Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Wspomnienie ofiar stanu wojennego w starosądeckim LO

Treść


.
Wspomnienie ofiar stanu wojennego
w starosądeckim LO
 
  W czwartek 13 grudnia br. przeżywaliśmy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji w Liceum Ogólnokształcącym im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu odbyła się uroczysta akademia oraz projekcja filmu „Śmierć jak kromka chleba”, opartego na autentycznych wydarzeniach owego czasu w kopalni „Wujek”.
   Jak podaje encyklopedia PWN, stan wojenny to instytucja prawna o charakterze nadzwyczajnym i skutkach tymczasowych, której wprowadzenie powoduje ograniczenie praw i wolności obywateli oraz zwiększa ich obowiązki, przy jednoczesnym zwiększeniu lub zmniejszeniu praw i obowiązków organów państwowych, a także ograniczeniu lub zawieszeniu statutowych organizacji społecznych. W Polsce stan wojenny wprowadzony został 13 grudnia 1981. Starsze pokolenia dokładnie pamiętają słowa generała Wojciecha Jaruzelskiego, choć wielu nawet nie wiedziało, co tak naprawdę się wtedy zaczęło. Młodzi ludzie, którzy nie doświadczyli tych wydarzeń, często nie zdają sobie sprawy z ich wagi. Dlatego też w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu zorganizowane zostały obchody 31 rocznicy wybuchu stanu wojennego. Uczniowie mogli obejrzeć montaż słowno-muzyczny przygotowany przez URS oraz przez panią profesor Teresę Szewczyk- nauczycielkę historii. Wiedzę na temat stanu wojennego, poszerzył także pokaz historycznych zdjęć z tego okresu.
.

.
Drugą częścią obchodów było obejrzenie filmu w reżyserii Kazimierza Kutza na temat strajku górników w kopalni „Wujek”. „Śmierć jak kromka chleba” przeniósł wszystkich w atmosferę grudnia 81. Uczniowie poczuli się jak w tamtym czasie, kiedy Polak walczył z Polakiem, a nawet musiał do niego strzelać z ostrej amunicji tylko dlatego, że otrzymał taki rozkaz. Wszyscy, którzy byli zagrożeniem dla władzy przechodzili przez liczne represje. Ten film naprawdę w sposób dobitny uświadomił uczniom niebagatelny wpływ stanu wojennego na życie tysięcy osób w naszym kraju. Młodzi ludzie zapytani o zdanie na temat stanu wojennego mieli wiele do powiedzenia:
- Mogę ocenić te wydarzenia jedynie z dzisiejszej perspektywy. Nie posiadam bowiem pamięci emocjonalnej, bo nie byłam świadkiem tych wydarzeń. Dla mnie to wydarzenie jest równie odległe jak bitwa pod Grunwaldem. Myślę, ze młodzi ludzie nie mają zbyt wiele do powiedzenia na ten temat, ponieważ tego nie przeżyli. Stan wojenny kojarzy mi się jedynie z czymś „złym”, z żołnierzami na ulicach, czołgami, posterunkami na każdym rogu, legitymowaniem. Podczas jego trwania były represje i niestety ofiary. Myślę, że wydarzenia te zostaną w pamięci Polaków już na zawsze, utworzyły w pewnym sensie pewien rozdział w historii kraju- mówi jedna z uczennic LO im.Marii Skłodowskiej-Curie. Jej kolega dodaje: - Doceniam wysiłki Solidarności w kreowaniu wolnej, niepodległej Polski, a co za tym idzie - przyczynienia się do upadku komunizmu we Wschodniej Europie.
   Zdania na temat stanu wojennego są podzielone. Jednego jednak musimy być świadomi- nie wolno nam zapomnieć o ofiarach tamtych lat. Dzięki ludziom, którzy podjęli wtedy walkę, żyjemy dzisiaj w Polsce, jaką znamy.
 
Szczepan Szajewski uczeń klasy dziennikarskiej
LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
 
310706