Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Abyś ich wybrać, uświęcić i pobłogosławić raczył...

Treść


.
Abyś ich wybrać, uświęcić i pobłogosławić raczył...
 
    Niedziela Zesłania Ducha Świętego roku 2009 dla wszystkich mieszkańców Grodu Kingi była szczególnym czasem. W tym dniu w obu starosądeckich parafiach neoprezbiterzy: ks.Grzegorz Gil, ks.Tomasz Koźbiał i ks. Bronisław Zieliński sprawowali swoją pierwszą Mszę świętą w rodzinnych parafiach.
    Księża Neoprezbiterzy - ks.Grzegorz i ks.Bronisław, jak stało się to już wieloletnim zwyczajem w parafii św.Elżbiety, do celebrowania Eucharystii przygotowywali się na plebanii. Tam też otrzymali błogosławieństwo od swoich rodziców. Następnie w wieńcu, wraz z najbliższymi, zostali wprowadzeni do kościoła. Przed rozpoczęciem Mszy św. zostali przywitani przez wszystkie grupy i stany parafii. Były zatem dzieci, młodzież, Rada Parafialna. Ksiądz Prałat witając kapłanów przypomniał, że włączają się oni w dużą, bo liczącą 33 żyjących, wspólnotę kapłanów pochodzących ze Starego Sącza.
    „Majowy sobotni poranek, dla innych, zwyczajny, szary, deszczowy. Dla nich jedyny, niepowtarzalny i doniosły bo oto nadeszła godzina święceń... Tłoczno było w tarnowskiej katedrze, rozpoczęła się Msza święta i liturgia święceń... Przedstawiono ich Biskupowi a oni odpowiedzieli „jestem”. Przyrzekli czystość, posłuszeństwo i cześć Biskupowi i jego następcom. Przyrzekli, ze będą się modlić za Kościół i świat... śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, a oni leżeli niczym dojrzałe kłosy zboża, niczym białe hostie położyli się krzyżem na posadzce tarnowskiej katedry. A później jeden po drugim klękali przed Biskupem, a on w milczeniu kładł na ich głowy swoje ręce i wstawali już inni, Chrystusowi. Wśród nich był ks.Bronisław, ks.Grzegorz, ks.Tomasz... i tak zostali kapłanami, uczestnikami Chrystusowego kapłaństwa...” Tymi słowami kaznodzieja prymicyjnej uroczystości w Kościele św.Elżbiety - ks.Józef Karczmarski - przypomniał księżom Neoprezbiterom i nam, uczestnikom Mszy św. prymicyjnej, wydarzenia poprzedniego dnia - święcenia kapłańskie naszych Rodaków.
    W czasie homilii ksiądz Józef zwrócił uwagę na powołanie i jak ono powinno być realizowane przez kapłana, przypominając słowa papieża Benedykta XVI, że świat potrzebuje kapłana, który będzie specjalistą od modlitwy, od relacji z Bogiem. Ks.Józef nawiązał do przeżywanej w tym roku 10 rocznicy przyjazdu Jana Pawła II do Starego Sącza i kanonizacji św.Kingi. Dziesięć lat temu Papież przypominał o naszym powołaniu do świętości, o naszym pragnieniu świętości. W realizacji tego pragnienia poprzez sakramenty pomagają nam kapłani, jako świadkowie i szafarze innego świata. Dzisiejszy świat, mówił ks. Kaczmarski, nie jest łatwym czasem i w te trudne czasy Jezus, przez posługę Kościoła tarnowskiego, posyła księży Bronisława, Grzegorza i Tomasza.
    Po Mszy świętej księża Neoprezbiterzy udzielali każdemu specjalnego prymicyjnego błogosławieństwa. A potem były życzenia, dobre słowa... A potem będzie kapłańskie życie, które trzeba wspierać naszą modlitwą, ofiarą cierpienia i pamięcią, o której Kochani Księża Neoprezbiterzy zapewniamy.
s.Agnia
 
324163