Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Dla Dzieci

Treść


.

ADWENT
.
Kochane Dzieci. Znowu coś się skończyło i coś nowego się rozpoczyna. Od dzisiejszej NIEDZIELI rozpoczynamy nowy ROK LITURGICZNY a ten rozpoczyna się ADWENTEM.
Chciałabym, byśmy w tym krótkim czasie, bo trwającym pełne trzy tygodnie, ale jednocześnie obejmującym CZTERY NIEDZIELE, poznali różne zwyczaje i tradycje ADWENTOWE. Zacznijmy od tych, które są Wam znane i do których praktykowania Was zachęcamy.
.
1. UDZIAŁ W RORATACH
W Polsce od wielu wieków we wszystkich kościołach odprawia się codziennie lub w niektóre dni tygodnia jedną Mszę św. wotywną o NMP tzw. roratnią, z wyjątkiem niedziel i uroczystości. Zwyczajowo Msza św. roratnia rozpoczyna się o brzasku dnia. Na ołtarzu oprócz świec mszalnych pali się świecę roratnią, przewyższającą pozostałe świece i przewiązaną białą wstążką

2. ŚWIECE I LAMPIONY ADWENTOWE
W okresie Adwentu bardzo ważnym, wymownym i często stosowanym znakiem w domowej liturgii jest świeca. Innym przejawem adwentowej liturgii światła jest lampion. Przygotowuje się go najczęściej z brystolu lub kartonu.
.
3. SIANO DOBRYCH UCZYNKÓW
Adwent jest okresem przemiany i przygotowania serc na przyjście Pana Jezusa. Najlepszym sposobem przemiany jest pełnienie dobra w swoim środowisku, pełnienie czynów wynikających z miłości. Temu celowi służy francuski zwyczaj zbierania siana dobrych uczynków. Jest to dar dziecka dla Bożego Dzieciątka na pamiątkę Jego urodzin.
.
4. WĘDRUJĄCA FIGURA MATKI BOŻEJ
Zwyczaj ten praktykowany jest w wielu polskich parafiach. Polega na przyjmowaniu figury Matki Bożej z kościoła po roratach do tej rodziny, której dziecko wyciągnęło szczęśliwy los. Najczęściej rodzina ta wraz z dziećmi przyjmuje figurę Matki Bożej na jeden dzień. Rodzina w znaku figury zaprasza Maryję do swego domu.
.
5. WIENIEC ADWENTOWY
Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów adwentowych jest wieniec adwentowy. Zwyczaj umieszczania w domu zielonego wieńca z czterema świeczkami zrodził się we wschodnich Niemczech. Cztery świece w wieńcu mogą palić się w czasie modlitwy rodziny, a także w czasie wspólnych spotkań i posiłków.

6. PRZYGOTOWANIE UPOMINKÓW GWIAZDKOWYCH
Zwyczaj ten ma swoje głębokie uzasadnienie teologiczne. Upominki są symbolem największego daru, jaki został nam dany: Syna Bożego. Ponieważ Pan Bóg nas tak hojnie obdarował, winniśmy również obdarowywać się wzajemnie. Sprawiamy radość przede wszystkim tym, o których nikt nie pamięta.
.
Kochane Dzieciaki, na pewno każde z Was zapamiętało z ogłoszeń parafialnych w pierwszą niedzielę Adwentu, że spotykamy się na Mszy świętej RORATNIEJ każdego dnia o godz. 6.00 rano i o 18.00 . Będziemy się przygotowywać na przyjęcie największego i najpiękniejszego daru, jakim jest Jezus Chrystus, a pomagać nam będzie Jego Matka Maryja, która będzie odwiedzać Wasze rodziny.
Zatem do zobaczenia na RORATACH
s. Agnia
123927