Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Prospekt organowy po gruntownej renowacji

Treść


.
PROSPEKT ORGANOWY
PO GRUNTOWNEJ RENOWACJI
.
Dzięki nieustannym staraniom ks.prałata Alfreda Kurka i wielkiej trosce, jaką otacza nasze zabytki, wyremontowany został kolejny fragment wyposażenia starosądeckiej świątyni parafialnej. Cieszy oczy mieszkańców miasta i gości. Warto mu się przyjrzeć i ...zachwycić. Renowację przeprowadził konserwator dzieł sztuki p.Jan Kowalczyk z Rytra, dając wieczystą gwarancję na wykonane prace.

Chór muzyczny w świątyni katolickiej jest miejscem przeznaczonym dla organów i kościelnego zespołu wokalnego. We wczesnych wiekach chrześcijaństwa, w tradycji bizantyńskiej oraz w średniowieczu chórem było niskie podium otoczone balustradą lub ażurową przegrodą, ustawione w pobliżu ołtarza głównego. Od XV wieku przyjął się powszechnie typ chóru w postaci trybuny lub empory otwartej do wnętrza kościoła, usytuowanej zazwyczaj w zachodniej części nawy środkowej nad wejściem głównym (kruchtą). Stanowi on obszerną płaszczyznę, wspartą zazwyczaj na arkadach filarowych, ogrodzoną balustradą lub parapetem, na której znajduje się instrument i prospekt organowy. Poszczególne człony chóru często są bogato dekorowane elementami rzeźbiarskimi.
Chór muzyczny starosądeckiej fary jest drewniany. Platforma chóru obejmuje całą szerokość nawy głównej. Parapet chóru muzycznego jest wsparty na dwóch kolumnach korynckich. W części środkowej parapet (pomalowany na brązowo) jest wygięty półkoliście na zewnątrz. Jego ściany podzielone są prostokątnymi płycinami, w których znajdują się płyciny wieloboczne (koloru czarnego) z ornamentem okuciowym pośrodku. Dół parapetu zakończony jest na dole ażurowym lambrekinem, górą wydatnym gzymsem a ornamenty są złocone.
Prospekt organowy to dekoracja szaf (obudów) instrumentów; często są one interesującymi dziełami sztuki. Barokowy prospekt organowy z kościoła parafialnego p.w. św.Elżbiety pochodzi z II połowy XVII wieku i został wykonany z malowanego na kolor czerwony drewna. Jest on trójczłonowy. Uszy oraz dekoracja pokrywająca górną cześć piszczałek - o motywach chrząstkowo-małżowinowych. Piszczałki zakończone górą wydatnym gzymsem, na osi każdej z nich zwieńczenie w formie trójkąta utworzonego z ornamentu małżowinowo-chrząstkowego z główką aniołka pośrodku.
Na chórze znajdują się również drewniane, malowane, barokowe rzeźby (II poł.XVII w.) świętych Piotra i Pawła o wys. około 1.5 metra.
 
Na podst. “Katalog zabytków sztuki w Polsce”
- (W-wa 1951) .A.Misiąg - Bocheńska
Jolanta Czech
126503