Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Caritasowe sprawozdanie

Treść


.
Caritasowe sprawozdanie
 
    Sprawozdania zawsze to mają do siebie, że w liczbach zamykają osiągnięcia albo ludzkie dramaty, a nasze ma dzisiaj jeszcze inny cel: podziękować starosądeczanom za ich humanitarną wrażliwość i ofiarność, zwrócić uwagę na jej ewangeliczne źródło i zaprosić do dalszego naśladowania Chrystusa w Jego dziele miłosierdzia. Podejmuje je w środowisku Parafialny Oddział Caritas, którego aktywny wolontariat liczy 29 osób i działa pod przewodnictwem niestrudzonej i oddanej siostry Eleonory, w oparciu o pomoc licznych sponsorów, dary serca Przyjaciół i współpracę z dziećmi i z młodzieżą. Opiekunem POC jest proboszcz parafii św.Elżbiety - ks.prałat Marek Tabor zatroskany o sprawy Caritasu. Najbardziej aktywni działacze Caritasu są w każdym roku wyróżniani i nagradzani honorową odznaką przez ks.Biskupa Ordynariusza na diecezjalnej uroczystości. W minionym roku otrzymało ją 5 osób. Dziękujemy również Redakcji „Z Grodu Kingi” za owocną współpracę w duchu działalności charytatywnej
.

Uczymy miłości najmłodszych
.
    W imieniu Podopiecznych wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa w realizowaniu swoich planów i marzeń oraz radości w bezinteresownej służbie dla drugiego człowieka.
Bądźmy razem „jak światło, które wędrując przez noc, zapala po drodze zgasłe gwiazdy”.
,
Co zrobiono w minionym roku?
.
Poniższe sprawozdanie informuje ogólnie, jak wykorzystano uzyskane środki pomocy.
    Zaczęło się od rodzinnego spotkania opłatkowego, które 22 stycznia minionego roku zgromadziło 100 osób a zakończyło grudniowymi odwiedzinami św.Mikołaja, który rozdał 120 upominków.
Przychód w tamtym roku wynosił 23 297 zł
Rozchód ogółem - 20 939 zł
Saldo na dzień 1 grudnia 2012 - 2 358 zł
.
Na co wydano te pieniądze?
Lekarstwa - 9 502 zł
Szkoła - pomoc dzieciom w zakupie podręczników, ubezpieczeniu i innych potrzebach - 1 238 zł
Żywność - pomoc rodzinom - 8 903 zł
Opał - 530 zł
Wydatki związane z działalnością Caritasu - 2 004 zł
Darowizny żywnościowe do paczek przeliczono na 10 210 zł, a wydano ich 425:
210 z okazji świąt Wielkanocnych i 215 przed świętami Bożego Narodzenia.
.
Do tych ostatnich ks.Proboszcz dokupił słodyczy i konserw za 1 500 zł, by paczki były bogatsze, świąteczne.
W zasięgu działalności s.Eleonory i ks.Proboszcza pozostaje Caritasowe Pogotowie, gotowe do niesienia pomocy w wypadkach losowych.
W ramach pomocy rzeczowej przyjęto i rozprowadzono wśród najbiedniejszych meble kuchenne (1 komplet) i pokojowe (2 komplety), szafy 3-drzwiowe (3), łóżka piętrowe (3), telewizory (6), wersalki (6), karnisze (2), fotele (3), pralki wirnikowe (5), biurko pod komputer z krzesełkiem, lodówkę, pralkę automatyczną, zamrażarkę, komputer, wannę, wanienkę dziecięcą, łóżeczko dziecięce, wózek sportowy i fotelik oraz wiele par dobrego obuwia i różnorakiej odzieży. Potrzeby są wciąż duże, ale na miarę możliwości tyle zrobiono w minionym roku.
    Nie samym chlebem człowiek żyje, chociaż do życia jest potrzebny, działalność POC obejmuje inne dziedziny, tematy i problemy omawiane na zebraniach formacyjnych, które odbywają się raz w miesiącu.
Najważniejsze i najcenniejsze, to organizowane tylko dla chorych Msze św.
Odprawiono je:
- 22 stycznia przed spotkaniem opłatkowym
- 11 lutego z namaszczeniem olejami św. i błogosławieństwem lourdzkim,
- Msza św. dla chorych w czasie rekolekcji parafialnych
- Msza św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
- 21 lipca Msza św. w Klasztorze Sióstr Klarysek przed odpustem św.Kingi - Msza św. dla chorych z namaszczeniem olejami św.
.
Możliwe były także Msze św. odprawiane na prośbę w domu chorego, ale taka raz tylko miała miejsce w okresie świąt Bożego Narodzenia.
    Z wyrazami wzruszonej wdzięczności spotykają się życzenia świąteczne, redagowane i wysyłane w imieniu Caritasu i Kapłanów, a doręczane często przez dzieci i młodzież. W minionym roku wysłano 390 na Wielkanoc i 390 przed Bożym Narodzeniem. Dużym zainteresowaniem cieszą się również rozprowadzane przez Siostry gazetki: „Apostolstwo Chorych” (40), „Wstań” (10), „Z Grodu Kingi” (14).
Były także indywidualne odwiedziny i rozmowy rozpraszające smutek i samotność.
Nie wszystko, ale wiele udało się zrobić, by przywrócić nadzieję i zaufanie do ludzi. I nie tylko o bardzo ważną pomoc materialną tu chodzi.
.

Dzielimy się tradycyjną radością
.
    W imieniu Podopiecznych i Wolontariatu dziękujemy najserdeczniej za każdy osobno podarowany uśmiech, bo zdaniem ks.J.Twardowskiego: „zbliża do ludzi, wpływa bezwiednie na ich uszczęśliwienie - i dobre samopoczucie. Człowiek uśmiechnięty, jeśli kocha Boga, może być apostołem szczęścia, z łatwością może przekazać innym to, co najprostsze i najpiękniejsze - miłość. Uśmiech nic nie kosztuje i można go mieć wiele”. Dzielmy się nim jak chlebem, by w tych trudnych czasach więcej było wśród nas radości i słońca, więcej dawanego Chrystusowi świadectwa. I zapamiętajmy piękne ponadczasowe przesłanie Matki Teresy: „ile razy pozwolisz, by Bóg przez Ciebie przyszedł do ludzi, zawsze jest Boże Narodzenie, ile razy uśmiechniesz się do brata i przyjdziesz mu z pomocą - zawsze jest Boże Narodzenie”. Niech będzie w naszych sercach i w naszych rodzinach przez wszystkie dni 2013 r.
Zarząd Parafialnego Oddziału Caritas w Starym Sączu
 
310706