Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Rozmowa z Danutą Zygmunt

Treść


.
ROZMOWA Z DANUTĄ ZYGMUNT
autorką pracy magisterskiej
o dziejach parafii św.Elżbiety w Starym Sączu
 
    We wrześniu bieżącego roku na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie miała miejsce obrona pracy magisterskiej p.Danuty Zygmunt, napisanej pod kierunkiem ks.dra hab.Andrzeja Bruździńskiego.
Wiedziałam wcześniej o jej powstawaniu, tym bardziej ucieszył mnie fakt, iż Autorka przekazała na ręce ks.proboszcza Marka Tabora jeden z jej egzemplarzy, również parafii.
Chcąc uzyskać formalną zgodę na opracowanie, poczynienie skrótów i drukowanie tak zredagowanych fragmentów, tej bardzo cennej publikacji na łamach „Z Grodu Kingi”, poprosiłam Autorkę o spotkanie, na którym uzyskałam również informacje, które na pewno zainteresują Czytelników i będą doskonałym wprowadzeniem do lektury wybranych fragmentów liczącej 105 stron pracy.
.

.
Proszę przedstawić się naszym Czytelnikom.
    - Urodziłam się 13 czerwca 1985 r. w Nowym Sączu. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjęłam naukę w starosądeckim Liceum Ogólnokształcącym. Po maturze rozpoczęłam studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Studia zakończyłam napisaniem pracy magisterskiej na seminarium z historii Kościoła XV-XVIII w. pod kierunkiem ks.dr hab. Andrzeja Bruździńskiego, na temat dziejów starosądeckiej parafii od XIII-XVIII w.
 
Jak doszło do wyboru kierunku studiów i zainteresowanie takim tematem pracy magisterskiej?
   - Zawsze interesowałam się historią, lubiłam ten przedmiot. Stąd wiedziałam, że po maturze chciałabym kontynuować naukę w tym kierunku. Papieską Akademię Teologiczną wybrałam, ponieważ oprócz historii powszechnej dawała możliwość pogłębienia znajomości historii Kościoła, która już wcześniej mnie zaciekawiła, kiedy brałam udział w olimpiadach wiedzy religijnej.
Zastanawiając się nad wyborem tematu pracy magisterskiej pomyślałam, że warto byłoby spisać dzieje naszej parafii, dokonać próby zebrania rozproszonych informacji na jej temat. Praca obejmuje okres, kiedy parafia należała do diecezji krakowskiej, toteż zakończyłam ją na roku 1786. W trakcie zbierania materiałów napotkałam też na trudności wynikające z faktu niemożności korzystania z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, będącego w remoncie czy braku dokumentów dotyczących początków powstania parafii. Dlatego też niektóre z zagadnień zostały przedstawione w formie hipotez, domysłów. Pomimo tego, pisanie pracy dało mi wiele satysfakcji. Pozwoliło mi bliżej poznać historię mojej parafii - gdzie zostałam ochrzczona, przystąpiłam do I Komunii Świętej i otrzymałam sakrament bierzmowania.
 
Jakie są Twoje plany i zamierzenia na przyszłość?
    - Czas studiów starałam się dobrze wykorzystać. Ukończyłam studium pedagogiczne, archiwistyczne oraz Studium Teologii Rodziny. W wolnych chwilach pracowałam w wolontariacie św. Eliasza, pomagając chorym w szpitalu. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą mi na znalezienie pracy, która będzie mnie satysfakcjonować.
 
Czy czytasz gazetkę „Z Grodu Kingi”?
    - Owszem tak, bowiem jest w niej wiele ciekawych artykułów, które mówią o życiu naszej parafii i nie tylko. Cieszy mnie fakt, że Czytelnicy na podstawie fragmentów mojej pracy będą mogli zapoznać się z najdawniejszą historią naszej parafii, a tym samym miasta.
 
    Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia planów i zamierzeń. Myślę, że drukowanie dziejów starosądeckiej parafii św.Elżbiety w oparciu o bogaty materiał zawarty w Twojej pracy magisterskiej, wypełni dotkliwą pustkę i spełni oczekiwania Czytelników zainteresowanych tym tematem.
Wszak, jak napisała Autorka pracy: „Parafia to nie tylko duchowni, ale także wierni i ich życie, religijność. Wyrazem tego jest ich udział w bractwach religijnych, kult jaki oddawano świętym szczególnie czczonym na terenie Starego Sącza”.
Warto porównać, jak to było niegdyś i jak jest dzisiaj. Zapraszamy do lektury.
Jolanta Czech
124162