Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Piąta kwesta na odnowę cmantarnych pomników

Treść


.
PIĄTA KWESTA NA ODNOWĘ
CMENTARNYCH POMNIKÓW
 
    Dzień Wszystkich Świętych 2009 roku. Już po raz piąty Towarzystwo Miłośników Starego Sącza zorganizowało kwestę na starosądeckich cmentarzach. Zebrane pieniądze przeznaczane są na odnowę cmentarnych zabytków. Odrestaurowane (dzięki dobrej woli i szczodrości Starosądeczan a także gości przybywających z odległych zakątków Polski jak również spoza jej granic) nagrobki cieszą swym wyglądem tak organizatorów akcji, jak i odwiedzających groby swych bliskich.
.

.
Gdyby nie zapał członków i sympatyków Towarzystwa, z każdym rokiem coraz trudniej byłoby ocalić niszczejące figurki aniołów, świętych, krzyży na często opuszczonych grobach. W mijającym roku z pieniędzy uzyskanych podczas kwesty 1 listopada 2008 r. odrestaurowano następujące pomniki na Starym Cmentarzu: Madonna - grób Anny Grzesickiej z 1895 r.; św.Antoni - grób Henryki Wisłockiej z 1915 r.; nagrobek z krzyżem - ks.Jana Kmietowicza z 1895 r. Na Nowym Cmentarzu: figurę św.Józefa na grobie Joli Drzewica-Wyrbiszowej z 1912 r. Ponadto na opuszczonym grobie starosądeczanina, aktora scen polskich, wybitnego propagatora piękna języka polskiego Mariana Mikuty położono pamiątkową tablicę.
W tegorocznej kweście, obok członków Towarzystwa i wolontariuszy, brali również udział przedstawiciele samorządu miejskiego z burmistrzem p. Marianem Cyconiem i przewodniczącym Rady Miasta p. Marianem Lisem.. Kwestującym asystowała młodzież ze starosądeckich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie i Prywatnego Gimnazjum z ulicy Partyzantów.
Rozliczenia kwesty dokonała 3 listopada 2009 r. w Muzeum Regionalnym komisja w składzie: Jan Koszkul - prezes Towarzystwa, Władysław Kubowicz- skarbnik Towarzystwa, Jolanta Młodkowska-Czech członek Towarzystwa i przedstawiciel redakcji „Z Grodu Kingi”, Janusz Tomalski, Marcin Sarota, Andrzej Długosz i Magdalena Fryżlewicz.
    Kwestowanie rozpoczęło się w mroźny poranek 1 listopada o godz. 8.00. Zasobność puszek zależała w dużym stopniu od miejsca i pory kwestowania, a poniżej przedstawiamy kwestujących i zebrane przez nich sumy.
 .
Marian Cycoń, Grażyna Leśniak,
Jacek Lelek
675.82
Marian Lis, Lidia Lis
954.44
Karol Hopek, Łukasz Kowalczyk,
Jan Kokowski
343.93
Jan Wilusz, Gabriel Wójtowicz,
Mateusz Kowalczyk
260.08
Jolanta Czech, Katarzyna Żak,
Monika Rams
223.70
Wojciech Rams, Monika Kunicka,
Anna Postrożny
635.27
Ignacy Kurowski, Małgorzata Postrożny,
Aleksandra Olszak
167.00
Jan Lachowski, Pamela Nowobilska,
Renata Konieczny
386.05
Marian Gargula, Katarzyna Adamek,
Katarzyna Sławiec
506.90
Andrzej Sojka, Małgorzata Tudaj,
Monika Pustułka
255.67
Marian Kuczaj, Agnieszka Wójcik,
Alicja Wójcik, Ewelina Łabuda
432.36
Jan Koszkul, Joanna Rejowska,
Kinga Adamczyk
374.90
Paweł Broniszewski, Karolina Rams,
Kaludia Rams
208.74
Andrzej Rams, Aleksandra Śmierciak,
Kamila Kawecka
596.90
 .
Razem zebrano 6397 zł 36 gr. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dalszą odnowę pomników w 2010 roku.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Starego Sącza składa wszystkim ofiarodawcom i kwestującym serdeczne podziękowania.
Jolanta Czech
123902