Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

PODZIĘKOWANIE - zespół regakcyjny >Z Grodu Kingi<

Treść


.
PODZIĘKOWANIE
 
    W dniu 15 czerwca 2012 r. w sali widowiskowej starosądeckiego budynku „Sokoła” przeżyliśmy piękną uroczystość jubileuszową 15-lecia „Z Grodu Kingi”. Świętowaliśmy wszyscy, bo bez inicjatorów i grupy osób redagujących nie byłoby na pewno tego wydawnictwa; ale bez stałych i wiernych czytelników - jego istnienie też nie miałoby sensu. Mamy więc powód do zbiorowej radości. Historia 15 lat, utrwalona i zapisana na łamach pisma, kiedyś, po latach, stanie się cennym materiałem źródłowym o naszym mieście, parafiach i ludziach w tym czasie żyjących, co podkreślali zabierający głos zaproszeni goście.
.

(Fot. W.Waliszewski)
.
    Dziękujemy Państwu Organizatorom za wielkie zaangażowanie i starania, by uroczystość wypadła jak najokazalej. Dziękujemy wszystkim współtworzącym gazetkę parafialną od momentu jej powstania oraz sympatykom i zaproszonym gościom. Spośród współtworzących najserdeczniej pragniemy podziękować osobie, która od wielu lat współpracuje z pismem, zdobiąc je piękną polszczyzną, mądrością i głębią przemyśleń oraz bardzo emocjonalnym zaangażowaniem. Jest nią pani Kazimiera Mrówka, która ze względu na stan zdrowia nie mogła być obecna wśród nas, ale duchem i sercem na pewno była. Dziękujemy wreszcie publiczności, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zechcieli dzielić z nami radość świętowania. Słowa wdzięczności kierujemy do autorów przysłanych życzeń i gratulacji, a w szczególności do starosty powiatu, p.Jana Golonki za zaszczycenie nas obecnością oraz uhonorowanie Redakcji Gazety nagrodą Starosty Nowosądeckiego „w uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury”.
    Dziękujemy również burmistrzowi Starego Sącza, p.Jackowi Lelkowi, za przyznanie złotych odznak „za społeczne zaangażowanie i działalność na rzecz rozwoju kultury” Zofii Gierczyk i Jolancie Młodkowskiej-Czech oraz wręczenie Janowi Czechowi takiej odznaki dla redakcji czasopisma parafialnego „Z Grodu Kingi” „za prowadzenie działalności wydawniczej promującej Miasto i Gminę Stary Sącz”.
Byliśmy pod wielkim wrażeniem, gdy po tej wspaniałej uroczystości otrzymywaliśmy pocztą kolejne listy gratulacyjne, a spotkanych - wyrazy wdzięczności za naszą pracę. Dziękujemy za perfekcyjnie przygotowane przez Organizatorów obchody jubileuszu, który był nie tylko podziękowaniem dla twórców „Z Grodu Kingi”, ale także okazją do wspólnego świętowania.
Dziękujemy wszystkim za okazane serce, dobro i wdzięczność.
    Parafrazując słowa amerykańskiego prezydenta, że ojczyzny nie kocha się za to, że bogata, tylko za to, że własna, apelujemy do wszystkich Państwa:
    Twórzmy, doceniajmy i rozpowszechniajmy pismo „Z Grodu Kingi” nie tylko przez wzgląd na szatę graficzną, tematykę, treści, ale dlatego, że to jest nasze, parafialne pismo - dokumentujące rzeczywistość starosądecką i preferujące takie wartości, jak: wiara, nadzieja i miłość oraz szacunek dla każdego człowieka.
 
Zespól redakcyjny „Z Grodu Kingi”
 
136388