Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Konserwacja ołtarza Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych - zakończona

Treść


.
KONSERWACJA OŁTARZA MATKI BOŻEJ
POCIESZYCIELKI STRAPIONYCH
ZAKOŃCZONA
 
    Od początku kwietnia bieżącego roku boczny ołtarz z kościoła klasztornego pw.Trójcy Świętej był poddawany gruntownej konserwacji. Prace objęły demontaż elementów dekoracji ołtarza (figury, ornamentyka, obrazy) jak i samej jego struktury architektonicznej wraz z inwentaryzacją całości.
Obiekt został oczyszczony, poddany zabiegowi dezynsekcji i impregnacji strukturalnej. Wymieniono (osłabione działaniem drewnojadów) elementy konstrukcyjne, uzupełniono mechaniczne uszkodzenia drewna i ubytki w monochromii struktury ołtarzowej, którą poddano werniksowaniu. Konserwacji poddano również rzeźbioną ornamentykę ramy obrazu. Uzupełniono ubytki zapraw, a następnie złoceń.
Zabiegi konserwatorskie, którym zostały poddane wszystkie elementy ołtarza zakończono 30 października 2009 roku i po zamontowaniu ołtarz cieszy oczy wiernych swym pełnym blaskiem. Niestety, nie oddaje tego w pełni zdjęcie na okładce, gdyż nie jest on oświetlany przez światło dzienne od południowej strony kościoła. Również mimo szczególnego oświetlenia, specjalnymi lampami, nie jestem w stanie, dysponując takim aparatem fotograficznym, wykonać lepszej fotografii, chcąc objąć cały obiekt. Serdecznie za to Czytelników przepraszam. Wizyta w starosądeckim sanktuarium wynagrodzi te braki, a widok wspaniale odnowionego ołtarza pozostanie na zawsze w pamięci i sercach oglądających.
    W znanych publikacjach o Starym Sączu i jego zabytkach bardzo niewiele możemy wyczytać o tym ołtarzu będącym, dla modlących się w sanktuarium św.Kingi Jej czcicieli, niezwykle bliskim, choćby przez jego tytuł, ale również dzięki niezwykłemu spojrzeniu Matki Bożej i Dzieciątka. Spoglądające postacie dają wrażenie pełnej jedności z patrzącym.
Informacje na temat ołtarza znalazłam w internetowym wydaniu Programu Prac Konserwatorskich przy rzeczonym ołtarzu (jego autorzy korzystali z opracowania: „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Tom 1, woj.krakowskie. Pod redakcją doc.dra Jerzego Szablowskiego, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1953) oraz z harmonogramu realizacji prac, uzyskanego na moją prośbę od matki ksieni Teresy Izworskiej.
Piękny ołtarz Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych (mimo różnic w technice i technologii wykonania) stylistycznie nawiązuje do umieszczonego w przeciwległym narożu ołtarza św.Kingi z 1661 roku. To te święte Niewiasty otaczają „płaszczami swej opieki” pokolenia Starosądeczan, modlących się u ich stóp.
Szczegółowy opis ołtarza (patrz okładka gazetki grudniowej) w następnym numerze
Jolanta Czech
124161