Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Marzec - KALENDARIUM

Treść


.
8 marca - Dzień Kobiet
    Wielu osobom to święto kojarzy się z czasami komunizmu i czerwonymi goździkami, masowo przygotowywanymi na tę imprezę. Faktycznie, powiązanie święta z socjalizmem nie jest takie przypadkowe…
Pierwsze, ale póki co narodowe, Święto Kobiet obchodzone było w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych przez Socjalistyczną Partię Ameryki, dla upamiętnienia rocznicy nowojorskiego strajku pracownic przemysłu odzieżowego. Rok później Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła ten dzień ogólnoświatowym, jako wyraz poparcia walki kobiet o równe prawa w pracy, powszechne prawa wyborcze oraz dostęp do edukacji. Pierwszy raz Międzynarodowy Dzień Kobiet świętowano w roku 1911 - w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Z czasem święto upowszechniło się w wielu państwach na różnych kontynentach i obchodzone jest, jak wiemy, do dziś, ale jego ceremoniał nieco się zmienił. Przede wszystkim - w demokratycznej Polsce rolę goździków przejęły tulipany i róże.
„Kobieta bardziej widzi istnienie. Ona wyczuje istnienie Boga w tajemnicy Eucharystii, istnienie tajemnicy chrześcijaństwa. Mężczyzna jak czegoś nie rozumie, to tego nie uznaje. Kobieta nie musi rozumieć, wystarczy jej, że czuje.”
           (Joachim Badeni "Kobieta boska tajemnica", fragm.)
.

.
24 marca - Niedziela Palmowa i Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach
    Liturgia Niedzieli Palmowej wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, który bezpośrednio poprzedził Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Ale radosnej procesji z palmami towarzyszy czytanie - jako Ewangelii - Męki Pańskiej według jednego z trzech Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.
Od 28 lat, decyzją Jana Pawła II, co roku Niedziela Palmowa obchodzona jest, jako Światowy Dzień Młodzieży. A wszystko zaczęło się od „Listu do młodych z całego świata”, który w 1985 roku Ojciec Święty wystosował z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży i spotkania, które odbyło się w Rzymie w Niedzielę Palmową. Od tamtej pory Światowy Dzień Młodzieży obchodzony jest co roku - na szczeblu diecezjalnym i co kilka lat - na szczeblu międzynarodowym.
 
                        Gdy wjeżdżał w mury miasta
                        Lud śpiewał mu - "Hosanna"
                        Płakała tylko jedna
                        Najświętsza Maria Panna
 
                        Że go oddala od Niej
                        Co go do Ojca zbliża
                        ...a cieśle, niezawodnie
                        Zbijali belki krzyża
                        (Natan Tenenbaum „Hosanna i krzyż”)
Kinga Bednarczyk
 
324163