Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

ŚP.KARD.JÓZEF GLEMP - odszedł ostatni z prymasów >wolnościowych<

Treść


.
23 stycznia 2013 r. - odszedł ostatni z prymasów „wolnościowych”
ŚP.KARD.JÓZEF GLEMP
- CAŁYM ŻYCIEM ODDANY KOŚCIOŁOWI I POLSCE
 
    Urodził się w 1929 r. w Inowrocławiu, w rodzinie robotniczej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 r, dwa lata później podjął studia w Rzymie. Wybitnie uzdolniony zdobył rozległe wykształcenie, w ciągu 6 lat uzyskując dwa doktoraty oraz inne tytuły naukowe. Po powrocie do kraju sprawował bardzo odpowiedzialne funkcje, między innymi, jako sekretarz ks.Prymasa, wieloletni metropolita Warszawy oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu. Dwa lata po zamianowaniu biskupem warmińskim, w 1981 roku, 52-letni wówczas ks.kardynał Józef Glemp, decyzją papieża Jana Pawła II, przejął urząd prymasowski po śmierci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Za hasło pasterskiej posługi obrał wskazanie: „Do miłości - przez sprawiedliwość” Prymasostwo przyszło mu pełnić w bardzo trudnym okresie dziejów narodu, m.in. podczas stanu wojennego. Zawsze uważał, że nie ma większej wartości nad życie ludzkie. Odważny i rozważny, wrażliwy i zdecydowany stał się sumieniem i mądrością narodu. Był kapłanem wielkiej wiary, skromnym i nieulegającym żadnym wpływom; te i inne zalety podkreślano podczas trzydniowych uroczystości pogrzebowych, dziękując Bogu za dar osoby i 29 letnie prymasostwo Zmarłego. Trumna z ciałem Prymasa Józefa Glempa spoczęła w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Dzięki transmisji TVP i telewizji TRWAM, możemy podzielić się skróconą relacją z ostatniego pożegnania, w którym uczestniczyły tysiące ludzi.
.

.
    28 stycznia mszy pogrzebowej w warszawskiej archikatedrze przewodniczył metropolita krakowski kard.Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosił prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Wśród uczestników znalazło się ok. 100 kardynałów i biskupów, również licznych hierarchów z zagranicy, bardzo wielu kapłanów, przedstawicieli najwyższych władz państwowych, instytucji i organizacji. Arcybiskup Celestino Migliore odczytał tekst telegramu kondolencyjnego, nadesłanego przez Benedykta XVI. Nazywając Zmarłego zasłużonym sługą Ewangelii, Papież pisze w nim:
„W mojej pamięci kardynał Glemp pozostanie człowiekiem szczerej dobroci, którego cechowały: prostota, otwartość i serdeczne oddanie sprawie Kościoła w Polsce i na świecie. Z wielką rozwagą podchodził do rozwiązywania wielu spraw i problemów w życiu politycznym, społecznym i religijnym Polaków.”
 
Polscy hierarchowie Kościoła również wysoko oceniali walory osobowości i zasługi Księdza Prymasa, kreśląc jego sylwetkę. Przywoływali ją m.in. w następujących słowach i opiniach:
„(…) Wymagał od Polaków mądrości, spokoju i rozwagi serc. Niezłomny w tym, co robi, zdecydowany i konsekwentny, odpowiedzialny za Polskę, wierny Bogu i Kościołowi. Nie chciał dopuścić do gwałtownych napięć i działań, wołał o spokój i jedność. Racjonalnie umiał ocenić sytuację, ustrzegł przed rozlewem bratniej krwi”. (kard.Stanisław Dziwisz).
„(…) Prymas Glemp to pasterz i przewodnik. W jego osobie Pan Bóg dał Polsce bardzo gorliwego kapłana, człowieka wielkiego autorytetu i mądrości. Umiał służyć mądrej jedności, a nie upokarzającym podziałom; przeprosił za grzechy własne i Kościoła, za brak świętości jego członków. Dla niego zawsze najważniejsza była troska o drugiego człowieka. W stanie wojennym odwiedzał internowanych, starał się pomagać ludziom wszelkimi siłami i sposobami, wspierał dyskretnie i skutecznie Panie Boże! Zapłać za wszystko, kim był i co zostawił nam. Jesteśmy wdzięczni za to, że na trudne i niepewne dni, dałeś naszej Ojczyźnie i Kościołowi takiego Pasterza, uformowanego duchowo przez prymasa Stefana Wyszyńskiego i kard.Karola Wojtyłę, późniejszego papieża (kard.Kazimierz Nycz).
(…) Kapłan wielkiej wiary, ujmujący prostotą, ciepłem i otwartością, autentyczny uczeń Chrystusa i syn Kościoła, któremu i Polsce służył całym sercem. Niczego nie musiał się wstydzić, niczego ukrywać, godnie przeszedł przez życie. Sprawdzał się nieustannie, dając wzór pięknego kapłańskiego życia i ofiarnej służby; cieszył się dużym zaufaniem i szacunkiem biskupów; prymasowską posługę cenił bardzo wysoko. Miał do siebie dystans, nigdy nie celebrował swojej osoby, skromny i dobry był prawdziwym człowiekiem modlitwy. Pozostawił nam wszystkim bardzo aktualne przesłanie, apelując:
  • o zachowanie pokoju i jedności
  • o podejmowanie dialogu
  • o dbałość o sprawy Polski i stawianie na pierwszym miejscu interesów ludzi biednych i pokrzywdzonych
  • o uszanowanie przeciwników ideowych
  • o zaprzestanie znieważania krzyża i kościołów
  • o przestrzeganie zasad prawdy, etyki i moralności.
Bądź z nami, ufający Bożej opatrzności, wielbiący Matkę Bożą, Księże Prymasie, i prosimy Cię, wspieraj nas! (abp Józef Michalik).
 
      Pamiętne pozostały i te ostrzeżenia, i pouczenia, kierowane do rodaków przez kardynała Józefa Glempa:
     Nie ma większej wartości nad życie ludzkie. Nie podejmujcie walki Polak przeciwko Polakowi! „ A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli” (sł. z listu św.Pawła).
Zebrała Zofia Gierczyk
 
324163