Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

13 rocznica wizyty papieskiej w Starym Sączu i kanonizacji bl.Kingi

Treść


.
13 ROCZNICA WIZYTY PAPIESKIEJ W STARYM SĄCZU
I KANONIZACJI BŁ.KINGI
 
    Przypada 16 czerwca, ale obchodzi się ją zwykle dłużej, w bieżącym roku Małopolskie Dni Błogosławionego Jana Pawła II, na przykład, w czasie 15- 17 VI, zorganizowane przez 6 miast, obejmowały nabożeństwa, koncerty, sesje naukowe, audycje, projekcje filmowe itp. W starosądeckiej parafii pw.św. Elżbiety rocznica zbiegła się z comiesięcznym nabożeństwem fatimskim, odczytaniem jednej z homilii Jana Pawła II i procesją. Kogo nie zawiodła pamięć serca i poczucie wdzięczności, mógł je modlitewnie wyrazić we wspólnocie, razem z innymi. W kościele św.Trójcy, u Sióstr klarysek, po wieczornej Mszy św. miał miejsce piękny koncert, poświęcony pamięci i osobie polskiego Papieża, oparty na „Tryptyku rzymskim” i na homiliach papieskich. Wykonawcami był 18 osobowy, męski zespół wokalny Rzemieślniczego Towarzystwa Śpiewaczego z Krakowa, z obdarzoną niezwykłym głosem, dyrygentką i zarazem solistką. Żal tylko, że kościół świecił pustkami i wstyd, co o tym artyści krakowscy pomyśleli.
    Dokładnie w 13. rocznicę wizyty papieskiej starosądecka parafia Miłosierdzia Bożego otrzymała relikwie błogosławionego Jana Pawła II. To radosne przeżycie poprzedziły kilkudniowe przygotowania duchowe: modlitwy, procesje, nabożeństwa i homilie, które prowadził, przewodnicząc im ks. dziekan Józef Wałaszek, proboszcz parafii w Podegrodziu. Dzięki staraniom ks. proboszcza Janusza Ryby i nieocenionej pomocy o. Dyrka relikwie otrzymała parafia prosto z Rzymu. 16 czerwca, w uroczystej procesji zostały one wniesione do Kaplicy i po koncelebrowanej Eucharystii podane wiernym do ucałowania.
    Podczas tych trzech dni można było też zwiedzać Ołtarz Papieski i Salę Pamięci Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II oraz Muzeum Regionalne im.S.Udzieli. W Centrum Kultury i Sztuki skorzystać z projekcji filmów: „Jan Paweł II. Szukałem Was” i „Świadectwo”, a ze sceny w Rynku wysłuchać koncertu zespołu: „Promyczki dobra”. Centrum obchodów rocznicowych, ustalone na trzecią niedzielę czerwca, będąc punktem kulminacyjnym, zgromadziło bardzo wielu w niedzielę 17.VI na starosądeckich błoniach, przy Ołtarzu Papieskim, gdzie wciąż trwałe ślady stóp i skąd najbliżej nam do bł. Jana Pawła II. Przeżyjmy to spotkanie jeszcze raz.
 
„TO MIEJSCE PROMIENIUJE DALEKO I SZEROKO…”
 
    Zbliża się godzina 11.00. Gospodarz miejsca, ks.Tadeusz Sajdak, czuwa nad każdym detalem, udziela informacji, ogłasza program uroczystości, wita i zapowiada. Wszystko w pogotowiu. Błonia zapełnione, w tysiącach można liczyć wiernych, bo z całej diecezji. Samych księży w procesji na pewno ponad stu, służba liturgiczna, poczty sztandarowe, harcerze na warcie, orkiestra starosądecka i chór z Limanowej w najwyższym stanie gotowości. Radość zwielokrotniona, bo nałożyły się uroczystości: 13. rocznica wizyty i kanonizacji, Diecezjalne Święto Rodzin oraz rozesłanie 27 neoprezbiterów na pierwsze parafie. Na dodatek jeszcze debiut ordynariuszowski nowego gospodarza diecezji tarnowskiej, biskupa Andrzeja Jeża, który dwa dni temu miał swój ingres biskupi w Tarnowie, jako 16. ordynariusz tarnowski i pierwszy w 226-letniej historii diecezji, wywodzący się z tutejszego duchowieństwa. Pochodzi z Limanowej, jakiś czas był proboszczem nowosądeckiej parafii pw.św.Małgorzaty, gdzie zaskarbił sobie ogromne uznanie i szacunek, nie tylko parafian. Na swoje pierwsze spotkanie ze wspólnotą diecezjalną i wystąpienie w nowej roli wybrał , ku naszej radości, Stary Sącz i to bardzo uświęcone miejsce, któremu patronuje duch Jana Pawła II i nad którym święta Kinga roztacza płaszcz swojej opiekuńczej troski . Znalazł się tutaj, by przewodniczyć uroczystej liturgii i wygłosić Słowo Boże w 13. rocznicę papieskiej wizyty.
.

.
    Homilię zdominowały trzy tematy: wspomnienie bł.Jana Pawła II, rodzina i wychowanie oraz świętość życia. Zaczął Biskup Ordynariusz od symboliki miejsca, w którym jesteśmy, znaczonego obecnością Jana Pawła II i przyrównywaną do łodzi Kościoła, gdzie ocieramy się o dar świętości i wyczuwamy ją duchowo. Miejsce, w którym tamto wydarzenie z przed 13 lat wyryło się na trwałe w pamięci i naszych sercach, i sprawiło, że czujemy się opromienieni świętością życia św.Kingi. Wspominając Ojca Świętego, ks.Biskup wyraził wdzięczność za dar osoby i pontyfikatu, za obecność i kanonizację św.Kingi, za to, że z tego miejsca wyszło na świat wołanie o świętość życia. Tu rodzi się i trwa refleksja i wdzięczność, tu przybywają po siły, wsparcie i mądrość różne ruchy prorodzinne i samorządowcy. Tutaj z radości otwierają się serca pielgrzymów na łaskę Bożą.
Kilka „biskupich” myśli z tej homilii warto przyjąć za wskazówki życiowe, na przykład te:
    - Rzeczywistość miłości jest wspaniała i może przemienić świat. Dojrzała i prawdziwa miłość jest możliwa, jeśli ma źródło w Bogu. Dzisiejszy świat potrzebuje świętości, jako drogowskazu chrześcijan na trzecie tysiąclecie. Mocna, trwała rodzina może oprzeć się największemu złu. Rodzina jest dobrem koniecznym dla narodu i niezastąpionym dla dzieci. By stać się w pełni chrześcijaninem, trzeba wsłuchiwać się w Słowo Boże, przyjmować je i żyć zgodnie z nim. Słowo jest ziarnem pobudzonym przez Boży pierwiastek życia. Jego siła wzrastania, to moc samego Boga.
Po błogosławieństwie, kończącym uroczystą Eucharystię, głos zabrał burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, wyrażając wdzięczność i podziękowanie nowo mianowanemu ks.Biskupowi Ordynariuszowi za zaszczycenie nas swoją obecnością tuż po ingresie. Za sprawowanie ofiary Mszy Świętej, za mądrość i piękno Słowa Bożego, za pamięć i ciepło wspomnień o Janie Pawle II. Dołączył też najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich zgromadzonych na uroczystości, życząc dużo zdrowia, sil i energii, wsparcia św.Kingi i bł.Jana Pawła II w dobrym dziele posłannictwa, prowadzącym nas drogą wiary i umacniającym w niej.
 
ŚWIĘTOWANIE RODZINNE
 
    Jako kontynuacja uroczystości rocznicowych, rozpoczęło się w godzinach popołudniowych. Tym razem przy pięknej słonecznej pogodzie Festyn rodzinny zgromadził ok. 2000 ludzi, zorganizowali go: Diecezjalne Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Starosądeckie Centrum Pielgrzymowania i Kuria Diecezjalna. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, odbywały się liczne konkursy, loteria fantowa, piknik z degustacją potraw, można było nabyć pamiątki. Występowały zespoły regionalne i wokalne, m.in. z Lipnicy Wielkiej, z Krużlowej oraz popularny zespół „Żuki”. Patronat medialny sprawowali: RDN Małopolska, wydawnictwo Biblos, „Gość Niedzielny”. Cenne nagrody, jak telewizor, pralka czy rower górski świadczyły o szczodrobliwości fundatorów i sponsorów. Dochód z loterii zasili budżet rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.
Zofia Gierczyk
 
135899