Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Działo się to w klasztorze Sióstr Klarysek

Treść


.

.
Głos ma Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
DZIAŁO SIĘ TO W KLASZTORZE
SIÓSTR KLARYSEK
 
    18 października br. w Międzynarodowym Dniu Misyjnym, w przyklasztornym kościele pw.Trójcy Świętej w Starym Sączu, odbył się diecezjalny zjazd przedstawicieli Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Uczestniczyły w nim zarządy i członkowie AK z południowej części diecezji. Kościół wypełniony był po brzegi.
Honory gospodarza pełnił starosądecki Zarząd.
Obecnych od serca i pięknie powitał proboszcz parafii św.Elżbiety ks.Marek Tabor. Podkreślając znaczenie Akcji Katolickiej w Kościele, który w swojej pracy misyjnej i nauczaniu potrzebuje i liczy na jej członków, dziękował z radością za liczną obecność, będącą już świadectwem. Za wszelkie dobro, za dyspozycyjność wszystkich członków AK dziękował również ks.dr hab.Ireneusz Stolarczyk, duchowy opiekun diecezjalnej AK, który ks.Markowi gratulował nominacji i życzył bogatych plonów duszpasterskiej pracy w nowych warunkach.
    Główną częścią tego formacyjnego spotkania była Msza św. odprawiana przez kilkunastu celebransów z ks.Irenauszem Stolarczykiem na czele. W swej okolicznościowej homilii mówił o encyklice papieża Benedykta XVI, o zadaniach AK w rozwijającym się Kościele, o zaangażowaniu w życie swej parafii na miarę potrzeb.
Liczy się każda forma ewangelizacji, która nas ubogaca, a innym pomaga odkryć sens życia, prawdę o przeznaczeniu do życia wiecznego. Katolicy mają dawać Chrystusowi świadectwo miłości w bezinteresownej służbie dla drugiego człowieka; służbie, która wymaga często ofiary i prawie zawsze jest miarą naszej wielkości. Właśnie służba, do której powołani i wybrani są członkowie Akcji Katolickiej.
.

.
    Zgodnie z tradycją tych konferencji, organizowanych w różnych miejscach diecezji, historię klasztoru Sióstr Klarysek i życia św.Kingi, jego założycielki, ciekawie przedstawiła p.Danuta Sułkowska - znana poetka i autorka książki „Za klauzurą”. To spotkanie z przeszłością nie tylko przybliżyło postać Świętej, ale przypomniało zasługi Sióstr Klarysek dla kultury i społeczności sądeckiej.
W części drugiej usłyszeliśmy ciekawy wykład, przygotowany w oparciu o pracę arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, na temat Słowa Bożego i przesłania papieża Jana Pawła II (nazywanego przenośnie heroldem Słowa - zwiastunem i głosicielem dobrej nowiny). Odszedł, ale jest w środku nas, jak do źródła mamy sięgać do Jego spuścizny i realizować testament Wielkiego Papieża, który wzywa do modlitwy za Kościół, za kapłanów, za Ojczyznę i we wszelkich intencjach.
Wyciągnięte w górę ręce w modlitewnym geście, szczególnie w tym Roku Kapłańskim, mają współczesnemu Kościołowi wyprosić rozwój i odnowę, a głoszona w Kościele Ewangelia życia ma nas uczulić na świat wartości; ubogacić Słowem Bożym, które pomaga poznać prawdę.
„Co ma czynić AK w myśl zaleceń Jana Pawła II?”
- Wydobywać to, co jest niedoczytane, wciąż szukać w tej spuściźnie inspiracji twórczych dla doskonalenia duchowego i pamiętać, że „słowa są czynu testamentem”.
Konferencji patronował nie tylko modlitewny nastrój, który zawsze stwarza to piękne sanktuarium św.Kingi, ale jakaś radość tego wspólnego spotkania przy relikwiach wielkiej Patronki Sądecczyzny, przed Chrystusem ukrytym w tabernakulum, a później przyjętym do serc i głębokie wzruszenie. Wywołała je już prośba Czcigodnego Celebransa, by przyniesione ze sobą troski i wszystkie sprawy zostawić z ufnością na ołtarzu i przypomniane przesłanie Jana Pawła II - „otoczmy troską życie”.
Było uroczyście, pięknie a nawet rodzinnie. Liturgię słowa przygotował Zarząd starosądeckiego oddziału AK - oprawę muzyczną - Siostry Klaryski i rozśpiewani uczestnicy Mszy św. a do tronu Boga w Trójcy Świętej Jedynego na pewno dotarła pieśń o św.Kindze - Pani Klasztoru i Ziemi Sądeckiej, śpiewana także sercem przez duchowo ubogaconych uczestników tego niezwykłego zgromadzenia, w miejscu, gdzie ślady swoich stóp zostawił umiłowany Jan Paweł II. Ślady, po których my możemy i powinniśmy wracać i iść w przyszłość, także drogą, która prowadzi na Kalwarię, którą On szedł przed nami.
To tu, pod klasztorem na starosądeckich błoniach Wielki Papież mówił: „Nie bójcie się świętości”. Każdy jest do niej powołany. Nie bójmy się i chrońmy życie.
Zarząd POAK
Fot.: Bogdan Jamiński
135950