Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Idę pod niebem adwentowym

Treść


.
IDĘ POD NIEBEM ADWENTOWYM
.
“Przychodzisz do nas co roku, Maleńki,
Przez dwa tysiące lat i w serca pukasz...”
.
Mówią poeci
.
Jest zima, śnieg i biały księżyc.
O czwartej rano szosą w dół
idziemy depcząc własny cień i ślady
wcześniejszych cudzych stóp...
Dziwny to spacer: Bóg z człowiekiem
pod rękę jak przyjaciół dwóch -
Mówisz mi: “każde twe życzenie
spełnię, więc czego pragniesz - mów”
A ja - pamiętasz, Przyjacielu -
wpatrzony w gwiazdy, śnieg i świt,
równie rozrzutny jak Ty hojny,
odpowiedziałem Ci, że nic.
.
A dzisiaj głodny i spragniony,
samotny, trwożny, pełen trosk,
idę pod niebem adwentowym
i wiem, że idziesz mi na wprost.
                          M.J.Konowicz
.
Jako więc lilii panieństwo strzeliste
Podziwia potem Syn i błogosławi
Że takie proste i ładne i czyste -
Tak pierwej Ojciec swym Aniołom jawi
Błogosławieństwo Panience ubogiej,
I proroczymi nawiane skrzydłami
Uiszcza ziarno, aż czasów odłogi
Westchnęły kwiatem... Panno nad Pannami
Módl się za nami...
.
A Przeszłość jadem upita grzechowym,
A Przyszłość pusta, a pomiędzy niemi
Rozpacz by chyba przegonem jałowym
Jako Lewiatan obwiła kłęb ziemi
I co by było? Myśl się sama trwoży!
Jaw bez objawu, głucha noc bez-snami,
Śmierci pustkowie... Matko Łaski Bożej
Módl się za nami...
.
Ale zbawiło czyste jedno łono
Gdy Macierzyństwem objęto treść Bożą
I owo ołtarz w jedności z zasłoną,
Z którego na świat łaski się rozmnożą
Z którego nowy powstanie zadatek
Na jutro, wczora i na dziś co mami!
Na całą wieczność... O Najczystsza z Matek
Módl się za nami...
.
Więc Tobie, Matko przyszło wydać Pana
Tobie świętymi niańczyć ramionami
I Tobie pogrześć... O! Niepokalana,
Módl się za nami...
                         Cyprian Kamil Norwid
.
Chryste, który czekasz
Często oglądam się za dobrym człowiekiem
O wrażliwym sercu.
Rozglądam się w potrzebie.
W smutku, chorobie i opuszczeniu
Gdy budzą się we mnie wątpliwości,
Gdy nękają mnie lęki.
.
A Ty cierpliwie czekasz na chwilę, kiedy w końcu do Ciebie się zwrócę. Czekasz, kiedy przyjdę do Ciebie (...) Jesteś wśród nas po to, żeby nam pomóc. Słyszę Twe wezwanie: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię (Mt.11,28). Pełen nadziei i ufności idę do Ciebie, bo żadne inne imię nie jest nam dane, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12) Jezu, uświęć mnie i zbaw. Niech przeżywana na nowo Tajemnica Narodzenia będzie źródłem światła, radości oraz pokoju wraz z nadzieją na Nowy Rok niosący naszym rodzinom, ojczyźnie i światu promienie Bożego Miłosierdzia
.
Wybrała Kazimiera Mrówka
136076