Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

>GNIAZDOWA< DZIAŁALNOŚĆ W ROKU JUBILEUSZU

Treść


.
„GNIAZDOWA” DZIAŁALNOŚĆ W ROKU JUBILEUSZU
 
    Nie umilkły echa „Gniazdowego” Koncertu Wdzięczności, a już podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych porwali swych przyjaciół nową inicjatywą. Tym razem około trzydziestoosobowa integracyjna grupa teatralna przygotowała tradycyjną scenkę bożonarodzeniową.
W jasełkach, oprócz podopiecznych Stowarzyszenia i uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Pomocy w Cyganowicach, udział wzięły uczennice Zespołu Szkół w Barcicach, starosądeckich gimnazjów i uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego. Opracowaniem muzycznym zajął się Marek Kanik, a przygotowaniem aktorów Aleksandra Koział i Wojciech Lasek.
Pierwszy raz ów występ mogli obejrzeć goście zaproszeni na tradycyjne spotkanie wigilijne, które odbyło się 22 grudnia w sali domu weselnego „W Moszczenicy u Pasonia”.
Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, wśród nich podopieczni Stowarzyszenia wraz ze swymi rodzicami i opiekunami oraz ich przyjaciele - zawsze znajdujący czas i chęci, aby wspomóc działalność „Gniazda”.
Zebranych serdecznie przywitali: Zofia Wcisło i Wojciech Lasek.
Premierowe przedstawienie podobało się bardzo wszystkim zebranym, czego wyrazem była burza oklasków. Wiadomo, że przygotowanie takiego spektaklu wymaga wielkiej mobilizacji ze strony opiekunów i rodziców, ale jak zwykle trzeba stwierdzić, iż efekty ich pracy spełniają oczekiwania i są nagrodą za trudy i czas poświęcony na próby.
Po występie były serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne oraz tradycyjne łamanie się opłatkiem.
Wieczerza, złożona ze smacznych wigilijnych dań, była zwieńczeniem popołudnia. Było również śpiewanie kolęd w miłej, przyjacielskiej atmosferze.
Wszystkich ucieszył przyjazd przewodniczącej Rady Miasta Ewy Zielińskiej i burmistrza Jacka Lelka, serdecznie witanych i oczekiwanych. Był to dla nich bardzo pracowity dzień, z sesją Rady Miasta. Nasi Włodarze przekazali zebranym najserdeczniejsze życzenia i dobrą nowinę o przyjęciu jednogłośnie budżetu na 2016 rok.
.

.
    Po przedstawieniu jasełek w Moszczenicy przyszedł czas na następne występy. I tak od 12 stycznia teatrzyk integracyjny kolędował w bibliotece w Gołkowicach, na spotkaniu z sołtysami w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, na XI koncercie Kolęd pod patronatem „Z Grodu Kingi”; wystąpił dla pracowników Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Nowym Sączu i 1 lutego w sali starosądeckiego „Sokoła” dla radnych i uczestników sesji Rady Miasta.
Na realizację tego przedsięwzięcia Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Gminy w ramach małych grantów - za które serdecznie dziękujemy.
    Jak zwykle z wielką radością i podziwem przyjmujemy działania podopiecznych Stowarzyszenia, pod troskliwym okiem opiekunów tych poczynań.
   Na progu Nowego Roku życzę wszystkim obfitości wszelkich łask, radości z bycia razem, z osiąganych sukcesów, serdeczności przyjaciół i dziękuję za to, czym nas obdarowujecie.
Jolanta Czech
 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu
 jest pozarządową organizacją pożytku publicznego.
Za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT można przekazać
na jego działalność statutową 1% podatku od osób fizycznych
KRS: 0000254637;     nr konta: 33 8816 0001 2001 0002 6619 0001
 
324503