Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KLAUZURZE

Treść


.
ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KLAUZURZE
 
    Z wielką radością i wdzięcznością przyjęłyśmy decyzję Ojca Świętego Franciszka o ustanowieniu Roku Życia Konsekrowanego, trwającego od 30 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 r. Przeżywany był pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Okazją do jego obchodów była 50. rocznica dokumentu soborowego Perfectae Caritatis o odnowie życia konsekrowanego w Kościele. Był to czas szczególnego uwielbienia Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego połączony z dziękczynieniem za dar powołania. Był to również czas pogłębionej refleksji, powracania do źródeł, do charyzmatu naszych założycieli: Świętego Ojca Franciszka i Świętej Matki Klary z Asyżu.
 
    Mamy szczęście służenia Bogu i ludziom w Sanktuarium Świętej Kingi, fundatorki naszego klasztoru. Nie mnożyłyśmy jednak uroczystości zewnętrznych, starając się korzystać z tych łask, którymi Pan Bóg hojnie obdarza nas we wszystkich okresach roku liturgicznego i w każdym dniu. Uczestnicząc w liturgii, jesteśmy w temacie powołania. Koncentrowałyśmy się na głębszym przeżywaniu rekolekcji oraz przygotowań do uroczystości Świętej Matki Kingi, Świętej Matki Klary i Świętego Ojca Franciszka. Na rekolekcje dla Sióstr zapraszałyśmy Braci z Wielkiej Rodziny Franciszkańskiej, aby jeszcze głębiej wejść w charyzmat i duchowość założycieli. Temu celowi służyły także tridua w sierpniu i w październiku, przygotowujące naszą wspólnotę do uroczystości Świętych Zakonodawców.
 
            Święta Kinga przynależy do Zakonu Świętej Klary. Do jej uroczystości, jak co roku w lipcu, wraz z Ludem Bożym przygotowywałyśmy się przez Nowennę cieszącą się wielką frekwencją czcicieli naszej Patronki. W roku 2015 wybrałyśmy hasło: „Święta Kingo, ucz nas żyć Ewangelią”. Zaproszony kaznodzieja ks.Paweł Pająk, głosił bardzo głębokie homilie oparte na tekstach Ewangelii. Było to więc według myśli św.Ojca Franciszka i św.Matki Klary, którzy za najważniejsza normę życia obrali Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Ten Święty Rok przy różnych okazjach był podkreślany przez kapłanów, mieszkańców Starego Sącza i ludzi nawiedzających Sanktuarium Świętej Kingi.
 
    W żeńskich zakonach kontemplacyjnych trwała sztafeta modlitwy, połączona z rozważaniem tajemnic Różańca św. Każdy klasztor miał swoje dni. U nas:
            3 lutego 2015 - I seria, dziękczynna, tajemnice radosne.
            30 kwietnia 2015 - II seria, bolesna (mogła się łączyć z pokutą, postem,
                 wynagrodzeniem za grzechy nasze i duchowieństwa) - tajemnice bolesne.
            25 lipca 2015 - III seria, błagalna (o dar powołań) - tajemnice chwalebne.
            19 października 2015 - IV seria, o świętość życia - tajemnice światła.
            13 stycznia 2016  - V seria, dziękczynna - za Kościół, o owoce Roku Życia
                 Konsekrowanego.
 
    W dniach 21-23 kwietnia 2015 roku w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miało miejsce Sympozjum Czterech Konferencji, w którym uczestniczyli przedstawiciele konferencji zakonów: męskich, żeńskich, żeńskich kontemplacyjnych oraz członków instytutów życia konsekrowanego. Ogólny temat brzmiał: „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie”. Naszą wspólnotę reprezentowała wikaria Klasztoru s.M.Salomea.
    Odbyło się także bardzo owocne spotkanie Sióstr Franciszkańskich Zakonów Kontemplacyjnych, w dniach 16-19 listopada w Zakroczymiu. Zostały zaproszone siostry o ślubach wieczystych. Pochylono się nad tematem: „Komunia drogą nadziei”.
Konferencje głosili ojcowie franciszkanie i siostry uczestniczące w spotkaniu. Z naszego klasztoru do Zakroczymia udały się cztery delegatki: s.M.Paula, s.M.Karolina, s.M.Dominika i s.M.Urszula. Wróciły ubogacone wspólną modlitwą, konferencjami, spotkaniami w grupach, doświadczeniem siostrzanej wspólnoty.
    Pod koniec, Rok Życia Konsekrowanego połączył się z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia. Jest to znak bardzo wymowny, przypominający o wielkiej miłości Boga do każdego człowieka. To właśnie dzięki Bożemu Miłosierdziu jesteśmy osobami konsekrowanymi. Jest to dar ale też zadanie, abyśmy kierowały się wyobraźnią miłosierdzia w codziennym życiu, jak nas uczył Święty Jan Paweł II.
    Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi, Najlepszej Matki i Królowej Zakonu Serafickiego, pierwszej konsekrowanej, zawierzamy nasz zakon i wszystkie osoby konsekrowane. Niech wzrastają w świętości!
s. M.Teresa Izworska


324542