Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Wieści >Z DACHU<

Treść


.
WIEŚCI „Z DACHU”
 
    Oczywiście chodzi tu o dach kościoła pw.Trójcy Przenajświętszej w zabytkowym zespole Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu.
Dzięki Bożej Opatrzności działającej poprzez dobrych ludzi, prace postępują naprzód, co bardzo cieszy, pobudza do wdzięczności i modlitwy za wszystkich uczestniczących w tym wielkim dziele ratowania świątyni Pańskiej.
    W dniu 18 listopada przywieziono koronę wieżyczki (sygnaturka) z pracowni konserwatorskiej i zamontowano na dawnym miejscu. W trakcie prac okazało się, że korona nosi ślady złoceń, dlatego więc powzięta została decyzja o złoceniu. Można było zrealizować ten zamiar dzięki otrzymanym dotacjom. Komisja konserwatorska bardzo pozytywnie oceniła wykonane prace renowacyjne. Odnowioną koronę zobaczymy w całej krasie dopiero po zakończeniu prac na wieżyczce i demontażu rusztowania.
.

.
    Z całego serca dziękujemy Panu Bogu i Świętej Matce Kindze za opiekę nad Klasztorem. Dziękujemy także naszym Dobroczyńcom, którzy wielkodusznie odpowiedzieli na nasze prośby o pomoc.
Na szczególne podziękowanie zasługuje Burmistrz Starego Sącza p.mgr Marian Cycoń, który służył nam konkretnym wsparciem i pomocą w uzyskaniu dotacji oraz potrzebnych materiałów budowlanych. Dziękujemy mieszkańcom naszego Miasta za okazaną życzliwość i wieloraką pomoc. Dziękujemy Księżom Proboszczom, Parafiom, Wójtom, Sołtysom, Rodzinom, Właścicielom lasów za ofiarowane drewno potrzebne na remont więźby dachowej. Dziękujemy też za każda ofiarę pieniężną.
A gdy już mowa o pieniądzach, pragniemy podziękować Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi Wiktorowi Skworcowi za pomoc finansową, Urzędowi Ochrony Zabytków w Krakowie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tych bardzo trudnych i kosztownych prac.
    Szanowni Dobroczyńcy i Przyjaciele Sanktuarium Świętej Kingi! Na bliskie już Święta Narodzenia Chrystusa Pana życzymy Wam wielkiej obfitości wszelkich darów duchowych i materialnych, a także zdrowia i szczególnego Bożego błogosławieństwa w Nowym Roku 2010. O to wdzięcznymi sercami się modlimy.
 
s.M.Teresa Izworska z Siostrami
124162