Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

DCP - kolejny rok życia

Treść


.
DCP - kolejny rok życia
“Ojcze Święty, nie miałem okazji spotkać się z Tobą, kiedy byłem już świadomy Twojej wielkości. Jednak Twoja Nauka pozostaje cały czas w moim sercu, jesteś dla mnie prawdziwym wzorem do naśladowania …
Arkadiusz A… 16.08.2007”
        (Księga Pamiątkowa w Sali Pamięci Ołtarza Papieskiego)
Księgi Pamiątkowe w sali Pamięci czyta się jak modlitewnik. Jak wielką litanię podziękowań, próśb, wyznań miłości i wdzięczności w różnych językach. Widać, że to turystyczne zwiedzanie zamienia się w pewnego rodzaju nabożeństwo do sługi Bożego Jana Pawła II. Trzeba więc cieszyć się i dalej pracować, aby Centrum w całej pełni zaczęło służyć turystom - pielgrzymom.
Zapraszając do przekazywania pamiątek związanych z życiem i posługą Jana Pawła II aby zachować je dla potomnych, nie przypuszczaliśmy że spotkamy się z tak żywym odzewem. Zbiory pamiątek po Papieżu w Centrum Pielgrzymowania nieustannie powiększają się dzięki ofiarodawcom z różnych stron diecezji. W tym roku udało się zebrać aż kilkaset nowych eksponatów głównie filatelistycznych i wydawniczych. W tej chwili nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego z powodu braku miejsca w Sali Pamięci, jednak będziemy częściowo zmieniać ekspozycje. Już niedługo pojawią się nowe gabloty i wystawy okresowe, pokażemy pamiątki piękne i niespotykane dzięki czemu Sala Pamięci nabierze nowego wymiaru i da możliwości jeszcze głębszego poznania pontyfikatu naszego umiłowanego Ojca Świętego.
Jednym z celów Centrum Pielgrzymowania jest upowszechnianie wartości chrześcijańskich, szczególnie tych głoszonych przez Jana Pawła II. Staramy się przekazywać wiedzę i naukę Papieża tak, aby każdy potrafił znaleźć w niej coś dla siebie. Dlatego jednym ze sposobów praktykowanych przez nas jest organizacja koncertów religijnych, spotkań, zawodów sportowych oraz różnych innych form wypoczynku a także pielgrzymek i uroczystości religijnych. Również w tym roku Ołtarz Papieski był świadkiem wielu tego typu wydarzeń.
W kwietniu przeżywaliśmy głęboko kolejną rocznicę śmierci naszego Papieża. Tłumy wiernych modliły się o rychłą beatyfikację i kanonizację Ojca Świętego w miejscu, które starosądeczanom tak bardzo z Nim się kojarzy.
Dwa miesiące później uczcić swojego wielkiego Patrona mogli uczniowie i nauczyciele ze szkół im.Jana Pawła II. Również w tym samym miesiącu, już ósmy rok z rzędu wspominaliśmy rocznicę kanonizacji błogosławionej Kingi i wizyty Karola Wojtyły na Sądecczyźnie.
Znane już na cały kraj Papieskie Dni Młodych również i w tym roku przywiodły rzesze młodzieży, która przez kilka dni obcowała z życiem, nauką i osobą naszego Papieża wyrażając swoje umiłowanie poprzez taniec, śpiew, wędrówki po górach, ale również skupienie, kontemplacje i modlitwę.
Miesiąc lipiec obfitował w wydarzenia związane ze świętymi. Najpierw przeżywaliśmy uroczystość centralną odpustu ku czci świętej Kingi, następnie odbyło się błogosławieństwo pojazdów na świętego Krzysztofa.
Głęboko także wspominaliśmy Ojca Świętego podczas Dnia Papieskiego, który odbył się w październiku. Mimo niesprzyjającej pogody Przy Ołtarzu zgromadził się tłum wiernych wspólnie modlących się w intencji Papieża.
Centrum Pielgrzymowania wspomaga również organizacyjnie inne uroczystości i wydarzenia odbywające się na naszym terenie. Tak jak i w poprzednich latach również i teraz braliśmy czynny udział w czerwcowych zawodach rowerowych, festynie rodzinnym, we wrześniowej Pielgrzymce Górskiej czy też w Biegu Niepodległościowym.
Klimat Ołtarza przyciąga. Jako miejsce spotkania wiernych z Janem Pawłem II emanuje siłą i urzeka atmosferą. Również i w tym roku turyści - pielgrzymi dostrzegli tą niezwykłość przybywając w ilości prawie 250 tysięcy. Największym powodzeniem cieszyły się wśród wiernych miesiące wakacyjne. Sprzyjająca pogoda oraz organizowane akcje przyciągnęły 54 000 osób w czerwcu, 43 000 w lipcu i 40 000 w sierpniu. Ale Ołtarz Papieski jest równie piękny w zimie więc w styczniu, lutym i marcu odwiedziło go łącznie 14 000 osób. Wrażenie robi także na wiosnę i jesień dlatego kwiecień, maj, wrzesień i październik cieszyły się popularnością 113 000 wiernych.
Stojąc przy Ołtarzu Papieskim, miejscu spotkania starosądeczan z Janem Pawłem II przychodzą wspomnienia. Słów, wrażeń i tej atmosfery świętości jaką swoją obecnością tutaj stworzył Wielki Karol Wojtyła. Pragniemy dzielić się tym z pielgrzymami z różnych stron regionu, kraju a także i świata. Aby stworzyć sprzyjające ku temu warunki zagospodarowaliśmy teren wokół Ołtarza tworząc miejsce przeznaczone specjalnie dla turystów przybywających do Ołtarza- Dom Pielgrzyma. Aby sfinalizować plany niezbędne jest wsparcie finansowe. Niestety z pośród gmin które zadeklarowały jakąkolwiek pomoc w budowie Domu Pielgrzyma jedynie Starostwo Powiatowe bezpośrednio oraz za pośrednictwem Stowarzyszenia “Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II” systematycznie wnosi swój wkład w powstawanie Naszego Centrum. Szkoda tylko, że własna gmina mimo licznych uroczystych deklaracji i pisemnych zobowiązań zupełnie nie włącza się w powstawanie ośrodka, którym ona sama jak i cała Sądecczyzna i cała diecezja chlubi się przed światem. Cieszy nas jednak fakt że coraz chętniej swoją ofiarnością wykazują się małe firmy z Sądecczyzny i okolic. Małymi wpłatami, cegiełkami, zarówno podczas uroczystości jak i zupełnie prywatnie wspomagają to wspólne dzieło.

Dzięki takim właśnie ludziom w tym roku nastąpiły kolejne zmiany w budowie Domu Pielgrzyma. Zakład Remontowo-Budowlany p.Zbigniewa Madeja stanął na wysokości zadania. Zaczęli od poprawek w drobnych szczególikach a potem: tynkowanie wewnątrz budynku, ocieplenia poddasza i skosów w mansardowych pokojach, wstawianie okien. Równocześnie firma Insbud p.Michała Świderskiego zaczęła wprowadzać elektrykę, a firma Euro-Instal p.Grzegorza Michalskiego dokończyła kanalizację w budynku i wykonała w całości instalację ciepłej i zimnej wody. Niestety były też i porażki. Złośliwość rzeczy martwych popsuła niektóre plany. Po zakupieniu terenu pod przyszły parking zaczęliśmy równanie, ale awaria maszyny opóźniła prace i nie zdążyliśmy dokończyć wyrównania i zasiać trawy.
Obecnie z powodu wszechobecnie panującej zimy prace polowe zostały zawieszone, ale przecież przyjdzie wiosna…
     “Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję.”
        (Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II 2 kwietnia 2005)
Magdalena Kotas                      
Sekretariat Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania
im. Jana Pawła II                      
238923