Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

> Pomagamy pomagać <

Treść


.

.
„Pomagamy pomagać”
 
    Diecezja tarnowska pomoże parafiom i instytucjom kościelnym w staraniach o środki unijne. W diecezji tarnowskiej działa Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej, które pomaga parafiom i instytucjom kościelnym w ubieganiu się o środki unijne. Na działalność placówki diecezja otrzymała dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Eksperci z tarnowskiego Centrum pomogą napisać wniosek o fundusze zewnętrzne, które będą przeznaczone m.in. na pomoc osobom bezrobotnym, chorym, wykluczonym i borykającym się
z różnego rodzaju problemami. O takie środki mogą starać się parafie, parafialne oddziały Caritas, zgromadzenia zakonne czy stowarzyszenia i fundacje działające w sferze pomocy potrzebującym.
Wiele kościelnych instytucji wspiera bezdomnych, chorych, starszych i młodzież. Mają pomysły, ale często brakuje im odwagi, aby napisać projekt o środki zewnętrzne (dysponują nimi urząd marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy i poszczególne ministerstwa).
Przykład: Przy parafii działa Klub Seniora - kawa, herbata, ale dla nich to za mało. Chcą przeprowadzić kursy komputerowe dla tej grupy albo wprowadzić lekcje angielskiego.
Skąd wziąć na to pieniądze? Na przykład, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzeba jednak napisać projekt, zaplanować budżet. Klub Seniora sam tego nie zrobi, a Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej nie dość, że napisze wniosek, to jeszcze pomoże go zrealizować i rozliczyć.
Parafie i instytucje kościelne do tej pory rzadko korzystały ze środków unijnych. Wynikało to głównie
z braku wiedzy i doświadczenia.  Zadaniem Centrum jest pomoc na każdym etapie tworzenia
i realizacji przedsięwzięcia.
Dzięki pomocy pracowników Centrum, obciążenie danej organizacji, związane z biurokratycznymi wymogami grantodawców, będą zredukowane do minimum.
Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej promuje ideę partnerstwa lokalnego i zachęca instytucje do tworzenia wspólnych projektów, bo w funduszach unijnych preferowana jest współpraca wielu podmiotów. Unia daje pieniądze na stworzenie takich projektów, w ramach których można pomagać.
Dlaczego tego nie wykorzystać?
Centrum znajduje się w siedzibie tarnowskiej „Kany”
Eksperci pełnią dyżury w godzinach od 9.00 do 17.00.
Uruchomiona jest też strona internetowa Centrum:
ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów
Tel. 14 68 88 112, fax 14 69 07 114
Barbara Michalik
123820