Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.
WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
 
    Na niedzielę 10 lutego Zarząd Towarzystwa Miłośników Starego Sącza zwołał Walne zebranie sprawozdawcze. Członkowie Towarzystwa zebrali się w sali Muzeum Regionalnego o godz.10.00, aby zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad, uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu stanowiącym statutowy obowiązek organizacji. Po wstępnych procedurach, zebrani wysłuchali szczegółowych sprawozdań z działalności Towarzystwa za rok 2012.
.

.
Sprawozdanie merytoryczne przedstawił prezes TMSS Andrzej Długosz, zaznaczając na wstępie, że był to sześćdziesiąty czwarty rok działania Towarzystwa oraz pięćdziesiąty drugi prowadzenia Muzeum Regionalnego.
„Był to rok bardzo pracowity i bogaty w inwestycyjne działania na rzecz muzeum. Prace objęły: wykonanie elektrycznej instalacji ogrzewania i zamontowanie grzejników, malowanie pomieszczeń muzealnych, naprawę podłogi, zmianę ekspozycji muzealnej, wybrukowanie podwórka, malowanie ścian zewnętrznych od dziedzińca i od ulicy Kopernika, zainstalowanie monitoringu wizyjnego, zainstalowanie monitoringu przeciwpożarowego.
Wszystkie te działania możliwe były przede wszystkim dzięki przyznaniu z budżetu miasta przez p.Burmistrza Starego Sącza kwoty 100 tys. zł., wszechstronnej pomocy rzeczowej obu panów Burmistrzów oraz dobremu przygotowaniu i zsynchronizowaniu frontu robót”.
Zakończenie prac zaplanowano na 27 kwietnia.
Andrzej Długosz bardzo skrupulatnie przedstawił przebieg poszczególnych etapów prac, a że są to sprawy ciekawe, ważne i zasadnicze dla dobrego funkcjonowania tej bogatej, ważnej dla miasta placówki muzealnej, również postanowiłam szczegółowo przytoczyć je Czytelnikom.
   Od początku lutego trzeba było muzeum zamknąć całkowicie, gdyż ze względu na bardzo niskie temperatury przestała działać instalacja elektryczna. Po ustąpieniu mrozów nastąpiło przygotowanie do remontu. Należało zabezpieczyć każdy eksponat przed zniszczeniem, owijając go folią i odpowiednio składować.
   Najpierw z robotami weszła ekipa do wykonania instalacji grzewczej z firmy p.Jana Roja, Wcześniej skomplikowała się jednak sprawa instalacji ogrzewania. Do funkcjonowania ogrzewania przy pomocy planowanych pieców akumulacyjnych potrzeba było 60 kW mocy. „Dom na Dołkach” nie posiadał takiej mocy jak również w okolicy nie było transformatora, który zabezpieczyłby taką moc. Opracowano koncepcję ogrzewania grzejnikami hiszpańskiej firmy TECENOR, które potrzebują mniej mocy, a sterowanie nimi odbywa się za pomocą czujników radiowych tak, że włączałyby się one w miarę potrzeb, ze względu na temperaturę, a drugiej strony ze względu na moc. Niestety, już po zamontowaniu okazało się, że ten system nie działa, gdyż ze względu na grube ściany budynku nie ma zasięgu. Poczyniono wiec starania o wymianę grzejników na półautomatyczne. Pan Rój opracował system polegający na ogrzewaniu połowy budynku przez 30 minut, przy ręcznym ustawieniu temperatury na poszczególnych grzejnikach.
    Zarząd Towarzystwa Miłośników Starego Sącza wyraził szczególne podziękowanie p.Janowi Rojowi oraz jego pracownikom za cierpliwość przy wykonywaniu tego zlecenia, jak również za bezpłatną drugą wymianę grzejników.
    Wraz z robotami elektrycznymi trwały roboty montażowe linii i ośmiu kamer do monitoringu wizyjnego. Z dwóch ofert cenowych Zarząd wybrał korzystniejszą p.Bartłomieja Luberty.
    Od 10 marca z robotami weszła ekipa malarska. Wcześniej Zarząd przeprowadził postępowanie ofertowe na wykonanie tego zlecenia, proponując dwóm firmom malarskim ze Starego Sącza złożenie oferty cenowej. Po zapoznaniu się z ofertami komisja wybrała korzystniejszą ofertę p. Macieja Stawiarskiego. Po wymalowaniu ścian dodatkowo poszerzono zakres robót o malowanie drzwi, schodów i podłogi na antresoli.
    W tym czasie też nastąpiła wymiana zgniłych desek w podłodze w dwóch salach. Zakupione zostały materiały a usługę wykonał p.Piotr Kurzeja ze Starego Sącza.
    Równolegle w kwietniu trwało brukowanie podwórka, dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu zastępcy burmistrza p. Kazimierza Gizickiego. Wytynkowano i pomalowano ściany od strony podwórka. Po przerwie roboty te wznowiono i ukończono w czerwcu ub. r. a w listopadzie zatynkowano i pomalowano ściany budynku od strony ulicy Kopernika. Roboty brukarskie i malarskie od zewnątrz wykonała ekipa Urzędu Miejskiego.
    Od 5 kwietnia trwało tworzenie nowej ekspozycji muzealnej, zgodnie z przyjętym przez Zarząd w listopadzie 2011 r. scenariuszem przedstawionym przez prezesa Andrzeja Długosza. Aby zdążyć przed 1 maja prace trwały od godziny 6 rano do późnego wieczora. W pracach tych pomagali, oprócz pracowników muzeum, także Józef Przystaś, Stanisław Wybraniec, Małgorzata Bielak - spoza Towarzystwa a także Ignacy Kurowski.
    W końcu nastąpiło uroczyste otwarcie muzeum wraz z nową ekspozycją o życiu, myśli i związkach ze Starym Sączem ks.Józefa Tischnera oraz poszerzoną wystawą o Adzie Sari. Zmieniony również został układ ekspozycji historyczno - etnograficznej. Uroczystość otwarcia rozpoczęła Msza św. w kościele klasztornym Sióstr Klarysek, podczas której homilię wygłosił proboszcz parafii św.Elżbiety ks.prałat Marek Tabor, który z uznaniem podkreślił zasługi Towarzystwa na rzecz ochrony dziedzictwa regionalnego. On również poświęcił muzeum.
    W uroczystości otwarcia udział wzięło 125 osób z posłem Marianem Cyconiem i władzami Starego Sącza na czele. Obecny był brat ks.prof.Józefa Tischnera prof.Marian Tischner z małżonką. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Listy gratulacyjne przysłali: kardynał Stanisław Dziwisz i bp.Grzegorz Ryś z Krakowa. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na piknik, do sąsiadującego z muzeum pubu „Chata”.
    W sierpniu, dzięki zaangażowaniu władz Starego Sącza, wykonany został monitoring przeciwpożarowy muzeum. Po klasztorze, kościele parafialnym i budynku „Sokoła” jest to czwarty monitoring w mieście.
    Na początku roku Zarząd wystąpił o przedłużenie czasu sprzedaży cegiełek na organizację Muzeum ks.Józefa Tischnera, wykonanych bezpłatnie przez Jana Czecha - członka Towarzystwa. W 2012 r. sprzedano cegiełki za kwotę 240 zł. Pan Antoni Kapusta wpłacił w maju na ten cel 500 zł. Łącznie cegiełki zakupiło 365 osób.
Za kwotę uzyskaną ze sprzedaży cegiełek urządzono i wyposażono Muzeum Księdza Józefa Tischnera. Najpierw zakupiono materiały: deski, płyty pilśniowe, szkło, śruby, farby, lakiery itp. Pan Piotr Kurzeja wykonał z nich ścianki muzealne, gabloty i ławki. Wykonano również druk wielkoformatowy fotografii, zakupiono 12 krzeseł i odtwarzacz CD.
    Dla potrzeb ekspozycji o Adzie Sari muzeum otrzymało, od ówczesnej dyrektor Centrum Kultury i Sztuki p.Moniki Zagórowskiej, zdjęcia wielkoformatowe artystki. Zostały one wykonane dzięki wcześniejszemu, komputerowemu opracowaniu przez Jana Czecha fotografii z archiwum rodzinnego, które pierwotnie udostępnione zostały dla potrzeb prezentacji komputerowej, przygotowanej na koncert, który odbył się 29 czerwca 2011, w dniu 125 rocznicy urodzin artystki, w ramach Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.
    W sprawie pamiątek po Adzie Sari prezes Andrzej Długosz (dzięki państwu Ziajom, którzy zorganizowali i sfinansowali jego podróż do Warszawy) spotkał się z Bogusławem Kaczyńskim, w sprawie zwrotu pożyczonych w 1976 r. listów i telegramów artystki do rodziców. Prezes został upoważniony przez Piotra Szayera, bratanka Ady Sari, który również reprezentuje swojego brata Huberta, do odzyskania tych dokumentów. Pan Kaczyński oddał jedynie fotografie oraz zaproszenie na ślub rodziców i oświadczył, że resztę zwróci, gdy napisze książkę o Adzie Sari. Zapewnił, że wtedy też przekaże ze swojego prywatnego archiwum wszystkie materiały, jakie posiada, jako dowód na poparcie idei utworzenia Centrum Ady Sari w Starym Sączu.
    Dzięki dotacji Burmistrza Starego Sącza, która w 2012 r. wyniosła 45 tys. zł. możliwe było zatrudnienie dwóch pracowników merytorycznych (kustoszów) na ¾ etatu i ½ etatu. Na umowę zlecenie (na godziny) pracowała księgowość i odbywało się sprzątanie muzeum.
    Towarzystwo Miłośników Starego Sącza w 2012 r. uczestniczyło w programie „Konserwator” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dzięki temu sfinansowane zostało zatrudnienie na pełnym etacie przez okres 1.VI - 31.X. 2012 r. pracownika wybranego spośród 5 kandydatów. Był nim p.Janusz Tomalski z Rdziostowa, osoba bardzo kompetentna merytorycznie, ale również „złota rączka”, który naprawił zepsute klamki, zamki, uszkodzone eksponaty oraz ocieplił drzwi bezpośrednio wychodzące na zewnątrz.
    Czas pracy pracowników w pełni zabezpieczył potrzeby w zakresie obsługi zwiedzających, w tym od 1 maja do 31 października w czasie wydłużonym od godz. 10 do 17-tej przez 6 dni w tygodniu.
    Pracę każdego muzeum ocenia się również po liczbie zwiedzających W 2012 r. muzeum zwiedziło ogólnie 4018 osób. Jest to mniej o 1432 osoby niż w roku 2011. Przyczyną tego jest fakt, że muzeum było zamknięte przez 3 miesiące, ale również powodem mniejszej liczby zwiedzających muzeum, było to, że w okresie sezonu turystycznego (zwłaszcza w lipcu) przybyło do Starego Sącza znacznie mniej turystów. Spowodowane to było również upałami, które nie sprzyjają zwiedzaniu.
    Po otwarciu muzeum po remoncie zostały skierowane odpowiednie pisma do wszystkich Centrów Informacji Turystycznej w Małopolsce, a z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do dyrektorów wszystkich szkół z terenu naszego miasta i gminy. Również nasza strona internetowa została uaktualniona i udoskonalona, a na frontonie muzeum zawisł baner reklamowy.
    Pomimo to, że Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu cen biletów wstępu od 1 maja na 3 zł. i 5 zł. nadal należą one do najniższych w podobnych muzeach. Również stworzone były możliwości do bezpłatnego zwiedzania. Po raz pierwszy 9 mają 2012 r. Zarząd zorganizował „Noc Muzeum” dając możliwość zwiedzania nowej ekspozycji za symboliczną złotówkę, w zamian dając znaczek Towarzystwa. Odtworzony był film „Tischner - życie w opowieściach” i płytowe nagrania Ady Sari. W godzinach od 19 do 21 muzeum zwiedziło 111 osób.
    W dniach 15 - 17 czerwca 2012 r. odbyły się II Małopolskie Dni Błogosławionego Jana Pawła II, w których starosądeckie muzeum uczestniczyło prezentując ekspozycję papieską. Wstęp był wolny.
    Towarzystwo Miłośników Starego Sącza współuczestniczyło w zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe konferencji naukowej „Klara - kobieta nowa” udostępniając i oprowadzając po Muzeum Regionalnym jej uczestników.
    W czasie dorocznego Jarmarku Rzemiosła w Starym Sączu można było oglądać zbiory muzeum bezpłatnie.
    Obecnie Towarzystwo Miłośników Starego Sącza liczy 113 członków, którzy nie zalegają ze składką dłużej niż 3 lata. Składkę za 2012 r. opłaciło 59 członków. W 2012 r. liczba członków Towarzystwa zwiększyła się o jedną osobę.
    Na lutowym zebraniu Zarządu, będący skarbnikiem p.Władysław Kubowicz oświadczył, że rezygnuje ze swej funkcji. W związku z tym Zarząd na posiedzeniu marcowym przyjął dymisję p.Kubowicza i wybrał nowego skarbnika. Został nim p.Karol Fijałkowski.
    W marcu Towarzystwo, wraz z Powiatową i Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną oraz Szkołą Podstawową, zorganizowało VI Dni Księdza Józefa Tischnera. W sali kina „Sokół” wyświetlony został film dokumentalny „Góral w sutannie”. Odbyło się także spotkanie z ks.Władysławem Zązlem, a wykład wygłosił prof.Aleksander Bobko z Uniwersytetu Rzeszowskiego, uczeń Księdza Profesora.
    W listopadzie w Muzeum Księdza Józefa Tischnera kręcone były sceny do filmu dokumentalnego o ks.Tischnerze pt. „Jego oczami” w reżyserii Szymona Wróbla, którego premiera odbędzie się wkrótce.
    W czerwcu minęła 70. rocznica męczeńskiej śmierci w niemieckim obozie zagłady Auschwitz ks.Józefa Kondolewicza Z tej okazji Towarzystwo wmurowało tablice pamiątkową na budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2, gdzie aresztowano Księdza. Tablicę ufundował p.Janusz Majda - prowadzący w Starym Sączu Zakład Pogrzebowy.
    Zarząd wytypował do renowacji siedem kolejnych zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach, a wykonał ją p.Józef Stec, który przedstawił najbardziej korzystną ofertę.
    W dniu Wszystkich Świętych miała miejsce siódma kwesta na rzecz renowacji kolejnych nagrobków, która przyniosła łącznie 9.069 zł. tj. o 1000 zł. mniej, niż przed rokiem.
    Pod koniec roku Zarząd Towarzystwa Miłośników Starego Sącza przyznał tradycyjną nagrodę im.Józefa Paszkiewicza p.Barbarze Lis za pracę magisterską pt. „Duchowieństwo starosądeckie w latach 1795 - 1939” - napisanej i obronionej pod kierunkiem prof.dr hab.Juliana Dybca na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagroda wyniosła 1000 zł. brutto.
    Pisana jest też praca o Adzie Sari przez Adę Gindał-Zwolińską z Warszawy, która korzystała również z materiałów muzealnych, poświęconych artystce.
    W ciągu roku trwały prace nad nowym statutem. Zarząd uznał, że czytelniej będzie napisać statut od nowa niż poprawiać dotychczasowy. Nowy projekt przygotował Wojciech Rams - wiceprezes, korzystając z pomocy konsultantów. Na grudniowym posiedzeniu Zarząd przyjął projekt, wniesione też były poprawki przez członków.
   Bardzo dobrze układa się współpraca z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Wspólnie zorganizowano w „Domu na Dołkach” promocję dwóch albumów „Ikonografia Starego i Nowego Sącza” oraz „Galicja Mirosława Orłowicza wiek później”. Każdy z 44 uczestników, otrzymał w/w albumy gratis. Prezes Towarzystwa został zaproszony do komitetu redakcyjnego „Zeszytów Sądecko - Spiskich”.
    Również bardzo dobrze układa się współpraca z mediami. Prezes uczestniczył w audycjach Radia Kraków i Radia RDN Małopolska o działaniach Towarzystwa i muzeum informowały portale „Sądeczanin” i „Stary Sącz” a także miejscowa prasa „Z Grodu Kingi” i „Kurier Starosądecki”.
Plan pracy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza na rok 2013 obejmuje: wystawę i prelekcję przygotowaną w ramach obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego 1863 r., już w marcu Dni Księdza Józefa Tischnera, których program obejmować będzie prapremierę filmu dokumentalnego „Jego oczami”, spotkanie autorskie z ks.Adamem Bonieckim, spotkanie autorskie z ks.Tadeuszem Isakiewiczem - Zalewskim.
W maju: „Noc Muzeów”; Towarzystwo Miłośników Starego Sącza włączy się w przygotowanie obchodów 125. rocznicy urodzin Jana Joachima Czecha; zorganizowane zostaną konkursy wiedzy o Starym Sączu: w Internacie Międzyszkolnym w marcu, w Liceum Ogólnokształcącym w listopadzie.
Planowane jest wydanie przewodnika po Starym Sączu, także w języku angielskim. Wytypowane będą i poddane renowacji kolejne zabytkowe nagrobki na starosądeckich cmentarzach.
Towarzystwo planuje zintensyfikowanie działań na rzecz promocji muzeum, poprzez rozbudowanie strony internetowej. Pracą stałą jest udostępnianie zbiorów (w czasie wydłużonym od mają do września), prowadzenie lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Stary Sącz. Zaplanowano również malowanie frontonu „Domu na Dołkach” oraz remont magazynu: tynkowanie ścian i ich pomalowanie.
    Po przedstawieniu sprawozdań absolutorium dla Zarządu zostało udzielone jednogłośnie.
Walne zebranie członków przyjęło nowy statut Towarzystwa, który opracował i przedstawił wiceprezes Wojciech Rams. Zgodnie ze statutem liczba członków Zarządu została zmniejszona z 13 do 7-9, a kadencja wydłużona z 3 na 4 lata. Obecnie obszarem działania Towarzystwa jest cała Polska.
Zebranie stworzyło okazję do zadawania pytań burmistrzowi Jackowi Lelkowi. Głos w dyskusji zabrali również poseł Marian Cycoń, prof. Józef Wojnarowski, dr med. Andrzej Przybyszowski, red. „Rocznika Sądeckiego” Tadeusz Duda, członek Związku Literatów Polskich Danuta Sułkowska i niżej podpisana.
    Tak szczegółowo przedstawiłam sprawozdanie z działalności oraz plany na przyszłość, aby pokazać Czytelnikom, jak ważną rolę pełni TMSS, jak prężnie działa i jak wiele dobra czyni na rzecz miasta, i regionu, wraz z prowadzonym Muzeum Regionalnym im.Seweryna Udzieli. Być może zachęci to do wstępowania w szereg jego członków starszych i młodszych mieszkańców, aby przyczyniać się mogli do „ocalenia od zapomnienia” wszelkich pamiątek z bogatych dziejów miasta, pamiątek po jego mieszkańcach, będących świadectwem ich kultury materialnej i dziedzictwa duchowego.
Gratulując Zarządowi i członkom Towarzystwa Miłośników Starego Sącza dokonań, życzę również, aby spełniały się marzenia i realizowane były bogate plany i zamierzenia.
Jolanta Młodkowska-Czech
 
324163