Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Poświęcenie kaplicy cmentarnej

Treść


.
POŚWIĘCENIE KAPLICY CMENTARNEJ

2 listopada w dniu Wszystkich Świętych o godz.15 w nowo wybudowanej kaplicy cmentarnej odprawiona została Msza św. w czasie której ks.prałat Alfred Kurek dokonał jej poświecenia.
Dzięki powstaniu tej kaplicy - domu przedpogrzebowego, spełnione zostały ustawowe wymogi w tym zakresie. Starosądecką tradycją jest wyprowadzanie zwłok zmarłych z domu żałoby. Niestety, nie jest to zgodne z obowiązującym prawem. Nawet w świetle tego prawa cmentarny kościół świętych: Rocha i Sebastiana, nie spełniał wymogów.
Jak czytamy w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2001 r. nr 153 poz.1783, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi:
1. Niezwłocznie po zgonie zwłoki umieszcza się w miejscu możliwie chłodnym i zabezpiecza przed możliwością uszkodzenia.
2. W miejscowościach, w których znajdują się domy przedpogrzebowe lub kostnice, składanie zwłok w budynkach kościołów i innych związków wyznaniowych, położonych poza cmentarzem, jest dozwolone tylko na okres poprzedzający pogrzeb. Nie dotyczy to sytuacji, gdy budynki te posiadają oddzielne pomieszczenia do składania zwłok aż do chwili pogrzebu.
Także w Dzienniku Ustaw z 2000 r. nr.23 poz. 295 w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych napisano w art. 5.
1. Cmentarze powinny znajdować się na ogrodzonym terenie, odpowiednim pod względem sanitarnym.
2. Na każdym cmentarzu powinien być dom przedpogrzebowy lub kostnica, które służą:
   - do składania ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania,
   - do wykonywania oględzin zwłok ludzkich dla celów sądowo-lekarskich, sanitarnych oraz policyjnych,
   - do wykonywania innych czynności związanych z chowaniem zwłok.
 
JC
136076