Bednarczyk
 
310706