Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Akcja Katolicka - >Miarą człowieka jest nie to, co posiada...<

Treść


.

„MIARĄ CZŁOWIEKA
JEST NIE TO, CO POSIADA,
ALE TO, CZYM SIĘ DZIELI”
Jan Paweł II
 
    W dniu 21 czerwca br. w ramach corocznego pikniku rodzinnego organizowanego z okazji święta rodziny przy Ołtarzu Papieskim Oddział Parafialny Akcji Katolickiej zorganizował aukcję, z której dochód przeznaczono na wspomożenie najuboższych i chorych dzieci. Zdjęcia przedmiotów, które miały być licytowane, umieszczone były wcześniej na stronie internetowej AK. Były to m.in. zestaw ołtarza Sióstr Służebniczek, krzyż, serwety, porcelana, obrazy p.J.Kamińskiej i p.E.Szot, płaskorzeźby, płyty itp. Jednym ze stałych ofiarodawców jest p.J.Gargula, którego krzyże corocznie cieszą się dużym powodzeniem. W zorganizowanie i przeprowadzenie aukcji zaangażowani byli członkowie AK (H.Borowska, M. i B. Jamińscy, L.Pietrzyk, J. i Zb.Matysowie, Cz.Basta) oraz młodzież usiłująca stworzyć w Starym Sączu oddział KSM (Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży), a to: Mateusz Florek, Piotr i Anna Radzik, Ludmiła Wójcik i Kinga Wąchała.
    Pomimo bardzo złej pogody tj. padającego deszczu i przejmującego chłodu, co miało ogromny wpływ na frekwencję starosądeczan na pikniku, wyniki aukcji można uznać za zadowalające.
Organizatorzy dziękują ofiarodawcom oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły przygotowanie aukcji.
Aukcja udała się dzięki hojności wszystkich ludzi, którzy w tym dniu „dali serce innym”.
ZM
324163