Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Ogłoszenia i Kronika parafialna

Treść


.

.
♦   2 lutego (wtorek) - święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
♦   10 lutego - Środa Popielcowa - rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość i post ścisły. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem. Składka na tacę w tym dniu przeznaczona jest na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas diecezjalną i parafialną oraz na kwiaty do grobu Pańskiego.
 
Rodzaje Postu:
    - jakościowy - wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych - obowiązuje od 14 roku życia (do śmierci) we wszystkie piątki roku i w Środę Popielcową - zachęca się aby wstrzemięźliwość od potraw mięsnych zachować też w Wigilię Bożego Narodzenia (24.XII) i w Wielką Sobotę.
   - ilościowy - post ścisły - polega na tym, że nie tylko nie spożywamy pokarmów mięsnych, ale spożywamy tylko 3 posiłki w ciągu dnia (2 razy lekko i 1 raz do syta); - obowiązuje od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku - w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.
 
♦   11 lutego (czwartek) - wspomnienie NMP z Lourdes - 23 Światowy Dzień Chorego pod hasłem: „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5)”
♦   22 lutego (poniedziałek) - święto Katedry św.Piotra Apostoła.
♦   4 marca (piątek) - święto św.Kazimierza Królewicza.
♦   14 marca (poniedziałek) - o godz.18.00 Msza św. pod przewodnictwem ks.bpa Stanisława Salaterskiego połączona z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania.
.

.
 
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZYJĘLI:
     Kacper Bieryt - 26.12.2015 r.
     Anastazja Monika Borkowska - 26.12.2015 r.
     Szymon Siedlarz - 26.12.2015 r.
     Aleksandra Joanna Skrężyna - 26.12.2015 r.
     Kacper Marcin Kunicki - 26.12.2015 r.
     Adam Sikora - 26.12.2015 r.
     Aleksander Moskal - 26.12.2015 r.
     Adrian Stanisław Ogorzały - 26.12.2015 r.
     Michał Węgrzyn - 27.12.2015 r.
     Antoni Krzysztof Policht - 27.12.2015 r.
     Iga Kalisz - 27.12.2015 r.
     Borys Tomasz Przystaś - 27.12.2015 r.
     Jan Wajnert - 17.01.2016 r.
     Krzysztof Piotr Kalisz - 24.01.2016 r.
     Hanna Barbara Winter - 31.01.2016 r.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowych
członkach naszej Wspólnoty parafialnej
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
     Małgorzata Ptak i Wiktor Mordarski - 2.01.2016 r.
     Diana Skalska i Stanisław Plata - 16.01.2016 r.
Nowożeńcom życzymy obfitych łask Bożych
 
ODESZLI DO WIECZNOŚCI:
     Kazimiera Mrówka - lat 89
     Zbigniew Repelewicz - lat 66
     Julian Pasiut - lat 85
     Stefan Stopa - lat 86
     Władysław Bielak - lat 80
     Elżbieta Kamińska - lat 55
     Stanisław Janik - lat 80
     Józefa Majewska - lat 80
     Piotr Skawiński - lat 87
     Janina Potoniec - lat 92
     Władysław Majda - lat 83
     Stanisława Fecko - lat 84
     Antoni Wojnarowski - lat 81
     Marian Korona - lat 86
Niech Miłosierny Bóg obdarzy ich
szczęściem wiecznym
 
 
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
 
Styczeń 2016 r.
Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
Intencja ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.
 
Luty 2016 r.
Intencja ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy, jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
Intencja ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.
 
 
PODZIĘKOWANIE
 
            Składamy serdeczne podziękowanie  panu Leszkowi Ziębowiczowi
za bezinteresowne, introligatorskie oprawianie w roczniki gazetek
„Z Grodu Kingi”.
Egzemplarze  te można przeglądać w naszej bibliotece.
Panie z Biblioteki Parafialnej
 
 
324583