Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

70-lecie kapłaństwa ks.Józefa Grzegorzka

Treść


.
Starosądeckie „Te Deum laudamus” za
70-LECIE KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA JÓZEFA GRZEGORZKA
KAPELANA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI JANA PAWŁA II
 
    Wielki to dar Boży, wielka łaska i radość móc świętować tak niezwykły i rzadko obchodzony jubileusz. Ksiądz prałat Józef Grzegorzek od 21 lat rezyduje w Starym Sączu, posługując niezawodnie przy ołtarzu i w konfesjonale, głównie w klasztornym kościele Trójcy Przenajświętszej. W kwietniu b.r. ukończył 96 lat życia, w sierpniu obchodzi 70-lecie kapłaństwa.
.

.
    Urodził się 6.IV 1916 r. jako 10. dziecko wielodzietnej rodziny chłopskiej w Kobyłczynie k/Ujanowic. Święcenia kapłańskie otrzymał 9.VIII 1942 r. Posługę duszpasterską pełnił tylko w dwu miejscowościach: w latach 1942-1948 jako wikariusz w Bobowej i przez 43 lata, jako proboszcz w Łosiu. Do Starego Sącza przybył w 1991 r. i do chwili obecnej z dużym oddaniem i pasją służy jego mieszkańcom.
    Uczynny, ofiarny, bardzo przywiązany do Kościoła, służebny w stosunku do ludzi, cieszy się uznaniem i szacunkiem starosądeczan. Zawsze pozytywnie myślący, pełen optymizmu i nadziei, trzyma się zasady życiowej, którą i nam poleca:
    „Ciesz się wszystkim i pomagaj innym! Będzie lepiej!”
Z okazji tak pięknego Jubileuszu, wdzięczni za pełnioną posługę, życzymy Księdzu Jubilatowi obfitości Bożych łask, opieki Matki Boskiej i świętego Patrona. Życzymy też, w tak dobrej kondycji fizycznej i psychicznej jak dotąd, doczekania 100 lat życia, a po nich i więcej; ile tylko Pan Bóg pozwoli i zechce, ku radości nas wszystkich.
    Szczęść Panie Boże Księdzu, obdarzaj zdrowiem i błogosław w dalszej posłudze kapłańskiej!
W imieniu własnym i Czytelników życzy
Zespół redakcyjny „Z Grodu Kingi”
 
238923