Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Jubileusz >Z Grodu Kingi< - 15 czerwca 2012

Treść


.
Jubileusz „Z Grodu Kingi”
15 czerwca 2012
 
    Z okazji 15-lecia „Z Grodu Kingi” w kinie Sokół odbył się uroczysty koncert jubileuszowy, którego celem było uczczenie trudu dużej grupy starosądeckich społeczników - byłych i obecnych twórców naszego pisma. Organizatorami imprezy byli: Urząd Miasta Stary Sącz, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari oraz Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha. Koncert prowadzili: Anna Górz i Wojciech Lasek, związani ze Stowarzyszeniem „Gniazdo”.
.

(Fot.: Jolanta Czech)
.
    Swoją obecnością uroczystość zaszczycili znamienici goście, wśród których znajdowali się księża prałaci: proboszcz Marek Tabor i Alfred Kurek (pomysłodawca gazetki), starosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka, przewodniczący Komisji Kultury w Radzie Miasta Marian Lis oraz dyrektorzy starosądeckich szkół i placówek kulturalnych. Duchowo obecny był również poseł na sejm RP Marian Cycoń. W wystosowanym do uczestników uroczystości liście podkreślił zasługi pisma, które od piętnastu lat utrwala historię Grodu Kingi i służy jego promocji. Specjalny list z pasterskim błogosławieństwem dla wszystkich tworzących gazetkę wystosował także ks. biskup nominat Andrzej Jeż. Życzenia błogosławieństwa wraz z modlitwą przesłały również siostry klaryski z Matką ksieni s.M.Teresą Izworską. Wśród serdecznych listów gratulacyjnych znalazły się też te od Centrum Kultury im. Ady Sari i Redakcji Kuriera Starosądeckiego, podopiecznych i kadry Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach oraz wydającej gazetkę drukarni „s.print” w Starym Sączu
    Na piątkowej uroczystości w podwójnej roli wystąpił burmistrz Miasta Stary Sącz Jacek Lelek, równocześnie jeden z członków pierwszej Redakcji. Przywołując początki gazetki, mówił o towarzyszącej jej powstaniu radości, ale także obawach związanych z brakiem odpowiedniego sprzętu, a nawet interesujących tematów. „Nie przypuszczaliśmy nawet wtedy, jakie sprawy przyjdzie nam opisywać w gazetce i świadkami jakich wydarzeń w dziejach Starego Sącza będziemy dwa lata później…”- wspominał. Specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna przypominała nazwiska i twarze byłych i obecnych członków Redakcji, wspierających ją przez lata korespondentów, a także tych, którzy zajmowali się jej dystrybucją. Wielu z nich było obecnych na sali; wzruszeni odbierali podziękowania i również wspominali niepewne początki działalności. Niektórzy pokonali wiele kilometrów, aby w piątkowy wieczór znaleźć się w Starym Sączu. Siostra Wiktoriana Kita (niegdyś redagująca stronę dla młodzieży) trzy godziny jechała z Solca Zdroju. „Bardzo się cieszę, że tu jestem”- mówiła później. „Dzięki gazetce poznałam wielu wspaniałych ludzi, a na spotkaniach Redakcji mogliśmy ze sobą pobyć, porozmawiać…”
    „W uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury i popularyzacji prasy lokalnej na Ziemi Sądeckiej” Redakcja „Z Grodu Kingi” otrzymała z rąk pana Jana Golonki Nagrodę Starosty Nowosądeckiego. Przyznaną Redakcji Złotą Odznakę „za prowadzenie działalności wydawniczej promującej Miasto i Gminę Stary Sącz” odebrał od burmistrza Jacka Lelka - p.Jan Czech. Taką samą odznakę „za społeczne zaangażowanie i działalność na rzecz rozwoju kultury” otrzymały również indywidualnie panie: Zofia Gierczyk i Jolanta Czech.
    Nagrodzeni członkowie Redakcji to osoby, którym rzeczywiście należą się szczególne podziękowania i uznanie. Pan Jan od trzynastu lat jest odpowiedzialny za skład komputerowy pisma oraz jego szatę graficzną. Panią Jolantę najczęściej spotykamy z aparatem, którym utrwala wydarzenia religijne, działalność organizacji i stowarzyszeń, górskie wycieczki i pielgrzymki… Jest także autorką licznych wywiadów i artykułów. Pani Zofia Gierczyk - niegdyś nauczycielka języka polskiego - co miesiąc dokonuje żmudnej korekty pisma, ale także tworzy pełne humanistycznej refleksji artykuły, uczące miłości Boga, dobroci i szacunku dla drugiego człowieka, czasem tak różnego od nas. Niezwykle skromna pani Zosia, która w swoim życiu otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń, po uroczystości wyznała, że to przyznane przez Burmistrza było pierwszym, które odebrała osobiście. Podczas jubileuszowego wieczoru szczególnie „zapracowaną” osobą była pani Jolanta Młodkowska-Czech, która obchodziła również imieniny. Wzruszona odbierała nagrody - w imieniu swoim oraz Redakcji - podziękowania, wyrazy uznania, kwiaty… Z charakterystycznym dla siebie dynamizmem i entuzjazmem opowiadała o pracy w gazetce, dziękowała wszystkim organizatorom jubileuszu i tym, dzięki którym pismo ciągle powstaje, a także przyjaciołom ze Stowarzyszenia „Gniazdo” i górskich szlaków. Szczególnie wzruszające były podziękowania złożone mężowi - panu Janowi.
.

(Fot.: W.Waliszewski)
.
    Wielu wzruszeń dostarczyła także część artystyczna uroczystości, w której wystąpili starosądeccy adepci sztuki. Jako pierwsza swoje umiejętności zaprezentowała pianistka Alicja Kanik ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu, której sukcesy prezentowane były w ostatnim numerze „Z Grodu Kingi”. Bardzo podobali się uczestnicy zajęć w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej na osiedlu Słonecznym, prezentujący krótkie przedstawienie „Kiedy uderza grom”, pomysłowo zainspirowane legendami o patronce gazetki - św.Kindze. Pod opieką wychowawców dzieci same ułożyły scenariusz, a w ramach zajęć plastycznych zaprojektowały scenografię i wykonały dekoracje. Szczególnie uroczy był występ młodziutkich baletnic ze Studia Tańca Artystycznego „Etiuda” w Starym Sączu, przygotowanych przez panią Patrycję Machetę. Przedstawiły one dwie etiudy baletowe - Taniec Masek” z baletu „Faust” Charlesa Gounda i „Wiosenną paradę” Johana Straussa, zachwycając nie tylko pięknymi strojami, ale przede wszystkim dziewczęcym wdziękiem i oczywiście niemałymi już umiejętnościami. Na scenie wystąpili także uczestnicy kilku edycji Teatrzyku integracyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”. Stali widzowie przedstawień „Gniazda” dostrzegli m. in. przyjaciół Pana Kleksa i Kopciuszka, wciąż wiernych, chociaż już trochę wyrośniętych, niektórych już nawet po maturze… W części artystycznej wystąpił także młodzieżowy zespół z Popowic firmowany przez tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich.
    Na szczególne uznanie i podziękowanie zasługują właśnie panie z Popowic, które zaprezentowały swoje zdolności kulinarne. Przygotowane przez nie ciasta, pachnący wiejski chleb i smalec z cebulką były tak smaczne, że nikt nie przejmował się kaloriami, nawet po dwudziestej pierwszej…
Anna Skalska
- stała korespondentka gazetki w latach 2002- 2010
 
238923