Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie wspiera osoby niepracujące

Treść


.
Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywnie wspiera osoby niepracujące
 
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Czas na aktywność w Grodzie Kingi”. Uczestnikami mogą być kobiety i mężczyźni, bezrobotni, nieaktywni zawodowo, rolnicy. Ponadto osoby te powinny być w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pochodzić z terenu gminy Stary Sącz, a także korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej. Wstępna rekrutacja uczestników Projektu odbywa się od stycznia do lutego 2013 r. polega na telefonicznym oraz bezpośrednim kontakcie pracowników socjalnych z klientami OPS-u. Drugi etap to zorganizowanie spotkania informacyjno-rekrutacyjnego w dniu 12 marca 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari w Starym Sączu ul.Stefana Batorego 23 (Kino „Sokół”) o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, podczas którego będzie udzielana szczegółowa informacja dotycząca przebiegu projektu, a także krótkie podsumowanie poprzednich edycji z lat 2008-2012. Można także na bieżąco uzyskać informację o projekcie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu ul.Stefana Batorego 15, tel 18 4462070.
     Na rok 2013 zaplanowano zrekrutować 46 osób. Projekt opiera się głównie na aktywizacji społecznej i zawodowej. W ramach tej pierwszej odbędą się szkolenia wzrostu kompetencji społecznych tj. m.in.:
                        - trening interpersonalny
                        - prawo pracy
                        - higiena i wizaż
                        - zasady etykiety i savoir-vivru
                        - skuteczny na rynku pracy
                        - indywidualne doradztwo zawodowe.
 
W dalszej kolejności uczestnicy objęci będą doradztwem zawodowym oraz wezmą udział w kursach zawodowych. Kursy te będą dobierane w oparciu o indywidualne predyspozycje beneficjentów. Obok przedstawiono graficznie szeroki wachlarz kursów zawodowych zorganizowanych w roku 2012. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza zajęcia, których ukończenie zapewnia uzyskanie licencji lub preferowanych przez pracodawców certyfikatów. Można więc zdobyć prawo jazdy kategorii B, zdobyć uprawnienia obsługi koparko-ładowarki, żurawia wieżowego, lub licencje ochrony osób i mienia.
     Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne, a dodatkowo przewidziano wsparcie dochodowe przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Beneficjenci otrzymują również pomoc ze strony pracownika socjalnego. Przewidziano także wydarzenia integracyjno-kulturalne, które przybliżą beneficjentom piękno i różnorodność lokalnego środowiska, tradycji oraz dorobku kulturalnego.
 
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
324163