Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rok 2015 w Parafialnym Oddziale Caritas

Treść


.
ROK 2015 W PARAFIALNYM ODDZIALE CARITAS
PRZY PARAFII ŚW.ELŻBIETY W STARYM SĄCZU
„Czyńmy dobrze wszystkim
Nie ustawajmy póki mamy czas”
św.Paweł
    To przesłanie było jak drogowskaz naszej charytatywnej działalności, z której sprawozdanie przedstawiamy Państwu, by podziękować w imieniu naszych podopiecznych i prosić o dalsze wsparcie. Każde sprawozdanie to sucha wymowa liczb, dat i różnych spraw, za którymi kryją się ludzie. To oni są najważniejsi, bo z nimi i dla nich jest ta nasza charytatywna działalność Caritasu, którą zawsze wspiera, często inspiruje, niestrudzony w niesieniu pomocy ks.prałat Marek Tabor, a przewodniczy ciągle niezmordowana, serdeczna i ciepła w kontaktach z ludźmi siostra Eleonora Salamon.
    Są wśród nas ludzie starsi i młodzi, z różnym wykształceniem, reprezentujący różne środowiska, ale tworzący jakby jedną wspólną rodzinę, wrażliwą na przejawy ludzkiej biedy (nie tylko materialnej), której próbujemy zaradzić w miarę możliwości. Niestety w roku ubiegłym przyszło nam pożegnać s.Cecylianę, która „od zawsze” wspierała naszą działalność i niejednokrotnie inspirowała nowe przedsięwzięcia, a także p.Kazimierę Mrówkę, która była oddana naszej sądeckiej społeczności i wielką podporą dzieła Caritasu.
 
            Wymowa cyfr w roku 2015
 
     Przychód ogółem          - 17.544,-
     Rozchody                     - 15.354,-
     Stan na 31.12.2015 r    - 2.190,-

Pozyskano darowizn w formie produktów żywnościowych do paczek na kwotę 9.575 zł, z tego:
      paczki wielkanocne - 4.710,-
      paczki bożonarodzeniowe - 4.865,-
 
Ze środków tych przygotowano i rozdysponowano ogółem 360 paczek.
Bardzo dużą pomoc oraz wsparcie finansowe w działalności charytatywnej otrzymujemy ze strony proboszcza ks.prałata Marka Tabora, który w okresie sprawozdawczym wyasygnował na te cele kwotę 13.500.- zł.
Caritas, w imieniu własnym i kapłanów pracujących w parafii, przekazała podopiecznym życzenia świąteczne w formie kartek w następujących ilościach:
            - święta wielkanocne - 285
            - święta Bożego Narodzenia - 290
 
Poza żywnością i pomocą finansową (przede wszystkim na leki) do podopiecznych trafiły darowizny rzeczowe:
            - kuchenka gazowo-elektryczna
            - narty
            - telefon komórkowy
            - wózek dziecięcy sportowy
            - łóżeczko z pełnym wyposażeniem
            - fotelik – stolik (do karmienia dziecka)
            - wersalka narożnikowa.
 
Poza działalnością ekonomiczną członkowie Parafialnego Oddziału Caritas pamiętają o sferze duchowej. W okresie sprawozdawczym odbyto 11 spotkań formacyjno-edukacyjnych.
            Siostra Eleonora rozprowadzała systematycznie 14 osobom nieodpłatnie gazetkę „Z Grodu Kingi”.
            W okresie sprawozdawczym odprawione zostały 3 msze święte:
            - 11 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Chorego,
            - 26 marca w czasie rekolekcji parafialnych,
            - 25 lipca - odpust św. Kingi w klasztorze.
Msze święte połączone były z udzielaniem Sakramentu Chorych i błogosławieństwem na wzór tego z Lourdes.
W dniu 11.04.2015 r. w Grybowie miały miejsce uroczystości diecezjalne, gdzie zasłużeni działacze Caritas otrzymali wyróżnienia. Z naszego Oddziału Parafialnego wyróżnienia odebrało 2 członków wolontariatu i jeden darczyńca.
Dwie członkinie POC wzięły udział w rekolekcjach zorganizowanych przez Diecezję w Centrum Pielgrzymowania „Opoka” w Starym Sączu.
Członkowie POC pełnili dyżury przy zbiórkach do puszek, rozprowadzaniu baranków wielkanocnych oraz paschalików (świec) bożonarodzeniowych.
W dniu 12.04.2015 r. uroczystą mszą świętą parafialny Caritas rozpoczął obchody 25. rocznicy reaktywowania działalności Caritas w Polsce oraz 70 rocznicy wznowienia obchodów Tygodnia Miłosierdzia.
    Jak ten czas szybko ucieka. Tak dużo zmieniło się w Polsce i świecie, ale pozostały te same problemy biedy, zła i samotności w zlaicyzowanym, zabieganym życiu, w którym zapomina się często, że „nie można mierzyć postępu wartościami samej ekonomii” - przed czym przestrzegał Jan Paweł II. Stąd zapotrzebowanie na dalszą charytatywną działalność naszych sponsorów i wolontariatu, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapewniamy o pamięci w naszych modlitwach.
Zarząd  POC
324541