Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Abdykacja papieża Benedykta XVI

Treść


.
Abdykacja papieża Benedykta XVI
 
    Prefekt Kongregacji Nauki i Wiary - Joseph Ratzinger został wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 r. W Światowym Dniu Chorego - 11 lutego, Ojciec Święty ogłosił, że zakończy swój pontyfikat 28 lutego. Wobec Kolegiu Kardynalskiego złożył następujące oświadczenie:
"Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali  Konklawe dla wyboru nowego Papieża.
.

.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu."
    Swoim oświadczeniem Benedykt XVI zaskoczył cały świat. Tym bardziej, że decyzja o rezygnacji papieża jest drugą w historii papiestwa; poprzednio zdarzyło się to w XIII w., kiedy z urzędu zrezygnował Celestyn V. Biskup tarnowski Andrzej Jeż napisał w specjalnym komunikacie do wiernych:
"Decyzja ta, chociaż napełnia nasze serca smutkiem, prowadzi nas jeszcze bardziej do głębokiej ufności wobec niezbadanych dróg kreślonych ręką Bożej Opatrzności. Jako ludzie wiary - w nurcie trwającego obecnie Roku Wiary - pragniemy przede wszystkim dziękować Bogu za dar Osoby Benedykta XVI, który od prawie ośmiu lat przewodzi z wielkim oddaniem i mądrością wspólnocie Kościoła Powszechnego. Zachęcam gorąco wszystkich tarnowskich diecezjan do modlitwy za naszego Ojca Świętego Benedykta XVI oraz za cały Kościół Powszechny, aby Jezus Chrystus, jego Najwyższy Pasterz, wskazał mu nowego, dobrego i świętego Pasterza"
    Papież Benedykt XVI, w czasie swojego pontyfikatu odwiedził Polskę tylko jeden raz – w maju 2006 roku. Na trasie pielgrzymki Ojca Świętego znalazły się wówczas miejsca związane z jego poprzednikiem - papieżem Janem Pawłem II: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska i Kraków. Sądeczanie spotkali się z Ojcem Świętym 28 maja na krakowskich Błoniach, gdzie Benedykt XVI celebrował Mszę św. wobec milionowego tłumu wiernych.
    Na mszę papieską pojechało wiele zorganizowanych grup z Nowego Sącza i okolicy. Była mocna reprezentacja sądeckiego Klubu Inteligencji Katolickiej, dziewczęta z zespołu szkół sióstr niepokalanek z Białego Klasztoru, grupa neokatechumenatu z parafii kolejowej. Przybyły pielgrzymki z parafii sądeckich, m.in. z Zawady, Kamionki Wielkiej i Marcinkowic Były też delegacje w strojach lachowskich z Podegrodzia i górali łąckich. Służbę porządkową na Błoniach sprawowali druhowie OSP z Doliny Popradu, z Muszyny, Piwnicznej, Rytra, Starego Sącza.
 
Oprac. Kinga Bednarczyk
 
324134