Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

JUBILEUSZ 800-LECIA ZAKONU ŚWIĘTEJ KLARY 1212-2012

Treść


.
JUBILEUSZ 800-LECIA ZAKONU ŚWIĘTEJ KLARY
1212 - 2012
 
    Dzięki Bożej dobroci dane nam było przeżywanie osiemsetnej rocznicy powstania naszego Zakonu. Nasi Założyciele: Święty Ojciec Franciszek i Święta Matka Klara z Asyżu pozostawili nam głęboką duchowość opartą na Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Uroczyste świętowanie w całym Zakonie rozpoczęło się już w Niedzielę Palmową 2011 roku.
    W tym świętym czasie jubileuszowym przeżywałyśmy wielką radość, gdy w dniu 1 maja 2011 roku Ojciec Święty Benedykt XVI zaliczył w poczet błogosławionych naszego Wielkiego Rodaka, Papieża Jana Pawła II. Za pozwoleniem i z pasterskim błogosławieństwem Księdza Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca uczestniczyłam w pielgrzymce na uroczystość beatyfikacji. Przy tej okazji miałam szczęście nawiedzić Asyż i miejsca uświęcone obecnością Świętego Ojca Franciszka i Świętej Matki Klary. Była to wielka łaska dana u progu Wielkiego Jubileuszu.
    W miarę naszych możliwości włączałyśmy się także w świętowanie Jubileuszu 225 lecia Diecezji Tarnowskiej, szczególnie poprzez modlitwę i duchową obecność w uroczystych celebracjach dziękczynnych.
Trwałyśmy na modlitwie, gdy nasz Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc został mianowany przez Ojca Świętego Arcybiskupem Metropolitą Katowickim. Wdzięczne za troskę o nasz Klasztor, za wielkie zaangażowanie w sprawę kanonizacji Świętej Matki Kingi, za wspólne przeżywanie samej uroczystości pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu, na pożegnanie ofiarowałyśmy Księdzu Arcybiskupowi relikwie naszej Patronki, na szczęśliwe i pełne dobrych owoców pasterzowanie wśród swoich.
Nastąpiły długie miesiące oczekiwania na nowego Biskupa diecezji, miesiące naznaczone modlitwą o dobrego Pasterza. Nadszedł wreszcie dzień, w którym ogłoszono, że nowym Ordynariuszem diecezji Tarnowskiej został mianowany Ksiądz Biskup Andrzej Jeż, pierwszy w historii pochodzący z tej diecezji. Otaczamy Go modlitwą, życząc obfitości darów Ducha Świętego, by Jego pasterska posługa przynosiła obfite plony świętości.
    Przeżywanie Jubileuszu 800 lecia Zakonu Świętej Klary, to czas wielkiej radości, dziękczynienia za wielkie łaski Boże, czas refleksji nad realizacją powołania, czas powracania do źródeł. Było to podkreślane w czasie naszych rekolekcji zakonnych, w czasie Nowenny ku czci Świętej Matki Kingi w lipcu. Szczególną wymowę miało przeżywanie nabożeństw przejścia do Pana, „Transitus”, św.ojca Franciszka i św.Matki Klary, na zakończenie triduum, w wigilie Ich uroczystości. Wraz z nami głęboko przeżywali te chwile wierni zgromadzeni w naszym kościele. Święta Matka Klara jest bardziej obecna w życiu naszej Wspólnoty, w modlitwie iw lekturze.
.

.
    Dzięki życzliwości i zaangażowaniu Pana Roberta Ślusarka, dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, we współpracy z Instytutem Studiów Franciszkańskich w Krakowie i Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w Nowym Sączu, zorganizowano konferencję naukową „Klara - kobieta nowa”, w dniach 22-23 czerwca 2012 roku. Wzięli w niej udział prelegenci duchowni i świeccy. Wystąpili także księża z Tarnowa: ks.dr hab.Janusz Królikowski i ks.dr Stanisław Garnczarski. Zwieńczeniem tego pięknego dzieła była Msza św. dziękczynna za 800 lat istnienia, działalności i świadectwa Zakonu Świętej Klary, celebrowana w naszym kościele Trójcy Przenajświętszej.
    Pogłębiła się więź pomiędzy siostrzanymi klasztorami klarysek. Dzieliłyśmy wzajemnie naszym zaangażowaniem w przeżywanie Jubileuszu. Była piękna wymiana darów w postaci tekstów modlitw, obrazków, kartek okolicznościowych i innych pamiątek. Nasz Klasztor zakupił figurki św.Matki Klary, wykonane według naszych propozycji. Obdarowałyśmy nimi wspólnoty siostrzane, bliskie nam osoby oraz gości jubileuszowych.
Dane nam było przeżywać wspaniałe spotkania z naszymi Siostrami z Miedniewic. Tę Wspólnotę zaszczepiły Siostry z naszego Klasztoru. Siostry, które dołączyły do nich już w Miedniewicach, zapragnęły poznać macierzysty Dom. Stąd zrodziła się myśl o pielgrzymce do Sanktuarium Świętej Kingi. Podobnie uczyniły Siostry Klaryski z Dingolfing w Bawarii. Tam wyludniającą się niemiecką Wspólnotę zasiliły nasze Siostry z Miedniewic. Dobrze tam działają i mają powołania rodzime. Dwie młode Siostry Niemki chciały nas odwiedzić i poznać nasze polskie obyczaje.
Wizyty Sióstr dały nam odczuć jak głęboka i silna jest siostrzana więź duchowa, wspaniała jedność przeżywana tak, jakbyśmy zawsze były razem. Tego nie da się opisać. To trzeba przeżyć, by zrozumieć, że gdziekolwiek mieszkamy, jesteśmy dziećmi jednej Matki - Świętej Matki naszej, Klary. Bogu niech będą dzięki!
Jubileusz został zakończony oficjalnie 11 sierpnia 2012 r., lecz w naszych sercach trwa do końca roku kalendarzowego. Oby jego dobre, duchowe owoce były trwałe!
    Pisząc o wielkim Jubileuszu, pragnę powiadomić Drogich Czytelników, że właśnie w roku obecnym, 4 września odszedł do Domu Ojca Ksiądz Stanisław Jojczyk, pallotyn, osiągnąwszy wiek 81 lat. Pochodził z Trzetrzewiny. Był zaprzyjaźniony z naszym Klasztorem. Jemu zawdzięczamy nawiedzenie Matki Bożej Fatimskiej w roku 1996. Od tego czasu trwają w naszym kościele specjalne nabożeństwa maryjne. O tym będzie jeszcze wspomnienie na łamach „Z Grodu Kingi”.
s.M.Teresa Izworska OSC
 
324503