Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Dla Dzieci

Treść


.

.
    W wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła papież Benedykt XVI zamknął Rok Świętego Pawła. W tym wakacyjnym czasie, bo wakacje ciągle trwają, zapraszam Was do ostatniego miasta Apostoła narodów - do Rzymu.
    Święty Paweł bardzo chciał udać się do tego miejsca, tam w sercu ówczesnego świata chciał głosić Dobra Nowinę o Jezusie. Ta podróż odbyła się inaczej niż planował to Paweł. Apostoł aresztowany w Jerozolimie spędził kilka lat w więzieniach rzymskich na terenie Palestyny. Dopiero kiedy odwołał się do sądu Cezara, został przetransportowany do Rzymu. Tam, jako więzień korzystający ze względnej swobody, prowadzi ożywiona działalność apostolską.
.

Mozaika w Bazylice św.Pawła za Murami
.

Figura św.Pawła w Bazylice św.Pawła za Murami
.

Ostatnia droga św.Pawła w Rzymie
.
    Rzym - stolica Cesarstwa Rzymskiego - dzisiejsze Włochy, nad rzeką Tybr. Za datę założenia miasta przyjmuje się 753 r. przed Chr. Miasto położone jest na siedmiu wzgórzach. W czasach Nowego Testamentu Rzym zamieszkiwało w wielopiętrowych, często przeludnionych budynkach, ponad milion mieszkańców pochodzących z terenów całego Cesarstwa. Cesarz i jego rząd organizowali wiele rozrywek, by uzyskać przychylność mas. Miasto przyciągało wielu artystów i pisarzy. Do Rzymu sprowadzano z całego imperium atrakcyjne i drogocenne produkty. W Rzymie zbiegały się drogi prowadzące ze wszystkich zakątków imperium. W leżącym w pobliżu porcie, Ostii, prowadzono handel żywnością i luksusowymi towarami. Cesarze wybudowali w Rzymie wiele wspaniałych budowli użyteczności publicznej, jakimi nie mogły się. poszczycić inne miasta. Żydzi, mieszkający w Rzymie, przybyli do Jerozolimy na Dzień Pięćdziesiątnicy i słyszeli mowę Piotra. Chociaż Paweł przybył do Rzymu dopiero po swoim uwięzieniu, to jednak wydaje się, że chrześcijańska wspólnota powstała tu dużo wcześniej. Akwila i Psyscylla, chrześcijańscy małżonkowie, z którymi spotkał się Paweł w Koryncie, pochodzili z Rzymu. Do Koryntu przybyli, gdyż musieli opuścić Rzym, kiedy cesarz Klaudiusz wypędzał ze stolicy Żydów. List Pawła do Rzymian wymienia wiele chrześcijańskich rodzin z tego miasta. Rzymianie wyszli na powitanie Pawła, gdy przybył po długiej podróży z Cezarei. W Rzymie przebywał Paweł pod strażą przez dwa lata. Pisał stąd listy do chrześcijan z innych miejscowości. Jak mówi tradycja, nauczali tutaj Piotr i Paweł i obaj ponieśli tu śmierć męczeńską.
    W liście do Tymoteusza Paweł napisał: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2 Tm 4,7)”. Życzę każdemu z Was i sobie, by św.Paweł pomagał nam dobrze przeżyć życie, by każdy z nas na końcu odebrał wieniec sprawiedliwości.
s.Agnia
324163