Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Pokłosie kwesty w dniu 1 listopada 2007 r.

Treść


.
POKŁOSIE KWESTY
w dniu 1 listopada 2007 r.
.
 

Po komisyjnym otwarciu puszek i przeliczeniu złożonych datków stwierdzono, że w tym roku ofiarność społeczeństwa zamknęła się kwotą 5.699.91 zł. kwota ta w 2008 r. pozwoli prawdopodobnie dokonać renowacji kolejnych pomników cmentarnych o dużej wartości artystycznej. Są to pomniki dzisiaj już bezimienne i pozbawione opieki rodzin. Wstępnego wytypowania tych pomników dokonaliśmy informując odwiedzających cmentarze odpowiednimi wywieszkami. Należy do nich pomnik z Kotwicą, samotna i opuszczona Madonna oraz pomnik z blachy ostatni z tego typu stylu nagrobków. Wszystkie na starym cmentarzu. Należy zaznaczyć, że o ostatecznych efektach przyszłorocznej renowacji może zdecydować wzrost cen usług i komponentów do renowacji.
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza w Dniu Wszystkich Świętych zorganizowało po raz trzeci zbiórkę pieniężną na starosądeckich cmentarzach. Do tej akcji włączyły się władze samorządowe miasta z p. Marianem Cyconiem - burmistrzem oraz z p. Marianem Lisem- przewodniczącym Rady Miejskiej. Temu ostatniemu towarzyszyła p. Ewa Zielińska - zastępca, zaś panu burmistrzowi Grażyna Leśniak z biura Urzędu Miasta. Kwestowali także członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Starego Sącza: Jan Koszkul - prezes, jego zastępcy Karol Hopek i Józef Czyżowski, a także członkowie Jan Lachowski, Marian Gargula, Sławomir Szczepaniak, Jan Wilusz i Andrzej Sojka. Swój udział w zbiórce zgłosili także wolontariusze: Andrzej Rams - radny miejski, Paweł Broniszewski, Magdalena Fryźlewicz, Michał Łękawski, Andrzej Długosz. Kwestujących wspierała młodzież z gimnazjum przy ulicy Daszyńskiego, z gimnazjum prywatnego oraz liceum ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej. Ochronę nad puszkami z kwesty sprawował Władysław Kubowicz - skarbnik Zarządu Towarzystwa.
 
Pozostałą kwotę tj. 306.35 zł. przeznacza się na dalsze konserwacje, w tym także figur znajdujących się wewnątrz remontowanego obecnie kościółka Św. Rocha, a ewentualne niewykorzystane pieniądze dołączy się do kwesty z roku bieżącego.
W imieniu Towarzystwa Miłośników Starego Sącza wszystkim kwestującym dziękuję za pracę, a społeczeństwu składam głębokie uszanowanie za hojność okazaną w dniu 1 listopada.
 
Jan Koszkul
Równocześnie informujemy, że z kwesty w 2005 r. odnowiony został pomnik ks. Michała Przywary. Kwesta w 2006 r. przyniosła kwotę 4.126.35 zł., za którą odnowione zostały dwa nagrobne aniołki na starym cmentarzu oraz jeden aniołek z nowego cmentarza. Ten ostatni z utrąconą rączką zdjęty z jakiejś mogiły błąkał się po cmentarzu. Po konserwacji został umieszczony wśród dziecięcych grobów przy głównej alei. Taki symboliczny Anioł Stróż nad dziećmi tam pochowanymi. Renowacji tych pomników za kwotę 3.820 zł dokonał konserwator z Nowego Sącza p.Józef Stec.
124035