Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zamyślenia nad Biblią

Treść


.

Psalm 117
.
W dalszym ciągu rozważając Psalmy nieszporne, słyszymy najkrótszy Psalm 117
Śpiewamy w przekładzie Fr.Karpińskiego;
     Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie,
     Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.
     Bo litość Jego nad nami stwierdzona,
     A prawda Pańska wiecznie uiszczona.
W Biblii Tysiąclecia czytamy:
     Chwalcie Pana, wszystkie narody,
     wysławiajcie Go, wszystkie ludy
     bo Jego łaskawość nad nami potężna,
     a wierność Pańska trwa na wieki.
Ten najkrótszy z psalmów zawiera wezwanie do wysławiania Boga oraz podaje pobudki, które do chwalenia Boga powinny skłaniać. Tymi motywami są: dobroć Boga i jego wierność danym przez siebie obietnicom. Wezwanie skierowane jest do wszystkich narodów, gdyż obietnice mesjańskie, uczynione Izraelitom, mają charakter powszechny, zatem ich spełnienie będzie zbawienne dla wszystkich ludów.
Zauważmy, co mówią świeci. Np. bł.Karol de Foucauld pisze: “Chwalcie Pana wszystkie narody. Jak dobry jesteś Boże, wzywając wszystkie narody, wszystkich ludzi by wychwalali Ciebie, Ciebie poznali, miłowali, żyli tylko dla Ciebie w tym życiu i w przyszłym”.
2. - “Bo możne jest nad nami miłosierdzie Jego, a prawda Pańska trwa wieki!" Twoje miłosierdzie! Och! jakże winniśmy je wysławiać! Twoja odwieczna miłość, dobrodziejstwa stworzenia i zachowania świata, wszystkie łaski wyświadczone ludziom przed odkupieniem, w czasie Twojego życia doczesnego, od momentu odkupienia, opieka nade mną i zachowanie mnie, tyle łask tak wielkich, tak niezasłużonych, tak w ogóle cennych, tak wiele, Jak jesteś dobry!” I my uwielbiajmy Boga i dziękujmy za liczne łaski, może właśnie słowami tego Psalmu.
Ks.Paweł Tyrawski
238923