Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Święto dzieci i rodzin przy Ołtarzu Papieskim

Treść


.
Święto dzieci i rodzin przy Ołtarzu Papieskim
 
    W czerwcu Papieski Ołtarz był świadkiem wielu wydarzeń. 12 czerwca pielgrzymowali tam uczniowie i nauczyciele z wielkiej Rodziny Szkół im.Bł.Jana Pawła II. 16 czerwca przybyli tam najmłodsi, zaś 17 czerwca rodziny z całej diecezji tarnowskiej.
Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II rozpoczęła modlitwa przed relikwiami św. Kingi, po czym uczniowie i ich wychowawcy zostali powitani przez gospodarza Starego Sącza - burmistrza Jacka Lelka, który przyznał, że bardzo się cieszy, że na ich pielgrzymowym szlaku, co roku stoi Stary Sącz. - Jan Paweł II tutaj nawoływał „Nie lękajcie się być świętymi” i apelował, abyśmy nowe tysiąclecie uczynili erą ludzi świętych. Myślę, że Jan Paweł II, patrząc dzisiaj z nieba na Stary Sącz, niesamowicie cieszy się tą waszą grupą, że pielgrzymujecie, wsłuchujecie się w Jego głos, że idziecie śladem, o którym on mówił - zaznaczył burmistrz.
Spod Bramy Seklerskiej młodzież, w kolorowym pochodzie z pocztami sztandarowymi, ruszyła w stronę Ołtarza Papieskiego, gdzie uczestniczyła we Mszy Świętej.
.

.
Diecezjalna Rodzina Szkół im. Jana Pawła II została powołana do istnienia na mocy Dekretu Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca 4 sierpnia 2006 r. Mogą do niej należeć szkoły z terenu naszej diecezji, które noszą imię Jana Pawła II za zgodą i z błogosławieństwem Biskupa Tarnowskiego. Pracę całej rodziny koordynuje społeczna rada, w skład której wchodzi 18. dyrektorów szkół z diecezji tarnowskiej. Jej przewodniczącą jest Halina Węgrzyn - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu, a sekretarzem Grzegorz Gorczowski - sekretarz Szkoły Podstawowej w Gołkowicach.
16 czerwca - dokładnie trzynaście lat po pamiętnej wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu, przy Ołtarzu Papieskim odbyło się wielkie świętowanie najmłodszych. W jego centrum była wspólna Eucharystia, po której zespół „Promyczki dobra” zaprosił na swój koncert. Na dzieci czekały też inne atrakcje: między innymi degustacja ciastek klasztornych, zawody sportowe oraz występ grupy TE QUONDO.
W niedzielę - 17 czerwca odbyło się natomiast Diecezjalne Święto Rodziny. Dziadkowie, rodzice i dzieci spotkali się, aby dziękować Bogu za papieską wizytę w Starym Sączu i kanonizację bł.Kingi, ale także, aby podkreślić, jak ważną częścią Kościoła jest rodzina
- Mocno duchowa rodzina, w której głównym źródłem siły jest miłość zakorzeniona w Bogu, może oprzeć się złu i przeciwnościom niesionym przez życie - powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż, który przewodniczył Mszy Świętej przy Ołtarzu Papieskim.
W homilii biskup mówił o odpowiedzialności rodzin, Kościoła i rządzących za to, czym karmi się moralnie i intelektualnie młode pokolenie Polaków: - Nie można obojętnie przyglądać się narzucanym naszemu społeczeństwu trendom, które odzierają człowieka z wszelkiej godności, kuszą owocem sławy i bogactwa, a gdy się ten człowiek potknie, pobłądzi i zaplącze w sieć zła, bez miłosierdzia rzucają go na ziemię, upokarzają i depczą.
Biskup ubolewał, że złe słowa i zły przykład życia dorosłych są dla dzieci jak krople trucizny, które powoli osłabiają i wyniszczają moralnie. Zachęcał też rodziny, by kierowały się sercem, a nie tylko rozumiem, bo wówczas nie będzie kalkulacji, czy opłaca się mieć dzieci, czy nie. Za przykład, kaznodzieja dawał rodziny wielodzietne, na które jeszcze niedawno patrzono z pogardą - a dziś takie rodziny gwarantują mocną przyszłość naszego narodu i Kościoła.
Biskup tarnowski powiedział również, że utrzymywanie stałej więzi z Bogiem, uczestniczenie w życiu Kościoła, troska o dialog, przebaczenie, wspólna wizja wychowania, przezwyciężenie konfliktów, wrażliwość na ubogich i odpowiedzialność za życie społeczne - przyczyniają się do budowania rodziny.
.

.
Po uroczystości przy Ołtarzu Papieskim odbył się festyn rodzinny. Zabawę zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji tarnowskiej, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II oraz Kuria Diecezjalna. Organizatorzy zadbali o wspaniałą atmosferę i liczne atrakcje. Na dzieci czekały olbrzymie zjeżdżalnie, zabawy i konkursy dla całych rodzin. Jednocześnie na scenie prezentowały się zespoły regionalne i wokalne. Jako pierwsza pokazała się Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta. Potem widzowie podziwiali Zespół Regionalny „LIPNICZANIE” z Lipnicy Wielkie i zespół „GAUDENTES” z Krużlowej. Gwiazdą festynu był zespół Żuki.
Wielką atrakcją okazał się także pokaz Państwowej Straży Pożarnej. W zaaranżowanej scence strażacy pokazali, jak zabezpieczają miejsce wypadku i w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy ofiarom takich zdarzeń.
Dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św.Heleny w Nowym Sączu przygotowali ponad 1380 losów, które rozchodziły się jak świeże bułeczki. Każdy z nich brał potem udział w losowaniu trzech nagród głównych: roweru, telewizora LCD i pralki. Dochód z loterii zostanie przekazany czterem rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne oraz wesprze działania promujące wartości służące rodzinom.
 
Kinga Bednarczyk
 
135900