Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

ROZMOWA Z BURMISTRZEM JACKIEM LELKIEM

Treść


.
„2012 - to był dobry rok, a w 2013 będziemy realizować
niezwykle ważne zadania”
ROZMOWA Z BURMISTRZEM JACKIEM LELKIEM
I JEGO ZASTĘPCĄ KAZIMIERZEM GIZICKIM
 
    W niedzielę 22 stycznia 2012 roku Jacek Lelek wygrał wybory bezpośrednie na burmistrza Starego Sącza, z dniem 1 lutego Kazimierz Gizicki został powołany na stanowisko wiceburmistrza miasta. O ustanowieniu stanowiska pierwszego zastępcy zdecydował burmistrz Jacek Lelek.
    Przybywszy 13 lutego br. do Urzędu Miasta na umówione wcześniej spotkanie - zastałam obu panów Burmistrzów, którzy chętnie przekazali swoje spostrzeżenia Czytelnikom „Z Grodu Kingi”, podsumowując rok ich pracy dla Starego Sącza i jego mieszkańców.
- To był bardzo pracowity rok - usłyszałam. A dla Starego Sącza udany i jednocześnie gwarantujący przyszły rozwój. Zrealizowaliśmy naprawdę wiele zadań. Niektóre z nich były kontynuacją działań przygotowanych i rozpoczętych przez burmistrza Mariana Cyconia. Przypomnijmy choćby dokończenie przebudowy przedszkola oraz zrealizowanie długo oczekiwanego placu zabaw na os. Słonecznym, wymianę okien w budynku Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego. Nastąpił ogromny postęp w budowie sieci kanalizacyjnej. W 2012 roku zostało wybudowanych 47,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3,9 km sieci wodociągowej (w przeważającej części poprzez Spółkę Sądeckie Wodociągi). To absolutnie rekordowe wyniki w historii naszego miasta i gminy. Jeśli dodamy do tego przebudowę lub budowę ponad 7 km dróg gminnych, przebudowę chodnika przy ul. Braterstwa Ludów i w kilku innych miejscach, dokończenie budowy boisk w Moszczenicy Niżnej i Przysietnicy, przebudowę filii biblioteki w Barcicach, to jest się z czego cieszyć.
.

.
A jakie plany będą realizowane w roku 2013?
    - Po wieloletnich przygotowaniach udało się nam pozyskać dofinansowanie na niezwykle ważne zadania. Mam tutaj na myśli przede wszystkim zagospodarowanie rekreacyjne stawów. Dzięki środkom europejskim, pozyskanym z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, mogliśmy już rozpocząć inwestycję i mam nadzieję, że tego lata mieszkańcy Starego Sącza będą mogli zażywać rekreacji na nowym kąpielisku. Dofinansowanie unijne wyniesie 75% inwestycji, która po przetargu sięga blisko 3 mln złotych. Uzyskaliśmy również dofinansowanie w wysokości 1 mln złotych na przebudowę placu targowego przy ul. Wielki Wygon. Ta inwestycja również się rozpoczęła. Zdobyliśmy także 1,2 mln złotych w konkursie Wojewody Małopolskiego na przebudowę dróg lokalnych i zrealizujemy chodnik, ścieżkę rowerową i oświetlenie przy ul.Witosa i na osiedlu Lipie. Uzyskaliśmy też dotację (1,3 mln złotych) na budowę dalszego etapu kanalizacji sanitarnej w Barcicach i Przysietnicy. Jeszcze przed końcem roku 2012 wiedziałem, że także bieżący rok będzie dla miasta i gminy rokiem dużych i ważnych inwestycji.
 
Podczas Koncertu Noworocznego od Burmistrza usłyszeliśmy wiele ciepłych słów pod adresem mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Również o powstających nowych stowarzyszeniach, tworzonych przez pasjonatów. Powstają zręby społeczeństwa obywatelskiego, inicjatywy inwestujące w ludzi, dla nich samych, działania inspirowane przez własne potrzeby, dla swych środowisk. Potrzeba wspólnoty, zainteresowanie potrzebami środowiska - społeczności lokalnej wraz z poczuciem odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest także tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie - to budujące zjawisko.
    - Wiemy, że wiele dobrego działo się także w tej dziedzinie. Uważam, że najlepsze efekty samorząd uzyska wówczas, gdy będzie wspierał ludzi z pasją. Z powodzeniem od kilku lat widzimy to na przykładzie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” czy Muzeum Regionalne w Domu na Dołkach prowadzone przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. Cieszymy się, że w ubiegłym roku na terenie naszej Gminy powstały nowe stowarzyszenia i kluby sportowe, których działalność już jest widoczna. Wspomnę choćby Stowarzyszenie „Malowana Skrzynia” skupiające członków zespołu Starosądeczanie, Uczniowski Klub Sportowy „Sokoliki”, wprowadzający w arkana sportowe sporą grupę najmłodszych Starosądeczan, czy Fundację „Będzie dobrze”, która także ambitnie włącza się w rozwiązywanie problemów społecznych. Trzeba tu także wspomnieć ugruntowane już w naszym mieście inicjatywy, jak choćby bezinteresowne wydawanie - nieprzerwanie przez 15 lat czasopisma „Z Grodu Kingi”, które dzięki „ludziom dobrej woli” z Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Stowarzyszeniu „Gniazdo” i Placówce Wsparcia Dziennego - będącymi organizatorami uroczystości, obchodziło 15 czerwca 2012 roku, swój jubileusz i którego redakcję miałem ogromną przyjemność odznaczyć z tej okazji medalem „Za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”.
Organizują się także mieszkańcy sołectw, wspomnę tu Myślec, Popowice czy Gaboń. To cieszy i dlatego wspieramy i będziemy w coraz większym zakresie wspierać takie inicjatywy.
 
Co czeka mieszkańców Miasta i Gminy w 2013 roku?
    - Jednym z największych wyzwań będzie wdrożenie nowej zasady gospodarki odpadami. Wejście w życie znowelizowanej ustawy powoduje prawdziwą rewolucję w tym zakresie - powiedział burmistrz Jacek Lelek. Przypomnę, że w zamian za pobieraną opłatę, Gmina będzie miała obowiązek odebrać wszystkie odpady komunalne, od wszystkich użytkowników posesji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz. Chciałbym za pośrednictwem „ Z Grodu Kingi” prosić mieszkańców o zainteresowanie się tą sprawą. Tym bardziej, że do końca marca każdy właściciel nieruchomości musi złożyć w Urzędzie Miejskim deklarację o ilości mieszkańców oraz wysokości opłaty. Postaramy się, aby do wszystkich domów dotarły szczegółowe informacje na ten temat wraz z drukiem deklaracji, ale już dzisiaj apeluję o zainteresowanie się tematem. Wprowadzenie nowego systemu, który zacznie w pełni działać od 1 lipca 2013 roku, jest sporym wyzwaniem, ale mam nadzieję, że dzięki temu nasze miasto będzie zdecydowanie bardziej czyste, co poprawi komfort życia nam wszystkim.
 
Czego Panowie Burmistrzowie życzą Czytelnikom „Z Grodu Kingi” w 2013 roku?
    - Wszelkiej pomyślności i zadowolenia ze swojego życia. I żeby mogli czerpać satysfakcję z rozwoju naszej małej Ojczyzny. A całemu Zespołowi Redakcyjnemu naszego miesięcznika „Z Grodu Kingi” - jak najwięcej Czytelników, wielu współpracowników, ciekawych tematów, a przede wszystkim siły i wytrwałości!
    Oby te życzenia się spełniły dla nas wszystkich, bo plany, zamierzenia i osiągnięcia są dla nas wszystkich. Do różnych instancji, instytucji i do nas samych należą tylko poszczególne etapy ich realizacji. Każdy tworzy ogniwo w łańcuchu działań rodzinnych, zawodowych, społecznych, a ich efekty tworzą nasze wspólne dobro i przyszłość. Również w imieniu Czytelników za rozmowę dziękuje
Jolanta Czech
 
324163