Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Czy widzisz ten rząd białych krzyży? To Polak z honorem brał ślub

Treść


.
Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
To Polak z honorem brał ślub
                                                          Feliks Konarski
 
O Polsko, Polsko, Polsko
Kto Ciebie chciał ten wierzył,
Że dobry Bóg się z Tobą
W te krwawe dni sprzymierzył...
                       (Edward Słoński)
 
    „Wierna miłość Polaków do ziemi ojczystej zawarta jest w dacie - 11 listopada 1918 roku. Dzień ten jest symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
    Z kart historii płynie dla nas przesłanie, byśmy pozostali wierni wartościom, które ocaliły nasza Ojczyznę od zagłady. Te wartości to: Bóg, Honor, Ojczyzna; umiłowanie wolności i niepodległości; patriotyzm.
     Wielu walczących o wolną Polskę nie doczekało dnia zwycięstwa. Złożyli oni swe życie na ołtarzu Ojczyzny”.
    Tymi słowami młodzież z Zespołu szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu wprowadziła nas w misterium zamyślenia nad trudną i piękną historia naszego kraju. Dzięki dobranym przez p.Lidię Paluch utworom, pięknej muzyce mieliśmy okazję po raz kolejny przyjrzeć się minionym wydarzeniom podczas akademii w dniu 11 listopada, która odbyła się w sali teatralnej Domu Parafialnego.
.

.
    „Każda wolność ma swoją cenę mierzoną krzyżami. Radość zwycięstwa to także pamięć o tych, którzy przynieśli je w darze żyjącym i obowiązek przekazania świadectwa dziejów następnym pokoleniom”.
     Rzeczywistość odzyskania ojczyzny i niepodległości nie zamyka się wyłącznie w obszarze historii. Jest rzeczywistością wciąż aktualną, gdyż zawsze aktualna pozostaje sprawa samej wolności człowieka i narodu. Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Trzeba mieć nadzieję, że młodzież tak wychowywana i kształcona zachowa i przekaże przyszłym pokoleniom ten dar.
Opr.S.Agnia
124161