Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Rok 2012 w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu

Treść


.
Miniony rok 2012
W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W STARYM SĄCZU
 
    Podsumowując ubiegły rok, możemy dostrzec życie duchowe naszej wspólnoty parafialnej. Jako wspólnota parafialna dziękujemy Bogu za tych 39  dzieci przyniesionych do chrztu świętego, które uwolnione od grzechu pierworodnego będą Boga nazywać swoim Ojcem, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, swoim Zbawicielem. Ale w tym kontekście warto i trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie o motywy, które spowodowały, że przynieśliśmy te dzieci do kościoła i poprosili o chrzest. Czy rzeczywiście jest to wyraz naszego pragnienia, aby przekazać przyszłym pokoleniom wiarę w Boga, Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelię? Czy rzeczywiście pragniemy i staramy się wychować nasze dzieci w atmosferze miłości do Chrystusa i Kościoła? Czy naszym życiem pokazujemy im, że liczymy się z Bogiem, że On jest w naszym życiu na pierwszym miejscu?
.

.
    Z radością uczestniczyliśmy w uroczystości I Komunii Świętej, którą przyjęło w naszej parafii 40 dzieci. Ale i tu niepokoi pytanie: Czy ponad istotną treść tej uroczystości, jaką jest przyjście Chrystusa pod postacią chleba do serc dzieci, nie stawiamy coraz częściej zewnętrznej oprawy, prezentów, przygotowania przyjęć?
    Doniosłą dla naszej wspólnoty „godziną" mijającego roku, było przyjęcie przez 47 młodych ludzi z naszej wspólnoty sakramentu bierzmowania. Otrzymali dar Ducha Świętego, wyznali, jak ufamy, świadomie swą wiarę i zobowiązali się do dawania jej świadectwa w życiu codziennym. Ale jaka jest kondycja religijna tych młodych ludzi, jeśli się zdarza np., że dziewczyna, która w maju przystąpiła do bierzmowania, już na początku września oświadcza katechecie, że jest niewierząca i nie będzie uczęszczać na katechezę? Zgoda rodziców na piśmie niedwuznacznie wskazuje, że „wiara" jest im potrzebna tylko dla zaświadczenia, że może się przydać... kiedyś! Właśnie może się przydać, kiedy młodzi ludzie chcą się związać na całe życie ze sobą poprzez sakrament małżeństwa.
    W mijającym roku sakramentalnym węzłem małżeńskim związało się 12 par narzeczonych.
    Główną inwestycją ubiegłego roku w naszej wspólnocie był budynek Domu Parafialnego. Udało się wykonać najważniejsze prace wykończeniowe. Jak Pan Bóg pozwoli uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego księża będą modli przeżyć w nowym, wspólnym domu.
    W przyszłym roku zamierzamy kontynuować prace przy budynku kościoła. Serdeczne podziękowanie dla wszystkich parafian i innych ofiarodawców, którzy pomogli w dokonaniu tego dzieła.
 
Ks.proboszcz Janusz Ryba
 
310706