Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

W kręgu kochających Biblię

Treść


.
W KRĘGU KOCHAJĄCYCH BIBLIĘ
 
    Od dwóch miesięcy członkowie obu starosądeckich parafii, pragnący głębiej poznać Boże Słowo, uczestniczą w prowadzonych przez księdza Janusza Ula spotkaniach Kręgu Biblijnego. Rozważania fragmentu Ewangelii przewidzianego na nadchodzącą niedzielę, odbywają się w każdą środę po Mszy św. wieczornej, czyli około 18.40.
    Dzisiejsza rzeczywistość niesie wiele zagrożeń, łatwo się zagubić na jej zawiłych drogach. Boimy się o siebie, swoją rodzinę, zwłaszcza dzieci. Niezrozumienie, a nawet bunt towarzyszy śmierci najbliższych, cierpieniu, poczuciu niesprawiedliwości… Warto przypomnieć, że Biblia to uniwersalna Księga Życia- każdy może w niej znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania, np. o sens życia, śmierci, cierpienia, miłości… 
   „Błogosławieni - czyli szczęśliwi- którzy się smucą (…), błogosławieni cisi (…), błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości…” mówi Chrystus w Kazaniu na Górze. Osiem błogosławieństw- trudny do zrozumienia, pełen paradoksów kodeks moralności chrześcijańskiej - to fragment, którego dwugodzinna interpretacja wzbudziła najwięcej wzruszeń. Chrystus stawia wysokie wymagania, ale przecież warta wysiłku jest obiecana nagroda! Jezus czeka „przy studni” na każdego z nas, tak jak czekał na Samarytankę; warto mu zaufać, by odejść szczęśliwym - błogosławionym. Wzorem ufności i całkowitego oddania Panu może być uboga wdowa. To ona „ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie”, składając w ten sposób samą siebie w ofierze. Te parę zdań to bardzo skrótowo zapisane refleksje z kilku ostatnich spotkań Kręgu Biblijnego.
    Język Biblii to pełen symboli, zmetaforyzowany kod, którego nie można czytać dosłownie- jak to czynią niektórzy. Takie odczytanie zubaża bowiem symbolikę religijną, przysłania wartość sacrum. Właściwa interpretacja tekstu biblijnego wymaga określonej wiedzy, znajomości historii, a przede wszystkim kultury, która ukształtowała pisarzy biblijnych. To ona wpłynęła na charakterystyczny sposób postrzegania świata, człowieka, jego relacji z Bogiem i innymi ludźmi. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, kiedy chce się właściwie zrozumieć tę Księgę, jakże inną od wszystkich książek świata. W prawidłowej interpretacji Pisma Świętego pomaga nam ksiądz Janusz. Wspierają go również uczestnicy, interesujący się historią, literaturą… Dzięki spotkaniom Kręgu Biblijnego wiemy np. co było przyczyną wzajemnej niechęci Żydów i Samarytan, czym faryzeusze różnią się od saduceuszy, potrafimy zinterpretować sens Chrystusowej obietnicy: „oni na własność posiądą ziemię”…
    Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących zgłębić swoją znajomość Pisma Świętego. Mile widziani będą mężczyźni, których dotychczas przychodzi niewielu - chociaż ich udział w dyskusji jest bardzo znaczący - i oczywiście młodzież. W kolejnych numerach gazetki będziemy zamieszczać sprawozdania z poszczególnych spotkań, a także krótki słowniczek pojęć biblijnych. W tym numerze prezentujemy natomiast refleksje niektórych uczestników.
Anna Skalska
 
   W Kręgu biblijnym Roman Brandstaetter pisał o lamencie nieczytanej Biblii, wciśniętej na najwyższą półkę domowej biblioteki, która medytuje nad sensem wydanych na nią pieniędzy. Pyta: „Czy po to [mnie przyniosłeś do domu], aby przerzucić kilka moich stronic, przeczytać pobieżnie na chybił trafił kilka wybranych wersetów, spojrzeć na mnie z bogobojnym drżeniem i odstawić na najgórniejszą półkę w księgozbiorze?”
    Jak niezwykle trafnie słowa XX-wiecznego poety (nawróconego na katolicyzm) oddają kondycję współczesnego człowieka, który zabiegany, zatroskany o błahe, nieistotne sprawy nie ma czasu na osobistą lekturę najważniejszej księgi świata. Z tego względu środowe spotkania z Pismem Świętym są wyjątkowe i niepowtarzalne. Uczestnicy Kręgu Biblijnego w serdecznej atmosferze dzielą się swoim przeżywaniem czytanej i interpretowanej treści tekstu biblijnego. Otwartość, szczerość wypowiedzi pozwalają na głębsze przeżywanie Słowa Bożego, na szukanie „ukrytych znaczeń” myśli, którą Bóg kieruje do człowieka przez ludzi żyjących kilka tysięcy lat temu.
    Rozszyfrowanie obrazowego, zmetaforyzowanego języka Biblii stwarza szansę na odnajdywanie się w biblijnym świecie jako własnym, jak najbardziej współczesnym. Wieczory poświęcone na wspólne czytanie i objaśnianie fragmentów Księgi Życia rozbudzają ciekawość i chęć sięgania po kolejne teksty, a zarazem pomagają nam, wierzącym, cieszyć się Chrystusowym nauczaniem, które ma naprawdę rację bytu w codziennych obowiązkach, troskach i radościach.
Wiesia
 
    Bardzo lubię uczestniczyć w środowych spotkaniach, na których czyta się i rozważa teksty Pisma Świętego. Kiedyś wzruszyła mnie do głębi Ewangelia wg. św. Mateusza (5, 1- 12a), której treść dotyczyła Ośmiu błogosławieństw. Za każdym razem gdy słyszę lub czytam to Chrystusowe orędzie, porusza mnie jego głębokie znaczenie.  Jednocześnie czuję niepokój, że nie potrafię go realizować. Wtedy szukam pomocy u Ducha Świętego, prosząc o światło, które pomoże mi zmieniać swoje życie zgodnie z nauką Chrystusa, tak jak to czynili wszyscy święci, którzy kiedyś byli także prostymi, podobnymi do nas ludźmi.
    Nie zaniedbujmy swojego krótkiego życia tu na ziemi, bo gdy staniemy przed Bogiem, będziemy za nie odpowiadać. Św.Tomasz z Akwinu powiedział: „Zło jest brakiem dobra”.  Nie zapominajmy o tym, wczytujmy się w tekst Biblii, analizujmy każde słowo. W rozumieniu biblijnego tekstu na pewno pomoże nam uczestnictwo w środowych spotkaniach, do którego zachęcam. Szczęść Boże.
Halina
 
    Postanowiłam skorzystać ze spotkań Kręgu Biblijnego, ponieważ próby samodzielnego rozważania Pisma Świętego mnie nie zadawalały. Środowe spotkania miały być pomocą w Jego rozumieniu i pełniejszym poznaniu. I tak się stało. Fidens querens intellectum (wiara poszukująca zrozumienia) to stan wielu wierzących, jednocześnie poszukujących głębszego zrozumienia tego, w co wierzą. Niejednokrotnie nasza postawa w dziedzinie wiary (nawet głęboko wierzących i praktykujących chrześcijan) nie pozwala poznać szerzej, odkryć pełniej i zrozumieć głębiej prawd wiary zawartych w Biblii. Warto skorzystać z możliwości zrealizowania tych potrzeb. Spotkania Kręgu Biblijnego, odbywające się pod przewodnictwem księdza, dają możliwość poznania ścieżek wiary, z gwarancją, że na nich nie pobłądzimy.
Jolanta
 
    Czytałam, że „są dwie najtrudniejsze próby na drodze duchowego rozwoju- cierpliwe czekanie na właściwy moment i odwaga, by nie rozczarować się tym, co nas spotka.” Myślę, że rozważania Pisma Świętego w ramach Kręgu Biblijnego stanowią taką udaną próbę. Środowe spotkania są dla mnie bardzo ważne, ponieważ jest to ciekawa forma ewangelizacji życia, do której wszyscy jesteśmy powołani.
    Możliwość wspólnego wysłuchania fragmentu Ewangelii, a później podzielenia się swoimi przemyśleniami i wątpliwościami, pomaga lepiej zrozumieć Boże Słowo, a także na nowo odnaleźć Boga i podjąć z nim pogłębiony dialog. Wydaje mi się, że w ten sposób dorastamy do Tajemnicy Boga objawionego w Chrystusie, do życia chrześcijańskiego, a „otwarcie się na tę tajemnicę jest najwspanialszym doświadczeniem, jakiego może doznać człowiek.”
    Powiedziano, że „najlepszym sposobem służenia Bogu jest iść na spotkanie marzeniom”. Wśród moich jest pragnienie, by na spotkania Kręgu Biblijnego liczniej przychodziła młodzież, bo od niej zależy przyszłość także i nasza. To młodzi ludzie muszą dokonywać trudnych wyborów, w których bardzo pomocna może być pogłębiona znajomość Pisma Świętego.
Halina
 
    Z radością przyjąłem wiadomość o nowopowstałym Kręgu Biblijnym. Dla mnie- lektora parafii św.Elżbiety jest to ogromna pomoc w poznawaniu i rozumieniu słów zawartych na kartach Pisma Świętego. Św.Hieronim powiedział: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. A ja chcę Go dogłębnie poznać! Dlatego uczęszczam na środowe spotkania.
    Niejednokrotnie wychodząc z kościoła po niedzielnej Mszy świętej, zapominałem o Ewangelii, której przed chwilą słuchałem. Słaba pamięć o tak ważnych słowach przygnębiała mnie, czyniła „kamieniem”, do którego nic nie dociera. Musiałem z tym coś natychmiast zrobić… I wtedy usłyszałem o Kręgu Biblijnym. Przypomniałem sobie wówczas słowa: Nie ma drzewa dobrego, które wydałoby zły owoc ( Łk 5, 43). Poszedłem na pierwsze spotkanie i na kolejne, i dotąd nie żałuję. Krąg Biblijny wydaje same dobre owoce!
    Czytanie Pisma Świętego jest obowiązkiem każdego katolika. Nie można go bagatelizować. Czy nie lepiej połączyć przyjemne z pożytecznym? Ofiarowanie Bogu tej godzinki, jest czymś wspaniałym, zarówno dla mnie, jak i pozostałych. Wśród miłej atmosfery odczuwa się obecność Ducha Świętego, który wymawia, a jednocześnie wyłapuje piękne i dobre słowa. Gdyby nie Duch Święty nasze rozważania byłyby puste i bezsensowne.
    Jan Paweł II- wielki autorytet nas wszystkich powiedział: Aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii, czy to przez świętą Liturgię przepełnioną słowem Bożym. Czy to przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce. Tą „inną pomocą” w poznawaniu Pana Jezusa jest właśnie Krąg Biblijny. Ja i reszta odkrywców piękna Biblii skorzystaliśmy i myślę, że nikt nie żałuje.
Mateusz
136388