Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

> ŻYCIODAJNE ŹRÓDŁO <

Treść


.
„ŻYCIODAJNE ŹRÓDŁO”
 
    Ikona Matki Bożej „Życiodajne Źródło" przedstawia wysoki kielich stojący na wypełnionym wodą zbiorniku. Nad kielichem widnieje postać Matki Bożej z Chrystusem na rękach. Powstanie tej nietypowej ikony związane jest z następującym wydarzeniem.
    W 450 r. w Konstantynopolu w pobliżu tzw. „Złotych Wrót” znajdował się niewielki zagajnik. Biło tam niegdyś źródło, które z biegiem lat zarosło krzakami i pokryło się rzęsą wodną. Pewnego razu w pobliżu tego miejsca szedł żołnierz Lew Markell. Spotkał tam niewidomego człowieka, któremu pomógł wyjść na ścieżkę. Przy zagajniku obaj zatrzymali się aby odpocząć. Lew udał się na poszukiwanie wody i wnet usłyszał głos, mówiący mu, aby nie szukał daleko, a w sąsiednim zagajniku. Głos polecił też, aby przyniesioną wodą napoić niewidomego, a do jego oczu przyłożyć znajdującą się nad źródłem rzęsę. Nazwała przy tym Lwa królem. Lew zrozumiał, iż przemawia do niego sama Bogarodzica, uczynił co mu kazała i ślepiec odzyskał wzrok. W 457 Leon I został cesarzem bizantyjskim. Zbudował wtedy cerkiew nad cudownym źródłem, w którym to miejscu zdarzały się kolejne przypadki uzdrowień.
.

.
W cerkwi znajdowała się napisana z tej okazji ikona. Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków cerkiew została zburzona, pozostawiono jedynie niewielką kaplicę nad źródłem. Po 1821 i ona została zrujnowana. Dopiero w 1833 chrześcijanie uzyskali zgodę na odbudowę cerkwi, poświęconej dwa lata później. Została ona ponownie zniszczona w 1955.
Obecnie na miejscu źródła znajduje się mniejsza kaplica, w której znajduje się kopia ikony. W wielu wariantach jest ona również czczona w Rosji i Grecji. Zależnie od wariantu, na ikonie mogą pojawiać się elementy krajobrazu nawiązującego do legendy związanej z malowaniem ikony, oraz ludzie modlący się o cuda za pośrednictwem Matki Bożej.
Opracował ks.Paweł Tyrawski
na podstawie „Bratczak” Jarosława Charkiewicza
136388