Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Prezydent Lech Kaczyński w Starym Sączu

Treść


.
Programowo, wspomnieniowo i z potrzeby serca
PREZYDENT LECH KACZYŃSKI
Z WIZYTĄ W STARYM SĄCZU
 
Programowość wizyty wynika z obowiązku odwiedzania miejscowości w różnych regionach, przeprowadzania rozmów z mieszkańcami o ich problemach i życiu, o sprawach kraju itp. Wspomnieniowy aspekt podróży stał się nawiązaniem do wydarzeń już historycznych, gdy jako kandydat do Sejmu zyskał w Małopolsce duże poparcie i został w latach 1991-93 posłem Ziemi Sądeckiej. Przed laty bywał tutaj częściej, odwiedzał również klasztor i Siostry, i żywi wciąż pewien sentyment do tych stron i ludzi. Z potrzeby serca zaś - to już motywacja bardzo osobista, związana ze starosądeckim klasztorem i św.Kingą, a dotyczący szczególnie mamy p.Prezydenta i w jej imieniu intencji modlitewnej.
.

U Sióstr Klarysek
.
     3 czerwca, w przeddzień 20 rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych, prezydent Lech Kaczyński odwiedził Małopolskę, a konkretnie kolejno: Stary Sącz, Nowy Sącz, Ptaszkową i Stróże. Kilka minut po 12.00 prezydencki samolot wylądował na błoniach przy Ołtarzu Papieskim, skąd p.Prezydent w asyście towarzyszących mu osób i witających go przedstawicieli władz lokalnych, udał się do klasztoru Sióstr Klarysek. O bliższych szczegółach tych odwiedzin mamy obietnicę otrzymania szerszej informacji od Ksieni klasztoru Matki Teresy Izworskiej (do któregoś z późniejszych numerów).
     Druga część wizyty przebiegała na starosądeckim Rynku, gdzie zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych oraz mieszkańcy miasta i okolicy. W powitalnym słowie burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz p.Marian Cycoń powiedział:
- Wielkim honorem i zaszczytem dla nas jest gościć głowę państwa, p.prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Witamy w grodzie Świętej Kingi, w mieście o 750-letniej historii, wiary i polskości (…) gdzie najwyższymi wartościami były i są: wiara, ojczyzna i rodzina. W mieście, które chlubi się wizytą Jana Pawła II i kanonizacją św.Kingi a w odleglejszej historii pobytem króla Jana III Sobieskiego (…) W gminie, która aktywnie i skutecznie wykorzystuje obecność w strukturach europejskich. Jutro mija 20 rocznica wyborów czerwcowych, za kilka dni będziemy obchodzić 10 rocznicę wizyty papieskiej i kanonizacji św.Kingi, od paru lat patronki samorządów. Cieszymy się, że w tak ważny czas wpisuje się też wizyta Prezydenta |Rzeczypospolitej w Starym Sączu.
.

Na starosądeckim Rynku
.
     Prezydent Lech Kaczyński przemawiając do zgromadzonych przypomniał historyczne wydarzenie odzyskania wolności i głównych bohaterów tamtych czasów, zasłużonych ludzi Solidarności. Przesłał też pozdrowienia uczestnikom konferencji zorganizowanej w Sejmie z okazji 20-lecia wolnych wyborów. Mocno zaakcentował, jako misję, z którą przybywa, zbliżające się eurowybory i przesłanie: „Idźcie i głosujcie!”. Przekonywał, że wybór eurodeputowanych, patriotów dbających o polskie interesy, to obowiązek obywatelski. O wielu sprawach, które wpływają na nasze życie, decyduje się dziś w Brukseli i Strasburgu, warto więc posłać tam dobrych „załatwiaczy”.
W prezencie od Starego Sącza p.Prezydent otrzymał akwarelę Kazimierza Twardowskiego przedstawiającą klasztor Klarysek. Po złożeniu życzeń pomyślności, dalszego rozwoju i rozkwitu miasta, prezydent Lech Kaczyński odjechał do Nowego Sącza.
Zofia Gierczyk
 
324163